Dialogar om tekst E-bok


Dialogar om tekst - Anne Håland pdf epub

PRIS: GRATIS

INFORMASJON

SPRÅK: NORSK
HISTORIE: 2007-12-14
FORFATTER: Anne Håland
ISBN: 9788215010809
FORMAT: PDF EPUB MOBI TXT
FILSTØRRELSE: 4,85

FORKLARING:

Korleis kan ein leggja forholda til rette slik at elevane utviklar skrivekompetansen sin? Det er eit av dei spørsmåla forfattaren prøver å gi nokre svar på i denne boka. For å utvikla elevane sin skrivekompetanse treng dei å skriva, men samstundes treng dei også nokon å samtala om teksten med. Ein stor del av denne boka er difor analysar nettopp av dialogar mellom lærar og elev om eleven sin eigen tekst. Desse analysane viser korleis dialogen om eleven sin tekst kan vera læringsfremjande.«Dialogar om tekst. Praktisk arbeid med elevtekstar i norskfaget» er ei praktisk orientert metodebok for lærarar. Boka er fagdidaktisk og praksisnær med mange gode eksempler frå klasseromma. Boka bygjer på det synet at den gode dialogen mellom lærar og elev om eleven sin tekst fremjer læring hos eleven. Difor er det viktig å organisera undervisninga slik at dialogen om tekst inngår i sjølve arbeidsmetoden. Læraren må leggje til rette for at samtalar om elevane sine tekstproduksjon og skriveutvikling skal finne stad dagleg. Analysen av ulike dialoger i boka kan seie noko om læringspotensialet i dei, medan den praktiske delen viser organiseringa av ulike undervisningssekvensar som innbyr til dialog.Den siste delen av boka har difor eit meir praktisk-pedagogisk siktemål. Her vert det skissert fire ulike måtar å iscenesetja undervisninga på, som gir rom for samtalar om eleven sin skrivne tekst. Desse undervisningskontekstane er: Tekstskaping og skriving på datamaskin på 1. trinn, Forlag som metode på 3. trinn, Skriving i avissjangrar på 7. trinn og Bruk av elektroniske kommentarar på 8. trinn. Boka rettar seg primært mot studentar i lærarutdanninga og norsklærarar i grunnskulen.

...arakter og arbeide med skriving som grunnleggjande ferdigheit i ulike fag og på ulike opplæringsnivå ... Hvordan gjennomføre litterære samtaler ... . Dialogar om tekst: praktisk arbeid med elevtekstar i norskfaget Av Anne Håland, Rutt Trøite Lorentzen Forlag Universitetsforl. ISBN 9788215010809 Utgitt 2007, Myk perm. Ikke riktig utgave? Prøv å søke etter flere utgaver. La dialogen flyte. Skriv et grovt førsteutkast uten å redigere deg selv. Fokuser kun på flyten av dialogen, ikke så mye på at rettskriving og formateringen skal være korr ... Dialogar om tekst av Anne Håland (Heftet) - Pedagogikk ... ... . Fokuser kun på flyten av dialogen, ikke så mye på at rettskriving og formateringen skal være korrekt. Renskriv dialogen. Det er nå på tide å lese over dialogen og rette opp i eventuelle feil eller mangel på flyt i samtalen. Veiledningen kan bestå av dialog, skriving og lesing. Å skrive er hardt arbeid, og det tar tid å skrive en tekst. Veiledningsøkta bør derfor minst ha en varighet på 20 minutter, slik at eleven har god nok tid til å produsere tekst. Ber oppgaven deg om å skrive en kreativ tekst, kan du derfor skrive en av disse. Du kan også blande trekk fra flere sjangrer, som å veksle mellom å fortelle (novelle) og reflektere (essay). Du kan også veksle mellom å være saklig (essay) og humoristisk (kåseri), men pass på at det er tydelig for leseren når du bruker virkemidler som ironi og sarkasme. En tekst blir til gjennom dialog 15. juni 2013 | Print ut. Barns tekstproduksjon og skriving som samværsform i barnehagen! Maja på fem år er den siste av barna som kommer til barnehagen denne dagen. Hun henger fra seg ytterklærne og går inn i fellesrommet. Der ser hun at både barn og voksne sitter samlet rundt det store trebordet i enden ... Tekst vanskelige dialekter! ... Artikulasjon, taletempo og diksjon var tidvis nærmest parodisk; tydeligvis hadde ingen minnet om at det som ble sagt, skulle formidles i en riksdekkende tv-sending. Velkommen til del 2 av mine skrivetips om dialoger. Derfor er det om å gjøre å ikke konstruere kunstige dialoger. Det må være naturlig tale som ligger til grunn, men da uten å overdrive eller bli for nær virkeligheten ved at man tillegger for mye «øh» «eh» eller «atte..». Som lese Dialog 2 . A Hallo! Wie heisst du? B Hallo! Ich heiße Martin Berger Olsen. A Ist dein Vorname Martin Berger?. B Nein, mein Vorname ist Martin. Mein Familienname ist Berger Olsen. A Aha! Und woher kommst du? B Ich komme aus Norwegen.. A Wo in Norwegen wohnst du?. B Ich wohne in Trondheim.. A Was machst du von Beruf?. B Ich bin Hotelfachlehrling.. A Sprichst du Deutsch?. B Leider nur ganz wenig. En god samtale om tekst utforsker dermed også den meningsutvekslingen som skjer mellom elevene og teksten, mellom elevenes egne tekstassosiasjoner og tekstens meningsmønstre. Når læreren støtter en slik dialog, mellom elevene, men også mellom elevene og teksten, så kan elevenes bidrag til en faglig relevant lesing komme i fokus. [11] Dialog om tekst og skriving som ramme for skriving ! ... I samskrivinga foregår en viktig samtale om tekst og skriving. ! Samskriving fører til en bevissthet om hva man gjør når man skriver. ! Samskriving er med på å utvikle elevene som strategiske skrivere. ... Kjøp «Dialogar om tekst - praktisk arbeid med elevtekstar i norskf» til en god pris på ark.no. Bestill hjemlevering eller klikk&hent i din ARK-butikk. Du kan skrive om vennene dine, historien til skolebygningen din, miljøet på skolen, intervjue en lærer du har eller eller lignende. Du kan også skrive om noe du er opptatt av utenom skolen. Kanskje de som leser skoleavisen har lyst til å lese et leserinnlegg om en sak du er opptatt av, en artikkel hvor du skriver om en aktivitet du liker eller noe gøy du har gjort i det siste. Dialog står i kontrast til både monolog og debatt. Flere enn én må være involvert, og det handler ikke om å komme seirende ut av ordvekslingen. Men ikke sjelden vil det som er ment som en samtale kunne utvikle seg til en debatt, fordi forutsetningene for en god samtale i...