Emosjonsregulering og oppmerksomhet E-bok


Emosjonsregulering og oppmerksomhet - Karl Jacobsen, Birgit Svendsen pdf epub

PRIS: GRATIS

INFORMASJON

SPRÅK: NORSK
HISTORIE: 2010-09-15
FORFATTER: Karl Jacobsen, Birgit Svendsen
ISBN: 9788245007862
FORMAT: PDF EPUB MOBI TXT
FILSTØRRELSE: 6,75

FORKLARING:

Hvorfor snakkes det så lite om emosjoner i behandling av barn og unge? Har vi blitt for opptatt av strukturerte utredninger, diagnoser og behandlingsprogrammer som skal redusere symptomtrykket? Er det tilstrekkelig med symptomreduksjon som tegn på vellykket behandling, eller er det nødvendig å se at barnets vitalitet og livskraft har kommet tilbake? Denne boken viser at emosjonsregulering og oppmerksomhet er grunnfenomener i utvikling og menneskelig fungering. Emosjonsregulering er den mest komplekse prosessen i utviklingen og involverer alle deler av hjernen. Også oppmerksomhet styres fra alle deler av hjernen og av et samspill mellom emosjon og kognisjon. Forfatterne viser at utvikling av disse funksjonene er en følge av barnets konstitusjon og samspill med andre fra fødselen av, og at dysfunksjoner i emosjonsregulering og oppmerksomhet antas å ligge i bunnen av alle psykologiske problemer. Teoretiske modeller og terapeutiske tilnærminger retter seg mot emosjonsregulering og oppmerksomhet og mot følgetilstandene (symptomene) av langvarig dysfunksjon i disse grunnfunksjonene. Enkelte terapeutiske tilnærminger behandler bare følgetilstandene, mens andre også retter behandlingen mot å bedre grunnfunksjonene. Med utgangspunkt i dette diskuterer Jacobsen og Svendsen om det under noen betingelser er tilstrekkelig å behandle symptomene, om det under andre betingelser er nødvendig å rette behandlingen mot å få i gang de to grunnfunksjonene, eller om en alltid må gjøre begge deler. Forståelsesrammen som presenteres blir belyst gjennom ulike kasuistikker. Karl Jacobsen er professor i klinisk barnepsykologi ved NTNU i Trondheim. Han har mange internasjonale og norske publikasjoner. Han har også skrevet, redigert og bidratt i flere bøker. Hans forskningsområder er terapi med barn, behandling av mennesker med hjerneskade og ulike syndromer, relasjonen emosjon og kognisjon, utvikling og undersøkelse av syn, og sang og emosjonalitet. Birgit Svendsen er dr.psychol. og førsteamanuensis ved Psykologisk institutt, NTNU, Trondheim. Hun er også psykologspesialist med klinisk erfaring fra PPT, barnevern, BUP og sakkyndighetsarbeid. Hennes forskningsområder er terapi med barn og familier, og sentralt i hennes tilnærming står barnets kommunikasjon, lekens betydning, og emosjonsregulering og oppmerksomhet. Svendsen har laget et fordypningsseminar i psykoterapi med barn og unge for psykologer og leger i spesialistutdanningen ved RBUP Midt og RBUP Øst og Sør.

... samspill med andre fra fødselen av, og at ... Slik kan helsesøstre hjelpe foreldre til bedre samspill ... ... ... Emosjonsregulering er den mest komplekse prosessen i utviklingen og involverer alle deler av hjernen. Også oppmerksomhet styres fra alle deler av hjernen og av et samspill mellom emosjon og kognisjon. Forfatterne viser at utvikling av disse funksjonene er en følge av barnets konstitusjon og samspill med andre fra fødselen av, og at ... Emosjonsregulering utvikles diskontinuerlig fra fødsel til ung voksen alder (6, 14). Individuelle forskjeller i evnen til å re ... Emosjonsregulering og oppmerksomhet (Grunnfenomener i ... ... . Individuelle forskjeller i evnen til å regulere følelser har stor betydning for barn og unges utvikling (10, 15). Nedsatt emosjonsregulering kan føre til impulsiv- og risikoatferd , aggresjon og angst . Emosjonsregulering og oppmerksomhet: grunnfenomener i terapi med barn og unge. Bergen: Fagbokforlaget. Del artikkelen: Temahefte om psykisk helse. Relaterte artikler. Aktivitetsområder; Selvbilde blant barn og unge med utviklingshemning; Mobbing gir psykiske vansker hos utviklingshemmede; Emosjonsregulering. Vi driver med emosjonsregulering hele tiden, alle sammen. Noen ganger eksplisitt og bevisst - som når vi forsøker å skjule at vi er nervøse eller egentlig er sinna på sjefen, eller implisitt - som når vi mer eller mindre ubevisst forsøker å unngå ubehagelige minner. Emosjonsregulering er den mest komplekse prosessen i utviklingen og involverer alle deler av hjernen. Også oppmerksomhet styres fra alle deler av hjernen og av et samspill mellom emosjon og kognisjon. Forfatterne viser at utvikling av disse funksjonene er en følge av bar...