Språkpermen E-bok


Språkpermen - Margareth Sandvik, Marit Spurkland pdf epub

PRIS: GRATIS

INFORMASJON

SPRÅK: NORSK
HISTORIE: 2012-07-23
FORFATTER: Margareth Sandvik, Marit Spurkland
ISBN: 9788202387181
FORMAT: PDF EPUB MOBI TXT
FILSTØRRELSE: 12,16

FORKLARING:

Språkpermen er et verktøy for kartlegging av språkutviklingen hos barn i barnehagealder. Verktøyet brukes i sammenheng med metoden som beskrives i boka Lær meg norsk før skolestart! Boka utgis separat.Språkpermen er utviklet på bakgrunn av en helhetsforståelse av hva det vil si å kunne bruke språket. Det består av et engangshefte med skjemaer som dekker områdene språkfunksjoner, samtale, lesestund, barnets fortellinger, lesing og skriving og morsmål. Personalet observerer og noterer i skjemaet på bakgrunn av veiledningen i verktøyet og i boka.Språkpermen er revidert i henhold til kravene til kartleggingsverktøy for barnehager fra Kunnskapsdepartementets ekspertutvalg 2010/2011. Pakke à 10 stk

...ammeverket Common European Framework for Languages:Learning, Teaching, Assessment er en beskrivelse av hva det vil si å kunne bruke språk på ulike nivåer og i ulike kontekster (det offentlige liv ... PPT Vurdering av muntlig i faget Fremmedspråk i LK06 ... ... Stor Britannia For barnetrinn: språkperm med lærerveiledning. For voksne: Språkperm. Irland Irsk versjon av den Europeiske Språkpermen for barneskole. Irsk versjon av Språkpermen for minoritetsspråklige elever i barneskolen med lærerveiledning.Versjonen for minoritetsspråklige elever i ungdomsskole finner du her. Tyskland Språkpermen kartlegger språkutviklingen hos barn i barnehagealder. Verktøyet er utviklet på bakgrunn av en helhets ... Språkpermen - lær meg norsk før skolestart!, verktøy for ... ... .Versjonen for minoritetsspråklige elever i ungdomsskole finner du her. Tyskland Språkpermen kartlegger språkutviklingen hos barn i barnehagealder. Verktøyet er utviklet på bakgrunn av en helhetsforståelse av hva det vil si å kunne bruke språket. Det består av et engangshefte med seks skjemaer som dekker områdene språkbruk, samtale, lesestund, ordforråd, skriftspråk og morsmål, samt en veiledning. Språkpermen er et verktøy for kartlegging av språkutviklingen hos barn i barnehagealder.Verktøyet brukes i sammenheng med metoden som beskrives i boka Lær meg norsk før skolestart!Boka utgis separat. Språkpermen er utviklet på bakgrunn av en helhetsforståelse av hva det vil si å kunne bruke språket.Det består av et engangshefte med skjemaer som dekker områdene språkfunksjoner ... Språkpermen 13-18 (for ungdomstrinnet og videregående opplæring). Per desember 2008 er begge Språkpermene for grunnopplæringen validert i Euro-parådet og Språkpermen 13-18 har fått tildelt nr. 97.2008. Språkpermen for barne-trinnet fikk en mindre anmerkning av valideringskomiteen som vil være lett å rette Språkpermen er utviklet på bakgrunn av en helhetsforståelse av hva det vil si å kunne bruke språket. Det består av et engangshefte med skjemaer som dekker områdene språkfunksjoner, samtale, lesestund, barnets fortellinger, lesing og skriving og morsmål. Lær meg norsk før skolestart er en bok som presenterer en metode for språkstimulering og et kartleggingsverktøy til bruk i barnehagen. Språkpermen er et verktøy for kartlegging av språkutviklingen hos barn i barnehagealder, som brukes sammen med boka. GROM bistår verksemder i bruk av design som strategisk verktøy. Vi arbeider for å finne og synleggjere eit sæpreg og syte for heilheitleg utforming på alt frå trykksaker til skjermbasert kommunikasjon. GROM design står bak dei første norskutvikla leikeprodukta med svanemerket. Leike- og språkverktøyet Troll i ord er utvikla for bruk i barnehage, skule og heim. Språkpermen kartlegger språkutviklingen hos barn i barnehagealder. Verktøyet er utviklet på bakgrunn av en helhetsforståelse av hva det vil si å kunne bruke språket. Det består av et engangshefte med seks skjemaer som dekker områdene språkbruk, samtale, lesestund, ordforråd, skriftspråk og morsmål, samt en veiledning. Flerkulturell opplæring Her finnes en oversikt over kartleggingsmateriell og støtte- og veiledningsmateriell som er laget for, eller inkluderer, barn og elever fra språklige minoriteter. Lær meg norsk før skolestart! passer for studenter i førskolelærerutdanningen og for ansatte i barnehager. Den reviderte utgaven beskriver mer inngående hvordan man går fram for å starte opp med metoden og verktøyet, og sammenhengen mellom boka og Språkpermen er utdypet. For eksempel forklarer dokumentet hva "god muntlig og skriftlig" språkkunnskap innebærer. Det er Europarådet og Den europeiske språkpermen (European Language Portfolio) som har utarbeidet malen. Språkpasset og veiledning til utfylling finnes på Senter for internasjonalisering av høgre utdanning (SIU) sine hjemmesider....