Arbeidstvistloven E-bok


Arbeidstvistloven -  pdf epub

PRIS: GRATIS

INFORMASJON

SPRÅK: NORSK
HISTORIE: 2019-02-04
FORFATTER:
ISBN: 9788202630706
FORMAT: PDF EPUB MOBI TXT
FILSTØRRELSE: 10,42

FORKLARING:

Arbeidstvistloven (lov om arbeidstvister) - med endringer, sist ved lov av 20. desember 2018 nr. 98 (i kraft 1. januar 2019)

... til tariffavtaler, det vil si avtaler mellom en fagforening og en arbeidsgiver eller arbeidsgiverforening om arbeids- og lønnsvilkår eller andre ... Arbeidstvistloven - Jusleksikon.no ... ... Fagforening med innstillingsrett etter arbeidstvistloven eller tjenestetvistloven kan, med unntak av § 10-2 første, andre og fjerde ledd og § 10-11 sjuende ledd, inngå tariffavtale som fraviker bestemmelsene i dette kapittel. Kjøp 'Arbeidstvistloven, lov 27 januar 2012 nr. 9 om arbeidstvister, lov 27 januar 2012 nr. 10 om lønnsnemnd i arbeidstvister, sist endret ved lov 19 juni 2015 nr. 65 fra 1. oktober 2015' fra N ... Arbeidstvistloven - Arbeidsretten ... . 9 om arbeidstvister, lov 27 januar 2012 nr. 10 om lønnsnemnd i arbeidstvister, sist endret ved lov 19 juni 2015 nr. 65 fra 1. oktober 2015' fra Norges raskeste nettbokhandel. Vi har følgende formater tilgjengelige: Heftet, Heftet | 9788245084009 Forskriften gjelder adgang ved tariffavtale å fravike arbeidsmiljølovens regler om likebehandling ved utleie fra bemanningsforetak. Vilkåret er at bemanningsforetaket må være bundet av tariffavtale som er inngått med fagforening med innstillingsrett etter arbeidstvistloven (lovdata.no). Endringer i arbeidstvistloven (om mekling og Arbeidsretten) Prop. 87 L (2019-2020), Innst. 314 L (2019-2020), Lovvedtak 109 (2019-2020) Lovsak | Første behandling For virksomheter som er bundet av tariffavtale som er inngått med fagforening med innstillingsrett etter arbeidstvistloven er det egne regler. Her kan arbeidsgiver sammen med tillitsvalgte gjøre skriftlig avtale om tidsbegrenset innleie selv om vilkårene for midlertidig tilsetting ikke er oppfylt. Arbeidstvistloven har nå vært i funksjon i snart sju år, og departementet har gjennomgått erfaringer som er gjort med den nye loven for å avdekke eventuelle behov for justeringer. Høringsbrevet er utarbeidet på grunnlag av innspill fra Arbeidsretten og Riksmekleren, som begge bruker arbeidstvistloven i sin daglige virksomhet. Kjøp 'Arbeidstvistloven, med kommentarer' av Erik C. Aagaard fra Norges raskeste nettbokhandel. Vi har følgende formater tilgjengelige: Innbundet | 9788205463233 Dersom en bedrift/virksomheter er bundet av tariffavtale, gjelder det et såkalt ufravikelighetsprinsipp. Prinsippet er fastslått i arbeidstvistlovens §6 Tariffavtalens ufravikelighet. Her står det: «Bestemmelse i arbeidsavtale som strider mot en tariffavtale som begge parter er bundet av, er ugyldig.» I tjenestetvistloven står tilsvarende tekst. Arbeidstvistloven er en norsk lov som regulerer behandling av tvister mellom partene i arbeidslivet.Den ble første gang vedtatt 5. mai 1927, og er endret en rekke ganger.. Gjennom arbeidstvistloven er institusjoner som Arbeidsretten og Riksmeklingsmannen etablert.. Loven regulerer to typer tvister: Rettstvister har med tolkning av overenskomster/avtaler å gjøre. Arbeidsmiljøloven § 15-1 om krav til drøfting for beslutning om oppsigelse. Arbeidsmiljøloven § 15-1 innleder kapitelet om oppsigelsesreglene i arbeidsmiljøloven, og inneholder en viktig saksbehandlingsregel som danner grunnlaget for oppsigelsesprosesser. Arbeidstvistloven har ikke regler om organisasjonsfriheten, men kan sies å forutsette en slik rett, og det har i lang tid hatt forankring i Hovedavtalen LO-NHO. Organisasjonsretten, det vil si retten til å organisere seg eller til å være uorganisert, og retten til å bruke arbeidskamp inngår begge i organisasjonsfriheten som i 2014 fikk sin forankring i Grunnloven § 101. Arbeidstvistloven (lov om arbeidstvister) gjelder for privat sektor, kommunesektoren og Spekterområdet.. Tjenestetvistloven (lov om offentlige tjenestetvister) har mange av de samme bestemmelsene, men gjelder for statlig sektor.. Arbeidstvistloven regulerer behandling av tvister mellom partene i arbeidslivet. Den ble første gang vedtatt 5. mai 1927, og er endret en rekke ganger. Endringer i arbeidstvistloven (om mekling og Arbeidsretten) Prop. 87 L (2019-2020), Innst. 314 L (2019-2020), Lovvedtak 109 (2019-...