Spesialpedagogikk og etikk E-bok


Spesialpedagogikk og etikk -  pdf epub

PRIS: GRATIS

INFORMASJON

SPRÅK: NORSK
HISTORIE: 2010-09-29
FORFATTER:
ISBN: 9788276348507
FORMAT: PDF EPUB MOBI TXT
FILSTØRRELSE: 6,35

FORKLARING:

Spesialpedagogikk og etikk inviterer til en etisk refleksjon over spesialpedagogikkens grunnlag ut fra ulike historiske og filosofiske innfallsvinkler. De etiske sidene ved den spesialpedagogiske profesjonen blir konkretisert gjennom spesialpedagogikk i praksis, og for å understreke dette knytter flere av bidragene seg opp til den praktiske siden ved profesjonsutøvelsen. Intensjonen med denne boken er å legge grunnlaget for en dypere refleksjon over spesialpedagogikkens kunnskapsgrunnlag, og målet er at den vil fungere som et arbeidsdokument for en videre utvikling av spesialpedagogisk teori og god praksis.Kunnskapsgrunnlaget til spesialpedagogikken har de senere årene blitt kritisert for å være uetisk og motvirke målsettingen om et inkluderende samfunn. Denne kritikken gjør det nødvendig å reflektere over spesialpedagogikkens selvforståelse, og om mulig finne løsninger på de problemene som forskere peker på med hensyn til spesialpedagogikkens kunnskapsgrunnlag og profesjon.

...re (spesial) undervisning i en inkluderende skole ... Etikk, religion og filosofi - Udir ... . I: S. M. Reindal & R. S. Hausstätter (red.), Spesialpedagogikk og etikk: kollektivt ansvar og individuelle rettigheter (kap. 9, s. 133-149). Kristiansand: Høyskoleforlaget. 16 Spesialpedagogikk og etikk inviterer til en etisk refleksjon over spesialpedagogikkens grunnlag ut fra ulike historiske og filosofiske innfallsvinkler. De etiske sidene ved den spesialpedagogiske profesjonen blir konkretisert gjennom spesialpedagogikk i praksis, og for å understreke dette knytter flere av bidragene seg opp til den praktiske siden ved profesjonsutøvelsen. Nordisk tidsskrift for spesialpedagogikk presen ... Solveig Magnus Reindal og Rune Sarromaa Hausstätter (red ... ... . Nordisk tidsskrift for spesialpedagogikk presenterer artikler om spesialpedagogisk forsknings- og utviklingsarbeid, erfaringer fra det praktisk-metodiske arbeidsfeltet og aktuell spesialpedagogisk debatt. Fra 2004 utgis ikke tidsskriftet lenger av Universitetsforlaget. Årgangene 2002 og 2003 ligger nå fritt tilgjengelig på idunn.no. PPT, spesialpedagogikk og tilrettelegging ... Etikk og dokumentasjon. ... Ikke bare i personalgruppa, men også sammen med familier og sammen med barna. Familiene og barna må få en opplevelse av at deres oppfattelser har betydning, også når det kommer til dokumentasjonsarbeidet. - Atferds- og lærevansker. Hvem er studiet for. Studiet passer for deg som er førskolelærer, grunnskolelærer eller lærer i videregående skole. Det passer også deg som har pedagogisk arbeid i barnehage og skole eller deg som ønsker å jobbe med barn og unge med særskilte behov, og ønsker fordypning innen spesialpedagogikk. Her finner du eldre utgaver av Spesialpedagogikk som pdf. - Lei oss for at den flotte avslutningen ikke blir noe av. Nye regler om sommeravslutninger kom sent, og fortsatt er det uklart om 50 eller 200 kan delta. Spesialpedagogikk 1 - videreutdanning: Lavere nivå : OsloMet - storbyuniversitetet : Lokalt opptak : Lokalt opptak : Spesialpedagogikk 1, samlingsbasert: Lavere nivå : Nord universitet : Lokalt opptak : Lokalt opptak : Spesialpedagogikk 2 - sosiale og emosjonelle vansker (60 studiepoeng) Rom og etikk. Fortellinger om ambivalens vil gi nye tolkninger av møter med mennesker i vanskelige livssituasjoner. Hva vil det si at de som mange kaller fremmede, ofte er i samme rom som alle andre? Med dette hovedspørsmålet bringer boken nye perspektiver og ny kunnskap til både analytisk og normativ tolkning av dette temaet, som er viktig både for profesjonsutøvere og hverdagspraktikere. SPESIALPEDAGOGIKK, som er det mest omfattende og allsidige verket om spesialpedagogikk i Norge og Norden, kommer nå i sin 6. utgave.Bokas fire deler omhandler disse temaene:I. Spesialpedagogikkens identitet: faglige perspektiver og forståelsesmåter, etikk, opplæringsrettigheter, historiske grunntrekk og spesialpedagogisk kompetanseutvikling.II....