Etiske teorier E-bok


Etiske teorier - Frode Nyeng pdf epub

PRIS: GRATIS

INFORMASJON

SPRÅK: NORSK
HISTORIE: 2007-10-13
FORFATTER: Frode Nyeng
ISBN: 9788276745023
FORMAT: PDF EPUB MOBI TXT
FILSTØRRELSE: 11,7

FORKLARING:

Hva er egentlig en etisk teori? Og hvilke teorier finnes det? Denne boken presenterer leseren for de ulike teoriretningene vi finner i moralfilosofien, og forsøker med det å skissere et oversiktsbilde av det moralfilosofiske landskapet. Et landskap som det utvilsomt kan være svært vanskelig å orientere seg i for studenter på ulike nivå og i ulike fagretninger. Ikke minst fordi teoriene selv er med på å definere hva som er de sentrale etiske spørsmålene. Fremstillingen av teoriene er derfor generell, slik at studenter kan ha nytte av boken både innen filosofi og andre fagområder der etikk er satt på dagsordenen. Boken drøfter en rekke relevante skillelinjer, for eksempel mellom normativ og deskriptiv etikk, og mellom førsteordens og andreordens/metaetiske problemstillinger. Deretter presenteres følgende syv etiske teoriretninger: * Konsekvensetikk * Deontologisk etikk (pliktetikk) * Dydsetikk * Kontraktsteori * Diskursetikk * Nærhetsetikk * Eksistensialistisk etikk. I tillegg behandler boken også tema som moralsk uenighet, etisk argumentasjon og forholdet mellom ulike verdibegreper. Den forsøker også å klargjøre på hvilken måte postmodernismen påvirker etisk teori. Fyldige ordforklaringer dekker over 100 sentrale begreper i etisk teori. Frode Nyeng er filosof og ansatt som høgskolelektor i etikk ved Høgskolen i Sør-Trøndelag. Han har publisert flere artikler om etiske problemstillinger.

...devalg ... Noen etiske teorier, som konsekvensetikk og fireprinsippsetikk, tar mål av seg til å finne de beste løsningene på etiske spørsmål og argumentene som begrunner disse løsningene ... PPT Etikk og etisk analyse ... . Andre teorier, som dydsetikk og omsorgsetikk, kan hjelpe oss å belyse etiske spørsmål og gi oss begreper til å forstå spørsmålene og hva som står på spill i dem. FAQ 9: Hvilke etiske ressurser har man til å løse etiske problemer? Allmennmoral - vanlige folks oppfatninger om hva som er riktig og galt i enkeltsaker Generelle etiske prinsipper - bred enighet om Etiske teorier - teorier som systematiserer og begrunner våre moralske oppfatninger. Alle etiske teorier er kontroversielle. Dere kan også drøfte etiske dilemma sammen med ungdommen på for eksempel husmøter. Vurder om det er behov for at noen ansatte får opplæring i gje ... Etiske modeller - Universitetet i oslo ... . Alle etiske teorier er kontroversielle. Dere kan også drøfte etiske dilemma sammen med ungdommen på for eksempel husmøter. Vurder om det er behov for at noen ansatte får opplæring i gjennomføring av etisk refleksjon. ... relevante spørsmål. I sjekklisten nedenfor er disse systematisert i 10 hovedspørsmål, dels med utgangspunkt i etisk teori. For å tydeliggjøre refleksjonen kan det være en fordel å kjenne til noen etiske begreper, som for eksempel de fire bioetiske prinsippene (respekt for autonomi, velgjørenhet, ikke-skade og rettferdighet), eller normative etiske teorier som pliktetikk, konsekvensetikk, dydsetikk og omsorgsetikk. En annen tilnærming er den kasuistiske. Last ned pdf. Mål for timen: Kunnskapsmål: Forståelse av betydningen av moralske avgjørelser. Forståelse av ulike etiske teorier. Forståelse av hvordan kristen tro kan påvirke valg. Holdningsmål: Respekt for argumentasjon i moralske avgjørelser Respekt for mennesker med ulike etiske oppfatninger Plassering i fagplanen: Etikk i studieforberedende (VG2) Etikk i yrkesforberedende (VG2 ... Spesialpedagogikk: etiske problemstillinger og teorier. Pensum: Spesialpedagogikk (Edvard Befring & Reidun Tangen, 2012) Innledning o I dagens samfunn har offentlige institusjoner overtatt flere oppgaver som tradisjonelt ble ivaretatt av familien o Som foresatte og foreldre er vi henvist til å stole på at lærere handler på en Etiske teorier Innenfor normativ etisk teori er det tre hovedretninger: Dydsetikken, deontologien (pliktetikken) og utilitarismen. Den normative etiske teorien forsøker å svare på hovedspørsmålet: Hva er en riktig handling? Den anvendte etikken spisser spørsmålet fra den normative etiske teorien ved å forsøke å svare på konkrete problemstillinger som: Er det riktig å ta abort? Få Etiske teorier af Jørgen Husted som bog på dansk - 9788741258393 - Bøger rummer alle sider af livet. Læs Lyt Lev blandt millioner af bøger på Saxo.com. Etiske modeller - hva er det? Jeg har fått i oppdrag og gi en innføring i : Gå Ut Senteret, 15.November 2001 -Bjørge Arvid Johansen. Først må vi ha en definisjon av ETIKK og MORAL Etikk kommer av det greske ethos = "sed, skikk, vane ... Valg av etisk teori fremstår noen ganger som å plukke ut riktig sløyfe til dressen - valget er allerede tatt, men det gjelder å pynte på resultatet.. Samtidig er profesjoner innen helse og sosialfaget avhengige av etiske teorier for at profesjonsutøvelsen skal være både forsvarlig og troverdig.Til hjelp vil profesjonsutøveren kunne støtte seg til en rekke normative teorier og føringer. Pris: 319,-. heftet, 2007. Sendes innen 4-6 virkedager. Kjøp boken Etiske teorier av Frode Nyeng (ISBN 9788276745023) hos Adlibris.com. Fri frakt. Vi har mer enn 10 millioner bøker, finn din neste leseopplevelse i dag! Alltid lave priser, fri frakt over 299,- | Adlibris 5 etiske teorier: Dydsetik, omsorgsetik, pligtetik, diskursetik og konsekvensetik. Dydsetikken (vær god): Sætter fokus på egenskaber hos den moralsk handlende person, altså den udrustning personen har med sig, inden han møder situationen. kjennetegner normative etiske teorier. Jeg viser til at teoriene skal gi oss ett eller flere kriterier på hva som er gyldige normer og riktige handlinger. Men etiske teorier har også en verdilære som begrunner hva som er det riktige og gode. Dette gjør at teoriene fremstår som å være både handlingsledende og retningsgivende....