Planlegging.no E-bok


Planlegging.no -  pdf epub

PRIS: GRATIS

INFORMASJON

SPRÅK: NORSK
HISTORIE: 2011-03-08
FORFATTER:
ISBN: 9788244607667
FORMAT: PDF EPUB MOBI TXT
FILSTØRRELSE: 6,12

FORKLARING:

Målet med boka er å gi en bredt anlagt innføring i samfunnsplanlegging på ulike nivå, fra det lokale samfunn til verdenssamfunnet. Målgruppa er studenter i planfag og planrelaterte utdanninger, men boka kan også være nyttig for andre som vil orientere seg i dette feltet. Har litteraturliste og bibliografiske opplysninger om bidragsyterne.

...iv og veiledning er tilgjengelig på www ... Norske spillere jubler for Jürgen Klopps ja: Nettsiden ... ... .planlegging.no. Plan- og bygningsloven. Krav til planleggingen gitt direkte i loven: Prinsippet om universell utforming. Her har vi samlet aktuell veiledning fra Fylkesmannen til de ulike planformene. Vi ønsker med dette også å vise forventinger fra Fylkesmannen til kommunale planer, i henhold til nasjonale og viktige reginale interesser som Fylkesmannen skal ivareta. Plankartet skal konstrueres i henhold ... Planlegging - regjeringen.no ... . Plankartet skal konstrueres i henhold til Kommunal- og moderniseringsdepartementets veiledere og leveres i hht. kommunal kravspesifikasjon (PDF, 55 kB). Kartdata for konstruksjon av plankart bestilles på egen kartbestillingsportal.. Veilederne er basert på sosi-standarden og det er et krav at digitale plankart leveres etter nevnte standarder. Dokumenter Veileder for utarbeidelse av private reguleringsplan Krav til innsendt planinitiativ Referatmal for oppstartsmøte i plansaker Mal for annonse/varsel om planoppstart Mal for plankart med tegnforklaring Mal for reguleringsbestemmelser Renovasjonsløsninger ved nybygging og rehabilitering av boligbebyggelse ; Sjekkliste for ROS-analyser Normer og retningslinjer for utarbeidelse av ... www.planlegging.no. Hjelp til planarbeid. Fylkeskommunen hjelper med planarbeid i kommunane. Vaksdal kommune har fått 200 000 kroner frå fylkeskommunen til arbeidet med trafikksikringsplan, og 75 000 til arbeidet med ei folkehelseoversikt. Hva er en arealplan? En arealplan gir regler for hvordan arealene innenfor et område kan brukes eller hva slags bebyggelse som kan tillates. Den består av et plankart, og vanligvis også planbestemmelser. FYLKESMANNEN I HORDALAND Kort oversikt på introduksjonsdag for nye kommunale planmedarbeidere Hordaland fylkeskommune 07.06.2017 1 Foto: Svein Kornerud Departementets planside (www.planlegging.no) Klima og forurensningsdirektoratet - Miljødirektoratet Miljøkommune.no Miljøstatus i Norge (www.miljostatus.no) Enova (www.enova.no) Statens kartverk Norges Geologiske Undersøkelse Buskerud fylkeskommune Fylkesmannen i Buskerud Statens vegvesen Region sør Statens vegvesens vegnormal...