Taternes arbeid for oppreisning og anerkjennelse i Norge E-bok


Taternes arbeid for oppreisning og anerkjennelse i Norge - Rune Halvorsen pdf epub

PRIS: GRATIS

INFORMASJON

SPRÅK: NORSK
HISTORIE: 2007-09-29
FORFATTER: Rune Halvorsen
ISBN: 9788251920636
FORMAT: PDF EPUB MOBI TXT
FILSTØRRELSE: 12,63

FORKLARING:

Boken gjør rede for den sosiale bevegelsen blant taterne siden begynnelsen av 1990-tallet. Den kaster lys over hva det kan innebære å tilhøre en etnisk minoritet i dagens Norge. Siden begynnelsen av 1990-tallet har det skjedd forholdsvis store endringer i det offisielle Norges forståelse og aksept av taterne som minoritet i det norske samfunnet. Selv om assimileringspolitikken har satt dype spor hos mange av de berørte, er det i ferd med å skje en nydefinering av hva det kan innebære å være tater i dagens Norge. Krav om verdighet, moralsk oppreisning og anerkjennelse som en likeverdig gruppe i det norske samfunnet, står sentralt i denne sosiale mobiliseringen. Taterne vil selv definere hvem de er. Taterne har fått gjennomslag og aksept for mange av deres krav: Hittil har mye dreid seg om fortiden, men mye er ugjort når det gjelder å sikre taterkulturen for framtiden. Fremdeles meldes det om mobbing, nedsettende omtaler og diskriminering, for eksempel på skolen, på campingplasser, i arbeidslivet og i massemedia. Boken utgis i forbindelse med tiårsjubileet til Taternes Landsforening.

... offentlig støtte og oppreisning til befolkningen via stiftelsen Romanifolket/taternes kulturfond, også kjent som «RT-fondet» ... På sporet av den tapte samtid by Kulturrådet - Issuu ... . I 2013 besluttet derimot både Stoltenberg- og Solbergregjeringene å legge ned fondet, som da hadde 75 millioner kroner i fondskapital. Han dokumenterer hinsides all tvil at taterne i lang tid var forfulgt og mishandlet, også med offentlig støtte, og at de fortjener oppreisning, anerkjennelse og erstatninger minst på det nåværende beskjedne nivå. Men et tema jeg savner både hos ham og i Hvinden (red., 2000) er dokumentasjon av mulig uønsket atferd fra taternes egen side ... Bokomtale av Rune Halvorsen: Taternes arbeid for ... ... . Men et tema jeg savner både hos ham og i Hvinden (red., 2000) er dokumentasjon av mulig uønsket atferd fra taternes egen side. Artikkelen handler om skolens forhold til elever fra taterslekt. Arbeidet baserer seg på erfaringer fra et flerårig, departementsstøttet prosjekt der vi i samarbeid med taterne selv arbeidet for å bedre skolesituasjonen for taterbarn. Vi setter søkelys på møtet mellom skolen og minoritetsgruppen og viser betydningen av å ha kunnskaper om taternes historie og situasjon. Otnes, Per Jacob (2007). Bokomtale av Rune Halvorsen: Taternes arbeid for oppreisning og anerkjennelse i Norge. Sosiologisk Tidsskrift. ISSN 0804-0486. 15, s 93- 97 Fulltekst i vitenarkiv. Otnes, Per Jacob (2006). Dag Østerberg: Determination Through Rupture The Dialectics of Post-Positivism. Acta Sociologica Norges ledende nettbokhandel med over 6 millioner titler! Svært lave priser, rask levering og fri frakt av bøker ved kjøp over 299,- Holger Gustavsen, leder for Taternes landsforening, reagerer på at Stiftelsen romanifolket/taternes kulturfond ikke får tilbake styringen over fondsmidlene. Heiko Junge / NTB scanpix I 2004 vedtok Stortinget å gi taterfolket oppreisning i form av et fond på 75 millioner kroner. Taternes Landsforening tar sikte på å bli en sterk og slagkraftig organisasjon som beskytter taternes interesser. Til dette behøver vi flere medlemmer. Taternes Landsforenings formål: Formålet er å bidra til å gjenreise, utvikle, formidle, bevare og synliggjøre Taterne/romanifolket/reisende kultur, språk og historie. Han kjempet for oppreisning og anerkjennelse av taterne/romanifolket som etnisk minoritet og kan sees på som en av de viktigste aktørene i den politiske organiseringen blant dem på 1990-tallet. I 1995 startet han Romanifolkets Landsforening som en interesseorganisasjon med formål om opplysning og rettigheter for gruppen. 20 I 2005 skiftet organisasjonen navn til Taternes Landsforening (TL). Hvis du ønsker å komme til Norge for å arbeide, trenger du en oppholdstillatelse. Som regel må du skaffe deg en jobb først. Hvilken oppholdstillatelse du skal søke om, er avhengig av hvilken kompetanse du har og hvilken jobb du skal gjøre i Norge. Taternes arbeid for oppreisning og anerkjennelse i Norge - Rune Halvorsen Tatertrilogien - Britt Karin Larsen Tatt av Asia - Kjersti Strømmen Tatt av gleden - Clive Staple Lewis Tatt av kvinnen - Erlend Loe Tatt av nazistene - Marit Jensen Tatt av Norge - Robert A. Robinson Tatt til fange - Natalie Normann Tau og tauproduksjon - Christian Hansen...