Betaling for beboere i institusjon E-bok


Betaling for beboere i institusjon - Åsmund Edvardsen, Leif Kåre Helland pdf epub

PRIS: GRATIS

INFORMASJON

SPRÅK: NORSK
HISTORIE: 2020-04-02
FORFATTER: Åsmund Edvardsen, Leif Kåre Helland
ISBN: 9788244623827
FORMAT: PDF EPUB MOBI TXT
FILSTØRRELSE: 4,17

FORKLARING:

Hva skal en beboer betale for et opphold i institusjon? Hvilke plikter har beboeren og kommunen ved beregning av egenandelen? Hva er forskjellene på betaling ved korttids- og langtidsopphold? Hvordan skal egenandelen beregnes, og hvordan er saksgangen i egenbetalingssaker? Dette er viktige spørsmål for kommunene som skal beregne og kontrollere egenandelene for institusjonsplasser, først og fremst opphold på sykehjem. Boken viser saksgangen i egenbetalingssaker ved hjelp av eksempler, og bestemmelsene i forskrift om egenandel for kommunale helse- og omsorgstjenester blir nøye gjennomgått og kommentert.

...,00. I salg. ISBN/Varenr. 9788244623827. Inngår i ditt medievalg ... PDF Rutinebeskrivelse ved førstegangsberegning av vederlag for ... . Legg til huskeliste. E-post. Betaling for beboere i institusjon Gjennom teori og praktiske eksempler får du kunnskap om saksgangen i egenbetalingssaker. Bestemmelsene om institusjonsbetaling etter første... Institusjon - beboere 80 år og over (antall): 31.12 Institusjon - beboere på tidsbegrenset opphold (antall): 31.12 Institusjon - beboere på langtidsopphold (antall): 31.12 Institusjon - sykehjemsbeboere (antall): 31.12 Beboere i boli ... KF - Betaling for beboere i institusjon ... .12 Institusjon - sykehjemsbeboere (antall): 31.12 Beboere i bolig m/ fast tilknyttet bemanning hele døgnet (antall): 31.12 Som fylkesmannen har vist til, har dette standpunktet støtte i Edvardsen og Helland, Betaling for beboere i institusjon (4. utgave 2014), 152-153, der det er uttrykkelig uttalt at «[s]elve betalingsvedtaket etter egenandelsforskriften kan ikke anses som et 'vedtak om helsetjenester'». I brevet hit skriver fylkesmannen blant annet ... Betaling for oppholdet Beboeren beholder selv Tilbakestill. Kalkulatoren er utviklet av smartepenger.no. Har du kommentarer eller spørsmål, send en epost til Rune Pedersen. Om sykehjemskalkulatoren. Les mer om betaling på sykehjem. Legg først inn om det er enerom eller dobbeltrom. Hvis beboeren ... - Håndbok; "Betaling for beboere i institusjon" av Ås mund Edvardsen og Leif Kåre Helland. 2.utgave 2000 2. MÅLSETTING Det er kommunens ansvar å utvikle systemer og rutiner som på best mulig måte ivaretar forskriftens intensjoner. Det må legges til grunn at det på området fattes enkeltvedtak overfor privatpersoner som ofte Beboere oppfordres til ikke å oppbevare eiendeler av høy verdi og kontanter på rommet. Informasjon om egenbetaling er utarbeidet på grunnlag av følgende lover, forskrifter og rundskriv Helse- og omsorgstjenesteloven av 24.06.2011 nr. 30 Forskrift I-47/98 "Om vederlag for opphold i institusjon mv" legges til grunn ved beregning. Som rettledning ved utregning brukes boka "Betaling for beboere i institusjon" av Å.Edvardsen og L.K. Helland, Kommuneforlaget 4.utg. 2014. Beregningen foretas i Gerica - et eget dataprogram for pleie og omsorg. 1. Tidsrom for betaling av vederlag - friperiode - flere korttidsopphold. Av vederlagsforskriftens § 6 tredje ledd, fremgår det at for beboere som har hatt flere korttidsopphold kan kommunen kreve vederlag etter vederlagsforskriften § 3, når vedkommende har vært på institusjon i minst 60 døgn pr. kalenderår. Kommunen fastsetter oppholdsutgiftene ved den enkelte institusjon. Forskriften inneholder i tillegg nokså kompliserte regler, som medfører at vederlaget for de fleste blir lavere enn de reelle oppholdsutgiftene i hvert enkelt tilfelle. Reglene tar her utgangspunkt i hver enkelt pasients økonomiske situasjon. Betaling for korttidsopphold inntil 60 døgn pr. kalenderår: kr. 165 pr. døgn (2019) Betaling for dag-/nattopphold i institusjon: kr. 85 pr. dag (2019) Dersom korttidsoppholdet varer utover 60 døgn pr. kalenderår, skal det betales etter samme regler som for langtidsopphold, men uten friperiode på en måned. Betaling for beboere i institusjon (Heftet) av forfatter Åsmund Edvardsen. Helse- og sosialfag. Pris kr 332 (spar kr 47). Se flere bøker fra Åsmund Edvardsen. Betaling for beboere i institusjon Navn: Edvardsen, Åsmund (aut) Betaling for beboere i institusjon (Heftet) av forfatter Åsmund Edvardsen. Helse- og sosialfag. Pris kr 302 (spar kr 43). Se flere bøker fra Åsmund Edvardsen. Betaling for beboere i institusjon (Heftet) av forfatter Åsmund Edvardsen. Helse- og sosialfag. Pris kr 379. Se flere bøker fra Åsmund Edvardsen. Kommunen skal fastsette oppholdsutgiftene for den enkelte institusjon, og beboeren kan kreve å få opplyst dette. I Oslo var driftskostnadene i 2016 for en ordinær plass på sykehjem 810 488 kroner d.v.s 67 540 kroner per måned. Det er den høyeste betaling kommunen ...