Lagspill, læring og ledelse E-bok


Lagspill, læring og ledelse - Lars Tore Ronglan pdf epub

PRIS: GRATIS

INFORMASJON

SPRÅK: NORSK
HISTORIE: 2008-08-13
FORFATTER: Lars Tore Ronglan
ISBN: 9788272862007
FORMAT: PDF EPUB MOBI TXT
FILSTØRRELSE: 3,75

FORKLARING:

Dette er en bok om lagspill, læring og ledelse. Den tar sikte på å være en skisse til en ballspillenes didaktikk (undervisningslære), og handler om lærings- og ledelsesutfordringer vi møter i ulike lagspillkontekster. Et av hovedspørsmålene som ligger til grunn for boka er: Hvordan kan vi som trenere og lærere bidra til konstruktive læringsprosesser i de lagspillfellesskap vi er del av? Rekkefølgen på de tre termene i boktittelen - lagspill, læring og ledelse - er et resultat av en bevisst tilnærming: * Tilrettelæring for læring må ta utgangspunkt i det som skal læres. Kapittel 2 og 3 handler derfor om lagspillenes kjennetegn, fremvekst, fellestrekk og egenart. * Siden lagspill i stor grad er et praktisk kunnskapsområde, står praksislæring i sentrum i kapittel 4. Hva ligger i læring som begrep og læring som prosess? Sammenhengen mellom læring i lagspill, læring om lagspill og læring gjennom lagspill framheves. * I kapittel 5 og 6 flytter vi fokuset fra de lærende til den som er ment å stimulere læringsprosessene - treneren eller læreren. Her drøftes ulike former for tilrettelegging og veiledning, lagspilltrenerens rolle som leder. Hovedspørsmålet her er hvordan treneren kan utvikle seg til å bli en mer reflekterende praktiker. Bokas målgruppe er primært studenter som tar høyskoleutdanning i idrett og kroppsøving. Også lærere i skolen og lagspilltrenere på alle nivåer - men kanskje spesielt innen ungdomsidretten - vil kunne finne inspirasjon i bokas pedagogiske og ledelsesmessige refleksjoner. Lars Tore Ronglan (f. 1961) er leder for Seksjon for coaching og psykologi ved Norges idrettshøgskole.

... staten Digital læring i staten Vi ønsker å motivere statlige virksomheter til å tenke enda mer strategisk rundt arbeidet med kompetanseutvikling, og som en forlengelse av dette, bruke flere digitale læringsressurser ... Broen mellom ledelse og læring | Kjell Dahl mfl ... ... . Organisasjonsutvikling, ledelse og læring ... Hvilke utfordringer står dagens organisasjoner overfor med hensyn til organisering og ledelse, og hvordan kan disse håndteres? Kurset kan inngå i spesialiseringen i innovasjon og endringsledelse i masterprogram i organisasjon og ledelse. Søknadsfrist: 15.11.2019. Læring og trivsel Barnehage. Rammeplan og støttemateriell Barnehagemiljø Omsorg Lek Læring ... Ledelse i barnehage og skole Utvikle praksis sammen Veilederkorps Verktøy. Brukerundersøkel ... Lagspill, læring og ledelse: om lagspillenes didaktikk på ... ... . Søknadsfrist: 15.11.2019. Læring og trivsel Barnehage. Rammeplan og støttemateriell Barnehagemiljø Omsorg Lek Læring ... Ledelse i barnehage og skole Utvikle praksis sammen Veilederkorps Verktøy. Brukerundersøkelser Kvalitet i barnehage og ... Å samarbeide og lede andre er en kunst som må læres! I denne boken får du faglige innspill til hvordan du kan lære å lede andre. Samarbeid er sentralt i mange av livets gruppesamspill; derav samspill i familiegrupper, læringsgrupper, teamarbeid, lagspill, veiledningsgrupper, ledergrupper, kollegaveiledningsgrupper etc. En kan ikke ta for gitt at samarbeid fungerer uten å arbeide med å ... For læring og kunnskapsdeling skjer uansett på denne måten, gjerne uformelt, påpeker Cathrine Filstad. 8 råd for mer læring på jobben Førsteamanuensis Cathrine Filstad ved Handelshøyskolen BI har utarbeidet 8 praktiske råd som kan hjelpe norske organisasjoner til å få til mer og bedre læring på arbeidsplassen. Tveten og Ulvin hadde hovedansvaret for læringsperspektiver, læring i organisasjoner og aktuell forskning, og Sandbakken og Smith hovedansvaret for temaene kompetanse og ledelse. Gjennom hele arbeidsprosessen ønsket vi å fungere som støttegruppe, som "kritiske venner", for hverandre. Lærernes læring blir derfor lite koordinert, og i stedet fragmentert og individualisert. Verdibasert ledelse. Analysen i boka trekker fram noen hovedkriterier for å lykkes: at lærere og ledelse har felles målforståelse; at lærerne har konkrete arbeidsoppgaver å trene på relatert til undervisning; at det skapes tid og rom for 1 ... Et fagdidaktisk og relasjonsorientert perspektiv åpner for andre tilnærminger og et mer nyansert språk om lærerarbeidet, der verktøy for læring og ledelse i klasserommet er sentralt. Ved i tillegg å låne begreper fra andre fagområder, som kunstfagene, kan vi skape større rom for refleksjon rundt lærerarbeidet og ledelsesoppgavene. Modulen ledelse av lærings- og læreplanarbeid vil deg ny kunnskap, ferdigheter og holdninger til å operasjonalisere, oversette og iverksette læring og læreplaner i egen skolekontekst. Du vil kunne bruke læreplanen aktivt og konkret i den daglige skolehverdagen for å styrke profesjonsfellesskapet, og sikre kvaliteten på elevenes læringsresultater....