Forskriftssamling for eiendomsmeglere 2020 E-bok


Forskriftssamling for eiendomsmeglere 2020 -  pdf epub

PRIS: GRATIS

INFORMASJON

SPRÅK: NORSK
HISTORIE: 2020-03-10
FORFATTER:
ISBN: 9788202670474
FORMAT: PDF EPUB MOBI TXT
FILSTØRRELSE: 11,66

FORKLARING:

Denne samlingen inneholder eiendomsmeglingsloven og forskrifter av særlig interesse for eiendomsmeglere og studenter innen eiendomsmeglingsfag. I tillegg er inntatt Etiske Regler for Norges Eiendomsmeglerforbund og Forbrukertilsynets veiledning om markedsføring av bolig. De fleste forskriftene gjengis i sin helhet, slik at enkeltbestemmelsene kan sees i en større sammenheng. Forskriftstekstene er ført à jour med vedtatte endringer pr. 1. januar 2020. Innhold: Lov om eiendomsmegling av 29. juni 2007 nr. 73 Forskrift om dokumentavgift Forskrift om tvangssalg ved medhjelper Forskrift om tinglysing Forskrift om konsesjonsfrihet for visse erverv av fast eiendom, egenerklæring ved konsesjonsfrihet, fulldyrket jord og beløpsgrense ved priskontroll Forskrift om overgangsregler til lov 29. juni 2007 nr. 73 om eiendomsmegling Forskrift om eiendomsmegling Forskrift om tomtefeste Forskrift om risikostyring og internkontroll Forskrift om tiltak mot hvitvasking og terrorfinansiering Forskrift om byggesak (byggesaksforskriften) Forskrift om tekniske krav til byggverk (Byggteknisk forskrift, TEK 17) Forskrift om gebyr for behandling av konsesjons- og delingssaker Forskrift om gebyr for tinglysing, registrering eller anmerkning i grunnboken og kraftledningsregisteret Forskrift til skatteloven (FSFIN)(Utdrag) FSSD Skattedirektoratets skatteforskrift (Utdrag) Forskrift om taksering av formues-, inntekts- og fradragsposter mv. som må fastsettes ved skjønn til bruk ved fastsettingen for 2019 (Utdrag) Stortingsvedtak om skatt av inntekt og formue mv. for inntekståret 2020 (Stortingets skattevedtak) Stortingsvedtak om særavgifter til statskassen for budsjettåret 2020 (Utdrag: Dokumentavgift (kap. 5565 post 70)) Etiske regler for Norges Eiendomsmeglerforbund Forbrukertilsynets veiledning om markedsføring av bolig

...g. Legg til huskeliste. E-post. Forskriftssamling for eiendomsmeglere 2020 ... Advokatenes fagdager 2020 - JUS ... . Forskriftssamling for eiendomsmeglere 2020 Thorunn Falkanger (Paul Henning Fjeldheim - Redaktør) På lager - sendes nå( 6 stk. ) 199,-Heftet. Heftet 175,- NÅ 144,-Heftet 199,-Bokmål. Bokmål; Stk. ISBN: 9788202670474. Forlag: Cappelen Damm akademisk ... Forskriftssamling for eiendomsmeglere 2020. Thorunn Falkanger (Redaktør) ; Paul Henning Fjeldheim (Redaktør) Bla i boka Denne samlingen inneholder eiendomsmeglingsloven og forskrifter av særlig interesse for eiendomsmeglere og studenter innen eiendomsmeglingsfag. I tillegg er inntatt Etiske Regler for Norges ... Hensynet bak kravet ti ... Eiendomsmegleren - NEF.no ... . I tillegg er inntatt Etiske Regler for Norges ... Hensynet bak kravet til etterutdanning er at eiendomsmeglere skal være tilstrekkelig faglig oppdatert til å gjennomføre meglingen i samsvar med gjeldende regelverk. 1) For at den enkelte eiendomsmegler skal få godkjent deltakelse på kurs, er det en forutsetning at kurset har gitt vedkommende oppdatert fagkunnskap eller innføring på nye områder som er relevant for utøvelsen av yrket. Bladet «Eiendomsmegleren» gis ut seks ganger i året. Eiendomsmegleren er et viktig element i å holde NEFs medlemmer faglig oppdatert, og behandler derfor fortløpende ny lovgivning og andre relevante forhold for profesjonsutøverne. I tillegg følger orientering om NEF sitt kurs -...Les mer → Folketrygd samleutgave 2020 (samleutgave i trygderett) Aksjeloven, allmennaksjeloven og representasjonsforskriften. ... Forskriftssamling for eiendomsmeglere 2020. Thorunn Falkanger og Paul Hennin...