Det nye testamente E-bok


Det nye testamente - Ole Kolbjørn Kjørven, Inger Marie Lindboe pdf epub

PRIS: GRATIS

INFORMASJON

SPRÅK: NORSK
HISTORIE: 2007-10-13
FORFATTER: Ole Kolbjørn Kjørven, Inger Marie Lindboe
ISBN: 9788276749854
FORMAT: PDF EPUB MOBI TXT
FILSTØRRELSE: 4,23

FORKLARING:

Boken er beregnet på studenter på allmennlærerstudiet og tar den virkeligheten som studenter og praksisutøvere i faget møter, på alvor. Temavalg, tekstutvalg og fremstillingsmåte er tilpasset denne målgruppen. Bokens to innledende hovedspørsmål er: Hvordan var samtiden i nytestamentlig tid, og hva preger forfatternes budskap? Stor vekt i boken har NTs viktigste tema: Hvem er Jesus? Hva er kjernen i Jesu budskap? Boken tar også for seg den kristne kirkes første historie slik den er beskrevet i Apostlenes gjerninger og Romerbrevet. For å belyse og levendegjøre stoffet der det er naturlig, trekkes det inn sider ved vår egen samtid som sammenlignes med datidens kulturelle uttrykk. Boken har også oppgaver som oppsummerer fagstoffet og utfordrer til videre faglig og didaktisk refleksjon. Kjørven er førsteamanuensis ved Høgskolen i Innlandet og Lindboe er studieleder ved OsloMet.

... kampen mellom det gode og onde i dramatiske bilder og visjoner, og forkynner hvordan Gud vil seire ... Det gamle og Det nye testamente - Ansgar bibelskole ... ... Det nye testamentet utgjør den spesifikt kristne delen av Bibelen.Den kom i tillegg til den delen av den kristne kanon som er felles for jøder og kristne, Den hebraiske bibel, som de kristne kaller Det gamle testamentet, «den gamle pakt». Betegnelsen Det nye testamentet etablerte seg rundt 200 e.Kr., og kommer av latin Novum Testamentum, av gresk kaine diatheke, 'den nye pakt'. Det Nye Testame ... Det nye testamentet | Kristendommen ... .Kr., og kommer av latin Novum Testamentum, av gresk kaine diatheke, 'den nye pakt'. Det Nye Testamente (NT) er den kristne bibels anden hoveddel og omfatter 27 skrifter af forskellige forfattere fra den tidligste kristne litteratur. Skrifterne opnåede i løbet af det 2. og 3. århundrede særstatus som helligskrift i den kristne kirke. Biblens første hoveddel er den jødiske skriftsamling på 39 skrifter kaldet Det Gamle Testamente (GT) (også kaldt Tanakh eller 'den ... Bibelen består av to hoveddeler, Det gamle testamente og Det nye testamente. Terminologien stammer fra den latinske bibeloversettelsen Vulgata, hvor latinsk testamentum gjengir pakt, overenskomst mellom to parter. I ikke-kristen latin brukes de to ord nesten utelukkende om et juridisk testamente. På Testamente.no får du hjelp til å sette opp testamente og svar på ... arverett, arveoppgjør og testamenter (ikke alle advokater har det). Spørsmålene som står på dette nettstedet er slike som vi i advokatfirmaet ... og du har overtatt formuen i medhold av et gjensidig testament, kan du ikke uten videre sette opp nytt testament. Det Nye Testamente er skr...