Litterær analyse og undervisning E-bok


Litterær analyse og undervisning - Magne Drangeid pdf epub

PRIS: GRATIS

INFORMASJON

SPRÅK: NORSK
HISTORIE: 2014-07-29
FORFATTER: Magne Drangeid
ISBN: 9788205461956
FORMAT: PDF EPUB MOBI TXT
FILSTØRRELSE: 9,60

FORKLARING:

Dette er ei fagbok for lærere og lærerstudenter som vil utforske litteraturens muligheter i skolen. Litteratur kan utvide elevenes horisont og åpne for fremmede verdener. Undervisning i litteratur kan utvikle tenkemåter, empati, kulturforståelse og historiebevissthet.Boka skisserer lærerstyrt undervisning der læreren er modell for forståelsesstrategier og samtaleformer, før elevenes selvstendighet gradvis økes. For å tilpasse undervisninga til eleven må læreren se hvilke muligheter de litterære tekstene gir, og hvilke utfordringer hver enkelt elev vil møte. Til støtte for læreren presenterer boka en modell for kognitiv litteraturanalyse. Som eksempler analyserer forfatteren tekster av Ernest Hemingway, Per Sivle, Alexander L. Kielland, Tove Jansson og Johan Harstad.

...tre analytiske perspektiver, og beskriver disse som kjernen i lærerfaglig analyse ... Analyse | Søk & Skriv ... . Perspektivene tar for seg hvordan leseren navigerer i ulike tekstverdener, fyller ut teksten ved hjelp av mentale bilder Blant målene og kravene som er relevant for litterær analyse i norskfaget, står det blant annet at faget skal gi rom for opplevelse og refleksjon, evne til å få innsikt i andres tanker gjennom tekst, og ikke minst lede til kompetanse til å forstå, tolke og reflektere over komplekse tekster i ulike sjangre (Udir, 2015). Sammenlignende litterær analyse av romanene "Kimen" av Tarjei Vesaas og "Mennes ... NOR2400 - Litterær analyse, teori og metode i nordisk ... ... . Sammenlignende litterær analyse av romanene "Kimen" av Tarjei Vesaas og "Menneske og maktene" av Olav Duun. Det ses på de to romanenes likhetstrekk og forksjeller i forhold til tematikk, form og komposisjon. Oppgaven er skrevet i faget norsk på høyskolenivå. Kjøp 'Litterær analyse, en innføring' av Per Thomas Andersen fra Norges raskeste nettbokhandel. Vi har følgende formater tilgjengelige: Heftet | 9788253034928 I læreplanen blir arbeidsformen omtalt både under grunnleggende muntlige ferdigheter (eleven skal ha "evnen til å lytte og tale og kunne vurdere elementene i en sammensatt talesituasjon som en forutsetning for kommunikasjon med andre") og i kompetansemål i faget (eleven skal kunne "delta i utforskende samtaler om litteratur, teater og film"). I denne teksten har elever på 10. trinn tatt for seg norsk litteraturhistorie fra romantikken og fram til moderne tid. Romantikken og nasjonalromantikken På slutten av 1700-tallet kom romantikken til verden. Romantikken kom ikke samtidig til alle land, så det… Litterær analyse. Innledning ... råd til å kjøpe dei, og så er ein komme inn i ein ond sirkel som det er vanskeleg å komme ut av. Denne onde sirkelen gjer at vi ikkje får tid til det som er viktig i livet; kvarandre. Hovuddel Litterær samtale Litterær samtale. Før den litterære samtalen er det viktig at du tenker igjennom disse spørsmålene: 1. ... lese og forstå en novelle og svare på spørsmål til den; si noe om opplevelsen av teksten; drøfte hva som er tema, og om dette evt. er aktuelt i dag Ett av kompetansemålene i norskplanen er at "elevene skal kunne gi uttrykk for egne tanker og opplevelser om barnelitteratur" (L06). Jeg har valgt å bruke Odd er et egg (2010) av Lisa Aisato for å stimulere til mer lesing og å arbeide med barnelitteratur sammen med to elever i 4. klasse som går på lesekurs. Hvor begrebet »læse« stammer fra tysk og betyder at samle eller plukke frugt eller bær, stammer begrebet »analyse« fra græsk og betyder at adskille i sine bestanddele. Når vi læser, forstår vi helheden ud fra delene, som vi løbende tilegner os, men omvendt giver delene kun mening ud fra den helhed, teksten konstruerer, og som læseren (gen-, med- eller om)skaber....