Åndsverkloven E-bok


Åndsverkloven -  pdf epub

PRIS: GRATIS

INFORMASJON

SPRÅK: NORSK
HISTORIE: 2019-09-12
FORFATTER:
ISBN: 9788245087819
FORMAT: PDF EPUB MOBI TXT
FILSTØRRELSE: 8,83

FORKLARING:

Fagbokforlaget utgir særtrykk av enkeltlover fra Norges Lover i samarbeid med Lovsamlingsfondet, Det juridiske fakultet, UiO og Lovdata. Særtrykkene inneholder både faglige og historiske noter og oppdateres fortløpende ved lovendringer. De faglige notene er utarbeidet av jurister som er eksperter på det aktuelle fagområdet og helt nødvendige for den som skal orientere seg i lovverket. De faglige notene er rettighetsbelagte og ligger ikke gratis på Lovdata, slik de historiske notene gjør.

...d teater eller skaper kunst. Loven er laget for å sikre eierskap til egne verk, men når lovteksten for første gang på 60 år skrives på nytt, ser det ut til at loven ikke lenger evner å ivareta rettighetene den er ment å beskytte ... Åndsverkloven - Digitale ferdigheter ... . Åndsverkloven - åvl. Lov 15. juni 2018 nr. 40 om opphavsrett til åndsverk m.v.(åndsverkloven - åvl.) Opphavsrett er den rett som blir gitt til den som skaper et åndsverk. Eksempler på åndsverk kan være bøker, filmer, musikk, fotografier eller dataprogrammer. For at noe skal regnes som åndsverk må det være resultat av en original, skapende innsats. Opphavsmannen får enerett til å fremstille eks ... åndsverkloven - Store norske leksikon ... . Eksempler på åndsverk kan være bøker, filmer, musikk, fotografier eller dataprogrammer. For at noe skal regnes som åndsverk må det være resultat av en original, skapende innsats. Opphavsmannen får enerett til å fremstille eksemplarer av verket og til å gjøre det tilgjengelig. Endring av Åndsverkloven har vært mye diskutert i det siste, og tidligere denne uka ble en 36 år gammel mann dømt til 120 timers samfunsstraff for brudd på loven. Er det slik at en kan ... Opphavsrett er eneretten som skaperen av et litterært, vitenskapelig eller kunstnerisk verk får til å fremstille eksemplarer av det og ved å gjøre det tilgjengelig for allmennheten. Opphavsrett reguleres i Norge av åndsverkloven. Opphavsretten er tidsbegrenset, som hovedregel til 70 år etter utløpet av opphavspersonens dødsår. Den 1. juli 2018 trådte den nye åndsverkloven i kraft. Loven skal sikre rettighetshaverne inntekter, slik at skapende og utøvende kunstnere skal kunne leve av sin virksomhet. Vi tar loven under lupen, og ser nærmere på oppdateringene. Det er åndsverkloven som er det juridiske grunnlaget for dine rettigheter. Opphavsrettigheter vil regelmessig også reguleres i avtaler mellom opphaver og dem som ønsker å benytte seg av verkene. For ansatte opphavere er opphavsrett normalt regulert i tariffavtaler og eventuelle lokale avtaler. Det finnes noen såkalte «lånebestemmelser» i åndsverkloven. Det er blant annet lov til å sitere fra åndsverk i samsvar med god skikk og i den utstrekning formålet betinger, jamfør § 22. Det er imidlertid fastslått at denne bestemmelsen ikke kan benyttes for kommersiell bruk, for eksempel i reklame. Dette er endringene i åndsverkloven. På søndag trer en flunkende ny åndsverklov i kraft. Thommessen-partner Camilla Vislie gjennomgår her de vesentligste endringene. Kommentar. Camilla Vislie. Partner i Thommessen. 2018-06-26T13:16:27.288Z. Denne kommentaren ble først publisert hos Thommessen. Åndsverkloven styrer opphavsrettighetene knyttet til åndsverk og rettigheter til fotografiske bilder. Journalister og redaktører er på den ene siden interessert i vern av sine rettigheter som skrivende, illustrerende og redigerende opphavsmenn til åndsverk, på den andre side interessert i gode låne- og sitatregler for å kunne bruke eller ...