Barn og unges læringsmiljø 1 E-bok


Barn og unges læringsmiljø 1 -  pdf epub

PRIS: GRATIS

INFORMASJON

SPRÅK: NORSK
HISTORIE: 2007-08-29
FORFATTER:
ISBN: 9788276347111
FORMAT: PDF EPUB MOBI TXT
FILSTØRRELSE: 5,8

FORKLARING:

Barn og unges læringsmiljø 1 inneholder både klassiske og nyskapende tanker som er viktig å kjenne til for studenter i lærerutdanning, eller for studenter som utdanner seg for yrker som har med barn og ungdom å gjøre.Boka omhandler sentrale faktorer som kan tenkes å innvirke på det enkelte barns læring og læringsmiljø. Fra å belyse ulike forhold ved det enkelte barn som kan fremme eller hemme en naturlig læringsprosess (ulikheter i temperament, oppmerksomhet o.l.), utvides drøftingen til en problematisering av dynamikken som oppstår med barnet i samspill med familie, skole og nærmiljø.De grunnleggende prosesser som inngår i all læring og utvikling, blir belyst fra ulike teoretiske perspektiver. Det inngår en utviklingspsykologisk innføring, og nyere pedagogisk-psykologiske perspektiver vektlegges. Her presenteres nyere forskningsresultater som indikerer at barnet selv i betydelig grad er med på å utforme sin egen utvikling, Sentrale temaer som drøftes, er læring, tenkning, problemløsning, motivasjon og selvoppfatning. Problematikken rundt elever med særskilte opplæringsbehov er grundig behandlet.

...er sentrale faktorer som kan tenkes å innvirke på det enkelte barns læring og læringsmiljø ... Barn og unges læringsmiljø 3 - Pedagogikk - heftet ... ... . Barn og unges læringsmiljø 1 inneholder både klassiske og nyskapende tanker som er viktig å kjenne til for studenter i lærerutdanning, eller for studenter som utdanner seg for yrker som har med barn og ungdom å gjøre.Boka omhandler sentrale faktorer som kan tenkes å innvirke på det enkelte barns læring og læringsmiljø. Fra å belyse ulike forhold ved det enkelte barn som kan fremme ... Kjøp Barn og unges læri ... Barn og unges læringsmiljø 3 av Richard Haugen (Heftet ... ... . Fra å belyse ulike forhold ved det enkelte barn som kan fremme ... Kjøp Barn og unges læringsmiljø 1 fra Bokklubber Barn og unges læringsmiljø 1 inneholder både klassiske og nyskapende tanker som er viktig å kjenne til for studenter i lærerutdanning, eller for studenter som utdanner seg for yrker som har med barn og ungdom å gjøre. I Barn og unges læringsmiljø 2 vektlegges de komplekse relasjoner som inngår i sosialiseringsprosessen, overgangen barnehage skole, flerkulturell forståelse, tospråklighetspedagogikk og barn med spesielle behov. Boka er spesielt rettet inn mot studenter innen førskolelærerutdanningen, men egner seg også til bruk for idrettsstudenter der blant annet sosialisering og lek for barn utgjør ... Barn og unges læringsmiljø 4 er aktuell innen flere profesjonsutdanninger relatert til områder som pedagogikk, spesialpedagogikk og sosial- og helsefag. Boka er interessant for alle som har sitt daglige virke blant barn og unge. Barn og unges læringsmiljø 1 inneholder både klassiske og nyskapende tanker som er viktig å kjenne til for studenter i lærerutdanning, eller for studenter som utdanner seg for yrker som har med barn og ungdom å gjøre. Boka omhandler sentrale faktorer som kan tenkes å innvirke på det enkelte barns læring og læringsmiljø. 1. Et samfunn som fremmer barn og unges psy-kiske helse og livskvalitet og reduserer sosiale forskjeller 2. En familie og oppvekst hvor barn og unge opp - lever omsorg og trygghet 3. Et leke- og læringsmiljø som fremmer barn og unges livsmestring og god psykisk helse 4. En trygg digital hverdag 5. Økt kunnskap om betydningen av levevaner for I Barn og unges læringsmiljø 2 vektlegges de komplekse relasjoner som inngår i sosialiseringsprosessen, overgangen barnehage skole, flerkulturell forståelse, tospråklighetspedagogikk og barn med spesielle behov. Boka er spesielt rettet inn mot studenter innen førskolelærerutdanningen, men egner seg … Barn og unges læringsmiljø 1 inneholder både klassiske og nyskapende tanker som er viktig å kjenne til for studenter i lærerutdanning, eller for studenter som utdanner seg for yrker som har med barn og ungdom å gjøre. Boka omhandler sentrale faktorer som kan tenkes å innvirke på det enkelte barns læring og læringsmiljø. Barn og unges læringsmiljø 3 behandler psykiske og sosiale problemtilstander som vi finner hos barn og unge i dagens samfunn på en mer omfattende måte enn det som ofte er vanlig i fagbøker innen spesialpedagogikk, psykologi og barne- og ungdomspsykiatri. Forfatterne tar opp en rekke diagnosegrupper som atferdsforstyrrelse, ADHD, autisme, schizofreni, angstlidelser, stemningslidelser ... Pris: 371,-. heftet, 2007. Sendes innen 1-3 virkedager. Kjøp boken Barn og unges læringsmiljø 2 (ISBN 9788276347173) hos Adlibris.com. Fri frakt. Vi har mer enn 10 millioner bøker, finn din neste leseopplevelse i dag! Alltid lave priser, fri frakt over 299,- | Adlibris Emnet vil ved hjelp av ulike faglige perspektiv søke å gi en helhetlig beskrivelse av barn og unges utvikling og oppvekstmiljø. Det vil bli lagt vekt på individets personlige og sosiale utvikling samt hvordan ulike aspekter ved, og kvaliteter i oppvekstmiljøet og samfunnet er medvirkende for hvordan barnet vokser inn i samfunnet og blir en deltager der. 1.1 Mandat for koordineringsgruppe for tilbudet til sårbare barn og unge under Covid19-pandemien8 1.2 Koordineringsgruppens arbeid 9 2. Sårbare barn og unge 10 2.1 Særskilte barn som direktoratene er bekymret for 11 Barn som lever under vanskelige forhold hjemme 11 Barn med behov for særskilt tilrettelegging av skole- og barnehagetilbudet 12...