Barn i utfordringer E-bok


Barn i utfordringer - Hildegunn Fandrem, Otto Laurits Fuglestad, Inger Kristine Løge, Pål Roland, Elsa Westergård pdf epub

PRIS: GRATIS

INFORMASJON

SPRÅK: NORSK
HISTORIE: 2013-10-02
FORFATTER: Hildegunn Fandrem, Otto Laurits Fuglestad, Inger Kristine Løge, Pål Roland, Elsa Westergård
ISBN: 9788245012422
FORMAT: PDF EPUB MOBI TXT
FILSTØRRELSE: 10,94

FORKLARING:

Boka presenterer forskning og praksisnær kunnskap om hvordan man kan arbeide med saker som oppleves vanskelige. Med utgangspunkt i forskningsprosjektet «De utfordrende barna» viser forfatterne hvordan man, gjennom tidlig innsats og systemrettet arbeid, kan sette inn tiltak overfor barn som viser utagerende atferd, som trekker seg tilbake, oppleves dominerende eller strever med å forstå fordi de har en annen kulturell bakgrunn enn den norske. Samarbeid mellom barnehage, skole, PPT, barnevern, helsetjenesten og hjemmet er svært viktig i dette arbeidet. Barn i utfordringer tar for seg en rekke praksishistorier som alle belyses ved hjelp av teori og refleksjoner. I arbeidet med sakene er kollegabasert veiledning en viktig metode for å utvikle handlingskompetanse i praksis. Bokas målgruppe er studenter som forbereder seg til arbeid i barnehage, skole, PPT og barnevern, kvalitative forskere, samt arbeidstakere på ulike nivåer som opplever utfordringer i sitt arbeid med barn. Bokas redaktører er førsteamanuensis Hildegunn Fandrem og professor emeritus Otto Laurits Fuglestad. De andre bidragsyterne er førsteamanuensis Inger Kristine Løge, førsteamanuensis Pål Roland og førsteamanuensis Elsa Westergård, alle forskere ved Nasjonalt senter for læringsmiljø og atferdsforskning ved Universitetet i Stavanger.

... en måned siden.Førsteamanuensis Hildegunn Fandrem har vært redaktør for boka sammen med professor emeritus Otto Laurits Fuglestad ... PDF Barn i utfordringer - Implementering av endringsprosesser ... ... . Førsteamanuensis Inger Kristine Løge, førsteamanuensis Pål Roland og førsteamanuensis Elsa Westergård har også bidratt med kapitler i boka. Barn og unge får mye fysisk aktivitet «gratis», men enkelte ganger trenger de mer spesifikk trening eller behandling som skal justere og balansere et symptom eller en diagnose. Vi er opptatt av at barnet skal få et treningsprogram som er spesialtilpasset, og som passer så godt inn i familiens hverdag som m ... Utfordringer i barnehagen - Allergiviten.no ... . Vi er opptatt av at barnet skal få et treningsprogram som er spesialtilpasset, og som passer så godt inn i familiens hverdag som mulig. Barn i utfordringer tar for seg en rekke praksishistorier som alle belyses ved hjelp av teori og refleksjoner. I arbeidet med sakene er kollegabasert veiledning en viktig metode for å utvikle handlingskompetanse i praksis. Bokas målgruppe er studenter som ... Etiske utfordringer - terapeutiske utfordringer. Etiske utfordringer og terapeutiske utfordringer er vanskelig å skille fra hverandre. Hvordan terapeuten møter utfordringer i familiesamtaler hvor barn deltar, har sammenheng med terapeutens etiske refleksjonskompetanse, men også faglig kunnskap og ferdigheter. Barn i utfordringer - systemtenkning og tidlig innsats i pedagogisk arbeid. Fagbokforlaget 2013. Boken bygger på prosjektet «De utfordrende barna»(DUB) og målet er å hjelpe barnets pedagog til komme videre i vanskelige saker i barnehage og skole. Barn med medfødt hjertefeil Det vises ofte ikke på barnet at det har en hjertefeil, og mange hjertebarn fungerer helt fint i hverdagen. Noen hjertebarn kan derimot ha en del utfordringer. Kjøp Barn i utfordringer fra Bokklubber Boka presenterer forskning og praksisnær kunnskap om hvordan man kan arbeide med saker som oppleves vanskelige. Med utgangspunkt i forskningsprosjektet «De utfordrende barna» viser forfatterne hvordan man, gjennom tidlig innsats og systemrettet arbeid, kan sette inn tiltak overfor barn som viser utagerende atferd, som trekker seg tilbake, oppleves ... Omsorgssvikt er en vedvarende manglende evne eller vilje hos omsorgspersonene til å møte barnets grunnleggende fysiske, emosjonelle, psykiske og/eller medisinske behov. Omsorgssvikt kan være både utilsiktet og tilsiktet fra omsorgsgiverens side, og er sjeldent et enkelt tegn eller symptom, men et sammensat... Barn i utfordringer - Implementering av endringsprosesser og systemrettede tiltak ... barn et mer sosialt akseptert atferdsmønster (hvordan løse problemer uten bruk av negative handlinger) (Tremblay, 2010) Intensjonsaspektet (ref. aggresjon) - det kan være vanskelig Gi barna varierte muligheter og utfordringer for å være i fysisk aktivitet, utfordrende lekemuligheter ute og inne. Lær barnet hvordan være aktiv i trafikken. Bidra til at barna får gå eller sykle til og fra skolen og andre aktiviteter, gjerne i følge med voksne. Her finnes det mange løsninger på deres utfordringer og jeg hjelper dere gjerne. Barn med konsentrasjonsvansker. Problemstilling Vi har ei jente som er veldig aktiv. Hun sover lite og har problemer med å sitte i ro. Hun prater heller ikke så godt. elsesmåte (ibid). Noen barn tilhører en gråsone fordi de har mange og sammen-satte behov. Det er stadig viktig å poengtere at barn ikke må identifiseres bare med den medisinske diagnosen eller vanskene sine. De er først og fremst barn og hele mennesker. Dertil kan de ha en diagnose eller noen vansker som medfører en del utfordringer. For barn som har en oppvekst som er annerledes og mer krevende enn andres, kan skolen være en viktig arena hvor de opplever å mestre faglige og sosiale utfordringer, får gode venner og er "som de andre". Vi ser at barn i barnevernet oftere enn andre barn man...