Frivillighetens kraft E-bok


Frivillighetens kraft -  pdf epub

PRIS: GRATIS

INFORMASJON

SPRÅK: NORSK
HISTORIE: 2019-03-14
FORFATTER:
ISBN: 9788245016505
FORMAT: PDF EPUB MOBI TXT
FILSTØRRELSE: 4,20

FORKLARING:

Frivillighetens kraft belyser organisering og ledelse av frivillig innsats og hvordan frivillige kan bidra i eldreomsorgen. Kapitlene gir gode eksempler på rekruttering, opplæring og oppfølging av frivillige. Boken handler om frivillighet rettet mot hjemmeboende eldre, beboere på sykehjem og personer med demens og innenfor det palliative feltet. Gjennom ulike blikk fra både teori og praksis får forfatterne frem det store potensialet som ligger i frivillighetens kraft. Utfordringer og dilemmaer som kan fremtre, blir også diskutert. Antologien er forankret i den nasjonale utdanningen Frivillighetskoordinering eldreomsorg ved Verdighetsenteret.Målgruppen for boken er personer som organiserer og leder frivillig innsats i eldreomsorgen: ansatte i frivillige organisasjoner, på frivilligsentraler, i helse- og omsorgssektoren og andre som samarbeider med frivillige. Boken henvender seg også til en bred gruppe studenter innen helse-, sosial- og kulturfaglige utdanninger. Den kan i tillegg være nyttig for personer som selv er frivillige eller ønsker å bli det.Eirin Hillestad og Julie Tessem er begge knyttet til Verdighetsenteret omsorg for gamle i Bergen. Her kan du lese et utdrag fra boken og se innholdsfortegnelsen.

... være en motvekt til statens makt. Frivillige tjenester og offentlige tjenester ... Frivillighetens kraft og potensial - background ... . Frivilligheten har en mange hundre år lang historie som velferdsinnovatører. Den dag i dag er det de menneskelige ressursene og den smidige organiseringen her som gjør at frivillige organisasjoner makter å snu seg om, og møte behovene for hjelp både innenlands og utenlands raskt etter at de oppstår, på en måte få andre har mulighet til. Norge er verdensledende på frivillig arbeid, og halvparten av befolkningen i ... Frivillighetens kraft by Fagbokforlaget - Issuu ... . Norge er verdensledende på frivillig arbeid, og halvparten av befolkningen i Norge engasjerer seg i frivillig arbeid. Innsatsen de gjør har betydning for enkeltmennesker, men også for samfunnet. "Frivillighetens kraft" belyser organisering og ledelse av frivillig innsats og hvordan frivillige kan bidra i eldreomsorgen. Kapitlene gir gode eksempler på rekruttering, opplæring og oppfølging av frivillige. Boken handler om frivillighet rettet mot hjemmeboende eldre, ... Hillestad, Eirin; Nybø, Liv. 2011. Frivillighet kommer ikke av seg selv. Kompetanseutvikling og profesjonell tilrettelegging av frivillig hjelp i eldreomsorgen. Frivillighetens kraft belyser organisering og ledelse av frivillig innsats og hvordan frivillige kan bidra i eldreomsorgen. Kapitlene gir gode eksempler på rekruttering, opplæring og oppfølging av frivillige. Boken handler om frivillighet rettet mot hjemmeboende eldre, beboere på sykehjem og personer med demens og innenfor det palliative ... Samleside for frivillige oppdrag fra over 1300 organisasjoner i hele landet! Finn frivillig oppdrag · Informasjon og tips · Kontakt oss · Finn flere frivillige Frivillighetens kraft - organisering av frivillig innsats i eldreomsorgen Verdighetsenteret har laget en fagbok, forankret i den nasjonale utdanningen Frivillighetskoordinering - eldreomsorg. Antologien belyser organisering og ledelse av frivillig innsats og hvordan frivillige kan bidra i eldreomsorgen. Frivillighetsmeldingen skal danne grunnlaget for en levende og selvstendig frivillighet. Meldingen ble lagt fram 7. desember 2018 og ble behandlet i Stortinget 16. mai 2019. Vitenskapelige publikasjoner fra ansatte ved Senter for alders- og sykehjemsmedisin. ... Frivillighetens kraft - organisering av frivillig innsats i eldreomsorgen. Bergen, Fagbokforlaget, 278 s. Book chapters. Hillestad, E. & Tessem, J. (2019). Å bygge broer - en innledning....