Fenomener i faglig veiledning E-bok


Fenomener i faglig veiledning -  pdf epub

PRIS: GRATIS

INFORMASJON

SPRÅK: NORSK
HISTORIE: 2010-10-01
FORFATTER:
ISBN: 9788215016498
FORMAT: PDF EPUB MOBI TXT
FILSTØRRELSE: 5,86

FORKLARING:

Bokens redaktører satte seg to mål: Det første var å skrive om fenomener i veiledning og ikke utelukkende om metoder. Det andre var å lage en tverrfaglig basert bok ved å invitere skribenter med ulik fagbakgrunn.Bokens hovedprosjekt er å beskrive faglig veiledning nedenifra. Dette gjør forfatterne ved å ta utgangspunkt i ulike fenomener som viser seg i veiledning; hva er det, hvordan kan de erfares og beskrives, og hvordan kan man samarbeide om disse fenomenene i veiledning? Det er forskjell på det å erfare og beskrive fenomenet anerkjennelse og på det å beskrive metoder for anerkjennelse som lytting, bekreftelse og forståelse. Det betyr ikke at forfatterne forkaster metodene, men målsettingen er ønsket om å gå den andre veien; fra beskrivelser av et fenomen i veiledningen (for eksempel anerkjennelse) og til mulige metoder som man kan benytte i veiledningsarbeidet.Bokens 11 kapitler er skrevet av faglige kapasiteter på ulike felt:1. Fenomennær veiledning av Bengt Karlsson / 2. Modige møter i veiledning av Frank Oterholt/ 3. Tilstedeværelser i veiledning av Michael de Vibe/ 4. Trøst og lindring i veiledning av Gry Bruland Vråle/ 5. Kjærlighet i veiledning av Hans-Harald Nome / 6. Veiledning som distansert medleverskap av Rolf Sundet/ 7. Improvisasjon i veiledning av Bjørn Alterhaug / 8. Selvavgrensing i veiledning av Karin Blix Flage/ 9. Ord i veiledning av Jostein Nese/ 10. Kroppen i veiledning av Anne-Marie Aubert / 11. Forbedring i veiledning av Trulte Konsmo. «Inspirerende og praksisnært om veiledning.» Per Vaglum i Tidsskrift for Den norske legeforening.

...r veiledning gjennomføres en muntlig del, blant annet i forhold til relevant teori ... Godt om veiledning | Tidsskrift for Den norske legeforening ... . Den muntlige delen ledes av sensorene. Eksamen varer inntil 45 minutter for hver enkelt kandidat. ... Fenomener i faglig veiledning. Universitetsforlaget. Oslo. Kjærgård. 2013. Fenomener i faglig veiledning . ISBN 9788215016498, 2010, Bengt Karlsson, Frank Oterholt . Fra 250,-Kjøp Selg. Profesjonell utvikling og faglig veiledning . ISBN 9788205500730, 2017, Kari Killén . Fra 402,-Kjøp Selg. Profesjonell utvikl ... Fenomener i faglig veiledning - Norli ... . ISBN 9788205500730, 2017, Kari Killén . Fra 402,-Kjøp Selg. Profesjonell utvikling og faglig veiledning /: et fellesfaglig perspektiv : h ... ISBN: 9788215016498 8215016499: OCLC Number: 764387447: Description: 200 s: Contents: Indhold: Fenomennær faglig veiledning / Bengt Karlsson ; Fenomenet mot og modige møter i faglig veiledning / Frank Oterholt ; Tilstedeværelse i veiledning / Michael de Vibe ; Trøst og lindring i veiledning / Gry Bruland Vråle ; Kjærlighet i faglig veiledning / Hans-Harald Nome ; Veiledning som ... Utdanning i yrkesfaglig veiledning skal gi grunnleggende kunnskaper om veiledning som hjelpemiddel for faglig og personlig utvikling i utøvelse av sosialt- og barnevernfaglig arbeid. Studiet er også åpent for yrkesgrupper med annen relevant utdanning. Karlsson og Oterholt (2010) beskriver faglig veiledning som «en hendelse, en relasjon, en situasjon, en stemning, et øyeblikk, og for å kunne erfare faglig veiledning må man la veiledningen ta tak i en, den må berøre og bevege» (Karlson & Oterholt, 2010, s. 13). Veiledning av nyansatte kan ha ulike formål: saksveiledning, debrifing og støtte i vanskelige saker, samt bidra til en profesjonell og faglig utvikling av den nyansatte. Veilederstudentene må dermed trenes i ulike tilnærminger til veiledningsfaget. Forfatterne hevder at det finnes betydelig evidens i litteraturen og tilstrekkelig empirisk støtte for implementering av faglig veiledning i sykepleie. Inklusjonskriteriene i deres studie var at studiene skulle inneholde en evaluering av veiledningens effekt, og at både tilnærmingen til veiledning og metode for datasamling var klart beskrevet. Innhold Veiledning i Arbeids- og velferdsforvaltningen (NAV) VEIL1004/1 . To change the font size, hold Ctrl (Windows/Linux) or Cmd (Mac) and press + to increase or -to decrease...