Didaktisk praksis 1-7. trinn E-bok


Didaktisk praksis 1-7. trinn -  pdf epub

PRIS: GRATIS

INFORMASJON

SPRÅK: NORSK
HISTORIE: 2017-05-16
FORFATTER:
ISBN: 9788205500600
FORMAT: PDF EPUB MOBI TXT
FILSTØRRELSE: 12,13

FORKLARING:

Boka er skrevet for lærerstudenter i grunnskolelærerutdanning 1. - 7. trinn, en masterutdanning som både skal være forsknings- og praksisrettet. Boka består av kapitler som belyser ulike sider av det didaktiske arbeidet i den mangfoldige fellesskolen. Kapitlene er skrevet av ulike forfattere som har særlig kompetanse innenfor det tema som kapitlet omhandler. Første del av boka omhandler elevmangfoldet som lærere møter i skolen. Andre del belyser ulike sider ved planlegging og gjennomføring av undervisning for elever på barnetrinnet. Didaktisk praksis 1. - 7. trinn bygger på boka Didaktisk arbeid (Lyngsnes & Rismark, 2014), som gir en innføring i didaktisk teori og praksis, men den kan også leses uavhengig av Didaktisk arbeid.

...ammen gjennom hele studieløpet. 10. trinn Kapitlene er skrevet av ulike forfattere som har særlig kompetanse innenfor det tema som kapitlet omhandler ... PDF P lan for praksis for Grunnskolelærerutdanning for trinn 1 7 ... . Didaktikk i praksis 5. - 10. trinn bygger på boka Didaktisk arbeid (Lyngsnes & Rismark, 2014), som gir en innføring i didaktisk teori og praksis, men den kan også leses uavhengig av Didaktisk arbeid. lærerutdanning 1.-7. trinn Samlingsbasert Master of Education year 1-7 5-årig lærerutdanning (300 studiepoeng) Studieplanen består av den generelle studieplanen, praksisplanen og emnebeskrivelser for de enkelte fag. Vedtatt i universitetsstyret ved Universitetet i Tromsø 19. november 2009 Revidert etter KDs merknader mai 2010 Engelsk 1 1.-7. trinn ... Digitale p ... Didaktisk praksis 1-7. trinn. 9788205500600. Heftet - 2017 ... ... . Vedtatt i universitetsstyret ved Universitetet i Tromsø 19. november 2009 Revidert etter KDs merknader mai 2010 Engelsk 1 1.-7. trinn ... Digitale pedagogiske verktøy blir tatt i bruk i studiet, og du skal gjennomføre eit klasseromretta didaktisk prosjekt der du reflekterer over eigen praksis. Du skal dele kunnskap med kollegaer og minst ein frå leiinga. I K. Lyngsnes & M. Rismark (red.), Didaktisk praksis 1.-7. trinn, 59-73. Oslo: Gyldendal Akademisk. Sæteren, A.L. (2016). Dealing with children with withdrawn behavior. A narrative study of one teacher's dealings with a child with withdrawn behavior in ordinary classroom activities. 10. trinn Kapitlene er skrevet av ulike forfattere som har særlig kompetanse innenfor det tema som kapitlet omhandler. Didaktikk i praksis 5. - 10. trinn bygger på boka Didaktisk arbeid (Lyngsnes & Rismark, 2014), som gir en innføring i didaktisk teori og praksis, men den kan også leses uavhengig av Didaktisk arbeid. Ressurspakka I praksis: naturfag på 1.-7. trinn er ei samling med over 30 filmar om naturfagundervisning på 1. til 7. årstrinn. Filmane syner undervisningspraksis som kan inspirera lærarar og lærarstudentar til å diskutera undervisningsmetodikk og til å tenkja nytt om undervisninga i faget. Materiellet skal kunne brukast på seksjonsmøte, fagdagar, i lærerteamet og til sjølvstudium. Nordisk tidsskrift for utdanning og praksis. vol. 14 (1). Gotvassli, Kjell Aage; Moe, Torill. (2019) Bridging the gap - the role of leadership in professional judgement in child protection services. Nordic Social Work Research. Praksis, trinn 1-7, kun 5-årig master PRA0109-1. Inngår i studieprogram. Grunnskolelærerutdanning for trinn 1-7, 5-årig masterprogram; ... Elevmangfoldet, skolen som organisasjon, endring og utvikling i skolen, e-læring, didaktisk refleksjon, samarbeid med instanser utenfor skolen, der dette er mulig, ... Grunnskolelærerutdanning 1.-7. trinn er satt sammen av 4 skolefag, pedagogikk og elevkunnskap (PEL), FOU-emner, metode og praksis. Norsk, matematikk, PEL, FOU-emner, metode og praksis er obligatorisk og felles for alle studentene. 115 dager veiledet praksis er også lagt til de fire første årene (5 dager er forbeholdt overtakelsespraksis)....