Regnskapsloven E-bok


Regnskapsloven - Øyvind Handeland, Hans Robert Schwencke pdf epub

PRIS: GRATIS

INFORMASJON

SPRÅK: NORSK
HISTORIE: 2011-11-28
FORFATTER: Øyvind Handeland, Hans Robert Schwencke
ISBN: 9788205385375
FORMAT: PDF EPUB MOBI TXT
FILSTØRRELSE: 12,39

FORKLARING:

Regnskapsloven med kommentarer gjennomgår bestemmelsene i regnskapslovgivningen.Regnskapsloven med kommentarer er en grundig behandling av bestemmelsene i regnskapslovgivningen, herunder også kommentarer til Finansdepartementets forskrift 21. januar 2008 nr. 57 om forenklet anvendelse av IFRS. Regnskapsloven med kommentarer er et vesentlig arbeidsverktøy for regnskapsførere, revisorer og andre som deltar i utarbeidelse, vurdering eller kontroll av årsregnskap, samt studenter under utdanning innen regnskapsfag. Boken er også helt sentral for jurister og skattekonsulenter på grunn av regnskapsrettens store betydning på det selskapsrettslige og skattemessige området.

...regnskapsplikt (september 2019) Eksisterende regnskapsstandarder for øvrige foretak Endelige ... Våre ti regnskapsprinsipper med kommentarer. ... ... Merk at regnskapsloven ble endret 1. januar 2018. Lovendringene betyr at små foretak ikke lenger har plikt til å utarbeide årsberetning. De nye reglene har virkning for stiftelser som faller under definisjonen av små foretak i regnskapsloven § 1-6. Endringene har virkning for regnskapsår avsluttet 31. desember eller senere. Regnskapsplikten er etter regnskapsloven av 17. juli 1998 knyttet til ... Regnskapsloven - regjeringen.no ... . desember eller senere. Regnskapsplikten er etter regnskapsloven av 17. juli 1998 knyttet til selskapets og virksomhetens størrelse. Det er regnskapsplikt for: aksjeselskaper, allmennaksjeselskaper, samvirkelag med salgsinntekter over to millioner kroner, boligbyggelag, borettslag og eierseksjonsameier, økonomiske foreninger, Regnskapsloven har i § 3-3 pålegg om miljørapportering. Regnskapsloven pålegger alle regnskapspliktige bedrifter og organisasjoner å opplyse i styrets beretning om dens påvirkning på det ytre miljø. Meningen med pålegget er å skjerpe styrets og administrasjonens oppmerksomhet rundt miljøspørsmål. Det må foretas varetelling ved årsavslutning. Her er de formelle kravene som må oppfylles. Kravene til varetelling, varetellingsliste osv. er regulert i bokføringsforskriften § 6-1 og inneholder disse punktene:. Varetellingslistene må være forhåndsnummererte. REGNSKAP, BOKFØRING, OPPBEVARING, LAGRING: Minstekravet til oppbevaringstid for de fleste former for regnskapsmateriale (primærdokumentasjon) er fem år...