Generalkonduktør Christopher Hammer (1720-1804) og hans manuskriptsamling E-bok


Generalkonduktør Christopher Hammer (1720-1804) og hans manuskriptsamling - Vegard Elvestrand pdf epub

PRIS: GRATIS

INFORMASJON

SPRÅK: NORSK
HISTORIE: 2007-10-17
FORFATTER: Vegard Elvestrand
ISBN: 9788251920131
FORMAT: PDF EPUB MOBI TXT
FILSTØRRELSE: 4,45

FORKLARING:

Christopher (Andersen Blix) Hammer var utdannet som jurist ved universitetet i København og akademiet i Sorø, men tok tilleggsutdannelse i geometri og ble etter to års engasjement hos lensgreve Johan Ludvig Holstein på Ledreborg utenfor Roskilde utnevnt til generalkonduktør over Akershus stift i 1752. Heretter var han bosatt på sin odelsgård Melbostad i Gran på Hadeland. Hammers forfatterskap er mangfoldig og omstridt. Ni år etter han i 1772 var blitt innvalgt som medlem av Det Kongelige Norske Videnskabers Selskab innsatte han Selskabet som sin universalarving, og etter hans død i 1804 mottok Selskabet foruten et betydelig pengebeløp hans samling av bøker, manuskripter m.m. Vegard Elvestrand (f. 1939) er cand. philol. (1967) fra Universitetet i Oslo med fagkrets tysk, historie og idéhistorie og var tilknyttet Universitetsbiblioteket i Oslo fra 1963 til 1970, fra 1968 som universitetsbibliotekar. Siden 1970 har han hatt sitt virke ved Det Kongelige Norske Videnskabers Selskabs bibliotek (nå: Gunnerusbiblioteket, avdeling av Universitetsbiblioteket i Trondheim) hvor han bl. a. har fungert som fagreferent i tysk, musikk og filosofi og som leder av bibliotekets spesialsamlinger og katalogavdeling. I den forbindelse har han registrert de mer enn 1200 enhetene i Hammers manuskriptsamling. Registraturen utgjør første del av den her foreliggende publikasjon. Hammers manuskriptsamling er like mangfoldig som den opprinnelige eier og gir vitnesbyrd både om Hammer selv og den epoke han levde i. På grunnlag av denne kilden, som hittil har vært lite benyttet, supplert med materiale fra danske og norske offentlige arkiver og Gunnerus-bibliotekets beholdning av eldre trykt litteratur (inkludert Hammers boksamling) har Elvestrand utarbeidet en biografi over Chriustopher Hammer med atskillig slektshistorie. Her er originaldokumenter (med særlig vekt på lærdomshistorie og frimureri) gjengitt med kommentar slik at boken også kan benyttes som kildesamling til utvalgte deler av 1700-tallets kulturhistorie - samt hadelandsk lokalhistorie med innslag fra Ringerike og Bragernes, hvor Hammer hadde fjerne slektninger. Ikke helt få av dokumentene er så kuriøse at de har aktivisert forfatterens skråblikk (jfr omslagstittelen).

...sråd og generalkonduktør Christopher Andersen Hammer (1720-1804) som bodde på Melbustad i Gran hadde allsidige interesser og samlet på alt han fant interessant ... Norge - Veien mot 1814 og kursen videre by Antikvariat ... ... . Blant annet har han vært hos presten i Gran og revet utden siden i kirkeboka der hans egen dåp er innført! Generalkonduktør Christopher Hammer (1720-1804) og hans manuskriptsamling. Trondheim: Tapir Akademisk Forlag. Granrud, Bente. 2000. "Frimurere og menneskehandel: rykter om frimurernes antatte grusomheter i Christiania." Humanist 1: 96-103. Mogstad, Sverre Dag. Kjøp og salg av bøker ha ... Generalkonduktør Christopher Hammer (1720-1804) og hans ... ... . 2000. "Frimurere og menneskehandel: rykter om frimurernes antatte grusomheter i Christiania." Humanist 1: 96-103. Mogstad, Sverre Dag. Kjøp og salg av bøker har aldri vært lettere! -> www.bookis.no Bookis har laget Nordens største markedsplass for nye og brukte bøker, slik at du enkelt kan både kjøpe og selge haugevis av bøker til en god pris. Vi er opptatt av at bøker bør leses, ikke lagres. For hvor ofte leser du egentlig en bok flere ganger? Hvert år kjøpes 31 millioner bøker i Norge, men forsvinnende få blir ... This site uses cookies to deliver our services, improve performance, for analytics, and (if not signed in) for advertising. By using LibraryThing you acknowledge that ... Navn: Niels Hansen (Jensen) Meng : Født: Usikre foreldre til Niels Hansen (Jensen) Meng, han er født ca 1604. Niels Hansen Meng var født i Fredrikshald; hans Fader var Hans Pedersen, en formuende Borger sammesteds, lod ham studere i sær Jura, han blev deretter Herredsskriver i endel av nordre Bahuslen, siden foged sammesteds saavel som i Idde og Marker. 1932 Ehrencron-Müller: Forfatterlexikon omfattende Danmark, Norge og Island indtil 1814. Bd 1-12, 1924-39 : bind 9, side 131-132 2004 Afsnit i bøger om forfatteren eller forfatterskabet: Vegard Elvestrand: Generalkonduktør Christopher Hammer (1720-1804) og hans manuskriptsamling, side 361-63 Kilde "Generalkonduktør Christopher Hammer (1720-1804) og hans manuskriptsamling - registratur, biografi, slektshistorie" av Vegard Elvestrand - Se omtaler, sitater og terningkast. Se hva andre mener om denne boka, og fortell hva du mener selv! Hammer var generalkonduktør og odelsbonde på Hadeland, og ble medlem av Selskabet i 1772. Cornelis Thomas Rønnau (1752-1828) Rønnau var prest og visesamler, og han ga i 1822 Selskabet et gammelt brev om et stort kongelig gods i det nordenfjeldske fra 1663, og et brev fra 1619 om klage på prest i Oppdal, Erik Knudzen. Hammer Bent Skov Larsen: En kroermand og hans søn: om slægten Hammer på Asminderød Kro, deres bedrifter mod englænderne i 1807 og Steen Steensen Blichers digt ... [MH] Hammer, Christopher Elvestrand, Vegard: Generalkonduktør Christopher Hammer ... og hans manuskriptsamling : registratur, biografi, slektshistorie. Trondheim ......