Orden og oppførsel E-bok


Orden og oppførsel - Dag Yngve Dahle pdf epub

PRIS: GRATIS

INFORMASJON

SPRÅK: NORSK
HISTORIE: 2014-01-24
FORFATTER: Dag Yngve Dahle
ISBN: 9788205461147
FORMAT: PDF EPUB MOBI TXT
FILSTØRRELSE: 8,77

FORKLARING:

Ny bok som åpner for en sentral debatt på arbeidslivsområdet.Få virksomheter forteller åpent om hvordan de setter karakterer på sine ansatte. For å fjerne mystikkens slør fra dette og for å bidra til å få slutt på hemmeligholdet, har forfatteren undersøkt karaktersetting i ti ledende selskaper i Norge. Han presenterer hvordan karakterene gis, hva ledelsen vil med dem, hvordan arbeidstakerne opplever dem og hvilke konsekvenser karakterene har for lønnsfastsettelse, karriere og stillingsvern.Dahles beskrivelse er oppsiktsvekkende; her brukes karakterer for orden og oppførsel (jobbutførelse og lojalitet) til å sortere arbeidsstokken i nedbemanningstider og for å nullstille ansattes lønnsutvikling.Er dette et underregulert område? Er det fritt fram for virksomheter og HRavdelinger å innføre de vurderingssystemene de selv ønsker? Blir systemene misbrukt til å stilne kritiske røster? Er karaktersetting en form for fagforeningsknusing?

... med elev og foresatte. • Elever på ungdomstrinnet kan få nedsatt karakter i orden og oppførsel ... Orden og oppførsel - Vigilo ... . Dersom en elev står i fare for å få nedsatt karakter, skal eleven og de foresatte ha melding om dette i så god tid at det kan være mulig å rette dette opp. Dersom reglementet for orden og oppførsel blir brutt, skal situasjonen søkes løst med tiltak på et lavest mulig nivå. Dette gjelder også for de lokale reglementene for orden og oppførsel. Som hovedregel skal det kun ilegges sanksjoner som følger av lov eller reglement. Ved brudd Eleve ... Dropp karakteren for orden og oppførsel - Bergens Tidende ... . Som hovedregel skal det kun ilegges sanksjoner som følger av lov eller reglement. Ved brudd Elevens orden og oppførsel kan ikke vurderes ut fra andre vurderingsgrunnlag enn dette. Karakterene i orden og oppførsel vil som hovedprinsipp bli satt ned ved gjentatte brudd på en eller flere regler. Karakterene kan også settes ned ved enkelthendelser dersom det gjelder et spesielt grovt brudd på reglementet. § 5 Regler for orden ... Undersøkelsen tyder på at noen lærere opplever at de mister et redskap som har vært med på å påvirke elevene til å ha god orden og atferd. Skoler som er med i forsøket bør derfor arbeide konkret med å finne alternative måter å håndtere dårlig oppførsel på, er en anbefaling forskerne gir i rapporten. Elevens orden og oppførsel kan ikke vurderes ut fra andre vurderingsgrunnlag enn dette. Gjelder kun for ungdomsskolen: Karakterene i orden og oppførsel vil som hovedprinsipp bli satt ned ved gjentatte brudd på en eller flere regler. Karakterene kan også settes ned ved enkelthendelser dersom det gjelder et spesielt grovt brudd på ... En dårlig karakter i orden og oppførsel vil følge deg videre. Det er alltid en årsak bak dårlig oppførsel, sier hun. Forslaget er basert på et femårig prøveprosjekt i Rogaland fylkeskommune, der karakteren ble droppet. Prøveprosjektet ble avsluttet i fjor sommer og ble ikke forlenget, til tross for at fylkeskommunen søkte om forlengelse. Karakterer i orden og atferd har lang tradisjon i Norge. Vi er det eneste landet som har dem. Hvordan vil en skolehverdag uten karakterer i orden og atferd være? Flere videregående skoler i Rogaland har kuttet ut orden- og atferdskarakterene. Det har de gjort som en del av et forsøk. Skolene er de første i landet som dropper disse karakterene. Vurdering i orden og oppførsel er noe annet enn vurdering i fag, og er ikke avgjørende for om en elev kan få gyldig vitnemål eller ikke. God (G) er beste karakter, hvor man har vanlig god orden og vanlig god oppførsel. Nokså god (Ng) viser klare avvik fra vanlig orden og vanlig oppførsel LeserbrevI 2009 kastet Frp en aldri så liten brannfakkel inn i skoledebatten med forslag om karakterer i «orden og oppførsel» fra 3. klasse.Karakteren skulle, ifølge daværende nestleder Per Sandberg, «… sette en stopper for bråkete unger og dårlig disiplin.». Dette fra samme Sandberg som altså brøt all form for orden og oppførsel på Stortinget da han dro til Iran med ......