Alternativ tvisteløsning E-bok


Alternativ tvisteløsning - Per M. Ristvedt, Ola Ø. Nisja pdf epub

PRIS: GRATIS

INFORMASJON

SPRÅK: NORSK
HISTORIE: 2008-03-05
FORFATTER: Per M. Ristvedt, Ola Ø. Nisja
ISBN: 9788202242145
FORMAT: PDF EPUB MOBI TXT
FILSTØRRELSE: 9,64

FORKLARING:

Majoriteten av sivile tvister i Norge forlikes gjennom alternativ tvisteløsning, og nyere lovgivning øker fokuset på alternativer til tradisjonell domstolsbehandling. Tvisteloven statuerer en plikt for partene til å forsøke å løse tvisten i minnelighet før sak reises, og rettsmekling innføres som en fast ordning ved samtlige ting- og lagmannsretter. Blant annet av disse grunner må det antas at antallet tvister som løses ved alternativ tvisteløsning, vil øke i tiden fremover. Videre er det ved alternativ tvisteløsning normalt større anledning til direkte å påvirke resultatet enn ved alminnelig domstolsbehandling. Det er derfor viktig å beherske de alternative tvisteløsningsmetodene og øke kunnskapen om alternativ tvisteløsning. Disse forholdene er bakgrunnen for Alternativ tvisteløsning, som representerer den første samlede fremstillingen om alternative tvisteløsningsmetoder i norsk rett. Boken gir en grundig, analytisk og praktisk fremstilling av bruken av andre metoder enn tradisjonell domstolsbehandling for å løse sivile tvister.

.... Alternativ tvistlösning innebär att en konsument som är missnöjd med en vara eller tjänst, i stället för att gå till domstol, kan gå till en nämnd för att lösa en tvist med företaget som sålt varan eller tjänsten ... Per M. Ristvedt og Ola Ø. Nisja: Alternativ tvisteløsning ... ... . Kjøp Alternativ tvisteløsning fra Norske serier Majoriteten av sivile tvister i Norge forlikes gjennom alternativ tvisteløsning, og nyere lovgivning øker fokuset på alternativer til tradisjonell domstolsbehandling. Tvisteloven statuerer en plikt for partene til å forsøke å løse tvisten i minnelighet før sak reises, og rettsmekling innføres som en fast ordning ved samtlige ting- og ... Oversikt over alternativ tvisteløsning i kontra ... Alternativ tvisteløsning - JUS ... . Tvisteloven statuerer en plikt for partene til å forsøke å løse tvisten i minnelighet før sak reises, og rettsmekling innføres som en fast ordning ved samtlige ting- og ... Oversikt over alternativ tvisteløsning i kontraktsforhold Presentasjon av en gjennomført megling. Kaasen, Knut (2010). Privat megling - underveis i prosjektet og i en tvistesituasjon Hva kan bygge- og anleggsbransjen lære av petroleumindustrien når det gjelder håndtering og løsning av tvister. ... 5) Alternativ tvisteløsning (AT) innebærer enkel, rask og billig utenrettslig løsning på tvister mellom forbrukere og næringsdrivende. AT er imidlertid ennå ikke tilstrekkelig og gjennomgående utviklet i Unionen. Det er beklagelig at AT, til tross for kommisjonsrekommandasjon 98/257/EF av 30. mars...