Mat og helse i skolen E-bok


Mat og helse i skolen -  pdf epub

PRIS: GRATIS

INFORMASJON

SPRÅK: NORSK
HISTORIE: 2009-08-05
FORFATTER:
ISBN: 9788245008241
FORMAT: PDF EPUB MOBI TXT
FILSTØRRELSE: 7,12

FORKLARING:

Denne fagdidaktikk-boken om mat og helse omfatter de spørs-målene som angår undervisningen i faget mat og helse: fagets hva, hvordan og hvorfor. Mat og måltider er vesentlig for den fysiske og psykiske helsen vår og er en del av grunnlaget for et godt sosialt liv. Kunnskaper som fremmer gode matvaner, er viktige på mange områder. Men hva skal undervisningen i mat- og helsefaget inneholde? Hvordan skal den gjennomføres? Og hva er bakgrunnen for de valgene vi gjør? Svarene på disse spørsmålene kan være normative og inneholde etiske refleksjoner. På den andre siden kan de være deskriptive og analytiske. Mat og helse i skolen inneholder bidrag fra faglig sterke bidragsytere. Boken er delt opp i følgende fem emner: helsefremmende kostholdsarbeid i skolen, mat og livsstil, mat og forbruk, mat og kultur og fagdidaktiske refleksjoner. Asle Holthe er førsteamanuensis ved Høgskolen på Vestlandet. Britt Unni Wilhelmsen er tidligere professor ved Høgskolen på Vestlandet.

...søknad om fri. Ordensregler. Interne regler ... Mat og helse i skolen - en fagdidaktisk innføring | Asle ... ... . Råd og regler for bruk av IKT-utstyr. Skolebytte. Skoleskyss. Hjem-skole samarbeid. Om ... Læreverk i faget mat og helse! Klikk her for å bestille lisens, så din skole får tilgang til det digitale læreverket! Melk.no Den digitale melkekartongen Undervisningsopplegg for ungdomstrinnet. Frukt.no Velkommen til oss! Her finner du alt du trenger å vite om ... Natur, miljø og bærekraftig utvikling. ... Mat og helse - Veiledning til læreplanen - Udir ... ... Natur, miljø og bærekraftig utvikling. Kunst, kultur og kreativitet. Fysisk aktivitet. Mat og helse. Våre tilbud. Styrking av språkferdigheter på AKS Grorud. Læringsstøttende aktiviteter. Påmelding til aktiviteter. Koding på 4. trinn. Planer. Ukeplaner og brev. Årshjul 2019/2020. Aktivitetsskolen i Oslo. Hva er Aktivitetsskolen. Priser Melk og melkeprodukter Kvinner i fruktbar alder Beskytta nemningar Plantegifter Botulisme (Clostridium botulinum) Tilsetningsstoffer Medisinrestar Fiskefôr Blåskjellvarsel Bær Matvaretabellen Beredskap og mat Matsvinn Bacillus cereus Genmodifisert mat (GMO) Kjøkkenhygiene Parasitter Mat på reise utenlands Drikke Algegifter Zoonoser Alkohol Margarin, smør, matolje o.l. Haldbarheitsdato ... Storøya skole i Bærum Fornebu storoya.moavademo.no . Hege Furuheim SFO + lærer mat og helse Tilbud til skoler Undervisningsopplegg om mat og helse. Prøv Smart på mat, vårt nye, gratis undervisningsmateriell for mat- og helsefaget. Smart på mat retter seg mot læreplanens kompetansemål for 5.-7. trinn, og det er utviklet i samarbeid med pedagoger og lærere. Nettstedet er gratis å bruke for ... Kjøp 'Mat og helse i skolen, en fagdidaktisk innføring' av Asle Holthe fra Norges raskeste nettbokhandel. Vi har følgende formater tilgjengelige: Heftet | 9788245008241 Helse og velferd. Rett til trygt og godt skolemiljø. Skolehelsetjenesten. Skoletannlegen. Sosiallærer. PPT. Skolemåltidet. Reglement og skjema. Ordensregler. Permisjonsreglement. Melde fravær. Skoleskyss. Handlingsplan for et trygt og godt skolemiljø. Hjem-skole samarbeid. Skolemelding. Skolestart 2020. Veileder for hjem-skolesamarbeid ... Til faget «Mat og helse» er det utarbeidet et digitalt undervisningsopplegg «Smart på mat» til bruk i skolen fra 5.-7. trinn. Flere og flere skoler bruker dette i sin undervisning. Å kunne lese i mat og helse inneber å granske, tolke og reflektere over faglege tekstar med stigande vanskegrad. Det handlar om å kunne samle, samanlikne og systematisere informasjon frå oppskrifter, bruksrettleiingar, varemerking, reklame, informasjonsmateriell og andre sakprosatekstar, og vurdere dette kritisk ut frå føremålet med faget. Måltidene kostet skolen 18 kroner dagen for mat og en 40 prosents stilling. Snåsa skole er en nysammenslått skole med alle klassetrinn fra første til tiende. Her var skolemåltidet også tenkt som en del av arbeidet for å spleise sammen de 230 elevene fra de tre tidligere skolene. Hjemmel: Fastsatt ved kgl.res. 1. desember 1995 med hjemmel i lov 24. juni 2011 nr. 29 om folkehelsearbeid (folkehelseloven) § 8 annet ledd, § 10 første og fjerde ledd og lov 9. mars 1973 nr. 14 om vern mot tobakkskader (tobakksskadeloven) § 6 åttende ledd, § 26 tredje ledd og § 27 fjerde ledd. Fremmet av Sosial- og helsedepartementet (nå Helse- og omsorgsdepartementet). ERN 911-1 Mat og undervisning. Emnet gir deg en innføring i hvordan didaktiske planleggingsmodeller kan anvendes i undervisningsopplegg i mat og helse og hvordan du kan arbeide med lokale årsplaner .Emnet vektlegger praktiske ferdigheter i matlaging, matvarekunnskap, smak, matdannelse, etisk og bærekraftig forbruk og måltidets plass i skolen. Læringsutbytte En kandidat med fullført og bestått emne skal ha følgende læringsutbytte: Studentene skal kunne lage trygg og innbydende mat i tråd med nasjonale kostanbefalinger, redegjøre for matens sammensetning, omsetningen av næringsstoffer og dens betydning for helse og miljø, samt kunne kommunisere denne kunnskapen i skolen. . Grunnleggende ferdigheter som lesing, regning ... Kjære mat- og helselærer: Etter å ha lest debattartikkelen til A. Viestad i Dagbladet 15. mai og hørt Dagsnytt 18, 18. mai, går du da til rektor med dine tanker om hva som vil styrke mat- og helsefaget på din skole? Nok en gang debatteres kvaliteten på opplæringen i mat og helse....