Menneskeverdets politikk E-bok


Menneskeverdets politikk - Odin Lysaker pdf epub

PRIS: GRATIS

INFORMASJON

SPRÅK: NORSK
HISTORIE: 2013-11-19
FORFATTER: Odin Lysaker
ISBN: 9788279353539
FORMAT: PDF EPUB MOBI TXT
FILSTØRRELSE: 5,74

FORKLARING:

Menneskeverd innebærer at alle mennesker har lik verdi. Men alle behandles ikke likt. Statsløse, for eksempel, er menneskerettslig inkludert som medlemmer av menneskeheten, men blir sosialt ekskludert ved ikke å bli møtt med anerkjennelse. Dette reiser spørsmål om menneskets verdi.Denne boken viser ulike innfallsvinkler. Axel Honneth hevder at verdighet er en status som tilskrives gjennom anerkjennelse. Mens tenkere som Giorgio Agamben, Seyla Benhabib, Martha Nussbaum, Charles Taylor og Hannah Arendt problematiserer dette.I Menneskeverdets politikk forankres individets verdighet i menneskets eksistensielle grunnvilkår, nemlig kroppen. Siden alle mennesker er kroppslige, er de samtidig sårbare og avhengig av anerkjennelse. Boken foreslår derfor et nytt etisk prinsipp i møte med kriser i dagens globaliserte verden.

.... Menneskeverdets politikk Filosofi og humaniora Menneskeverd innebærer at alle mennesker har lik verdi ... Søk: anerkjennelse på iBok.no ... . Men alle behandles ikke likt. Statsløse, for eksempel, er menneskerettslig inkludert som medlemmer av menneskeheten, men blir sosialt ekskludert ved ikke å bli møtt med anerkjennelse. Dette reiser spørsmål om menneskets verdi. Innledning. Odin Lysakers bok Menneskeverdets politikk, med undertittel Anerkjennelse av kroppslig sårbarhet, tar utgangspunkt i en av de største utfordringene i vår tid, statusen til statsløse mennesker og de forpliktelsene som nasjonalstater og vi statsborgere har, eller ikke har, overfor disse. Lysaker tematiserer begge disse problemstillingene (status og forpliktelser) innenfor det som ... I mi ... WAIT-forsker Odin Lysaker | WAIT-prosjektet ... ... . Lysaker tematiserer begge disse problemstillingene (status og forpliktelser) innenfor det som ... I min bok Menneskeverdets politikk, med undertittelen «Anerkjennelse av kroppslig krenkbarhet» (Abstrakt 2013), utgjør den tyske sosialfilosofen Axel Honneth (1949-) og hans tenkning om anerkjennelse og krenkelse et omdreiningspunkt.I 1992, i en bok med tittelen Kamp om anerkjennelse (oversatt av Lars Holm-Hansen og utgitt på Pax forlag i 2008), fremsatte han en teori om hvordan ... Kjøp Menneskeverdets politikk fra Bokklubber Menneskeverd innebærer at alle mennesker har lik verdi. Men alle behandles ikke likt. Statsløse, for eksempel, er menneskerettslig inkludert som medlemmer av menneskeheten, men blir sosialt ekskludert ved ikke å bli møtt med anerkjennelse. Ph.d.-avhandlingen er publisert i redigert versjon som Menneskeverdets polit...