Jeg er lærer! E-bok


Jeg er lærer! -  pdf epub

PRIS: GRATIS

INFORMASJON

SPRÅK: NORSK
HISTORIE: 2018-06-11
FORFATTER:
ISBN: 9788245024159
FORMAT: PDF EPUB MOBI TXT
FILSTØRRELSE: 7,58

FORKLARING:

Denne boka er skrevet for deg som er i siste del av grunnskolelærerutdanningen (syklus 2). Du skal lese om temaer som du trenger i videreutviklingen av din profesjonelle kompetanse, og som vil være relevante for å utvikle et masterprosjekt. Disse temaene er kommunikasjonen mellom lærer og elev, klasseromsforskning, profesjonsfaglig digital kompetanse, likeverdig opplæring, spesialpedagogikk, sårbare elever, samarbeid i skolens profesjonsfellesskap, mangfold og lærerens samfunnsansvar. Bokas kapitler er skrevet av Nils Breilid, Hanne Christensen, Thomas Eri, Rolf B. Fasting, Monica Johannesen, Simon Michelet, Cecilie Pedersen Dalland, Kirsten E. Thorsen, Inger Ulleberg og Leikny Øgrim, som alle er ansatt ved lærerutdanningen ved OsloMet Storbyuniversitetet. Kirsten E. Thorsen og Hanne Christensen er bokas redaktører. Kirsten E. Thorsen er førstelektor i pedagogikk ved OsloMet Storbyuniversitetet. Hun har mange års erfaring som lærer, skoleleder og lærerutdanner i pedagogikk. Lærerkvalifisering og utfordringer i spenningen mellom teori og praksis i lærerutdanning er hennes forskningsfelt, og hun har publisert en rekke vitenskapelige artikler samt bokkapitler innenfor dette emnet. Hanne Christensen er dosent i pedagogikk ved OsloMet Storbyuniversitetet, Institutt for grunnskole- og faglærerutdanning. Etter flere år i grunnskolen som lærer og skoleleder har hun nå arbeidet i lærerutdanningen i over tjue år. FoU- arbeidene omhandler i stor grad skoleutvikling, klasseledelse og lærerkvalifisering. Hun har på disse feltene publisert artikler og bøker rettet mot studenter, lærere og forskere.

...ret egen intelligens, egen kunnskap og egne grenser hver dag ... Hva er en god lærer? - UiS ... . Jeg har mange, flotte kolleger som kan mye om sine fag og er hele mennesker med sammensatte liv. Jeg er lærer! Jeg er lærer! Reflektert, analytisk, kompetent. Denne boka er skrevet for deg som er i siste del av grunnskolelærerutdanningen (syklus 2). Du skal lese om temaer som du trenger i videreutviklingen av din profesjonelle kompetanse, og som vil være relevante for å utvikle et masterprosjekt. Disse temaene er ... Jeg er lærer, ikke legesekretær. So ... Jeg er lærer, og i dag ble jeg regelrett skjelt ut av en ... ... . Disse temaene er ... Jeg er lærer, ikke legesekretær. Som lærer bruker jeg mer og mer av arbeidstiden på byråkrati. 30. november 2016. Dette er en kronikk. Kronikken gir uttrykk for skribentens holdning. Jeg ville kombinere faget økonomi med noe samfunnsnyttig og det å jobbe med mennesker. Etter tolv år som økonom tok jeg praktisk pedagogisk utdanning (PPU), fagdidaktikk i økonomi og ble lektor. Så begynte jeg å jobbe som lærer. Det er syv år siden og jeg trives kjempegodt med blandingen av tall og unge mennesker. Hjelp, jeg er blitt lærer. Et flertall av lærerne synes det er et «sjokk» å begynne i skolen. ... Mestring i undervisningssituasjonen er like viktig for lærere som elever. Du har begynt i lærerutdanning.Du har bestemt deg.Du skal bli lærer.Denne boka handler om hvordan du som student skal få best mulig utbytte av profesjonsutdanningen. Det å utdanne seg til lærer skjer i samspillet mellom faglig og utvikling av egen lærerko Det er mange lærere på min sko...