Lignings-ABC 2013/14 E-bok


Lignings-ABC 2013/14 -  pdf epub

PRIS: GRATIS

INFORMASJON

SPRÅK: NORSK
HISTORIE: 2014-02-12
FORFATTER:
ISBN: 9788245015584
FORMAT: PDF EPUB MOBI TXT
FILSTØRRELSE: 6,39

FORKLARING:

Lignings-ABC er skatteetatens fortolkning av skattereglene, og din selvangivelse blir vurdert ut fra denne regelforståelsen. Lignings-ABC omtaler blant annet inntekts- og formuesligningen, spørsmål om beskatning av kapitalinntekter og spørsmål i forbindelse med næringsvirksomhet. Boken gir god og fyldig informasjon til både næringsdrivende og lønnstakere. Lignings-ABC 2013/14 omhandler skattereglene for inntektsåret 2013, og en kort omtale av nye/endrede regler for inntektsåret 2014.

...ves for borettslagets regning og risiko. Har et visst omfang ... Benn Folkvord: Utbytte - Lovlige og ulovlige tilpasninger ... ... . Er egnet til å gi overskudd. Tar sikte på å ha en viss varighet. aktivere. (Lignings-ABC 2013/14 s. 1523, pkt. 9.1 gir skattyteren slik valgrett for avskrivbare driftsmidler, men åpenbart ikke for andre gjenstander - en avgrensning som kan være vanskelig å forstå.) I dette tilfelle må det imidlertid være avgjørende at som "Lignings-ABC 2013/14" av Skattedirektoratet - Se omtaler, sitater og terningkast. Se hva andre mener om denne boka, og fortell hva du mener ... Lignings-ABC 2013/14 - Skattelov - heftet(9788245015584 ... ... . Se hva andre mener om denne boka, og fortell hva du mener selv! Lignings-ABC 2013/14 er nå publisert elektronisk hos Gyldendal Rettsdata. Utgaven erstatter Lignings-ABC 2013 (rent digitalt verk). Seniorskattejurist Per Helge Stoveland i SKD har også denne gangen ledet det redaksjonelle arbeidet. 7 Lignings-ABC 2013/14 side 1553 pkt. 3.3.1. antakelig bli ujevnt fordelt i løpet av året, da den vil henge sammen med tidspunktet for kjøp og salg av objekter. I tillegg til den faktiske aktiviteten i forbindelse med kjøp, rehabilitering og salg av leilighetene vil det bli noe aktivitet fra Klara Husløs' side ved å ABC i kognitiv terapi . ISBN 9788245018622, 2016, Egil W. Martinsen, Ole Rikard Haavet, Erik Falkum, m.fl. Lignings-ABC 2013/14 heftet, 2014, Norsk (bokmål), ISBN 9788245015584. Lignings-ABC er skatteetatens fortolkning av skattereglene, og din selvangivelse blir vurdert ut fra denne regelforståelsen. Lignings-ABC omtaler blant annet inntekts- og ... Se Lignings-ABC 2013/14 på s. 48 flg. (pkt 12 - de tidligere reglene) og s. 55 flg. (reglene fra og med 1. juli 2013). For en gangs skyld innebærer faktisk en regelendring en reell forenkling! 3. Utbyttebegrepet er det sentrale emnet. Fremstillingen innledes med et kapittel om utbyttebegrepet. I Lignings-ABC 2013/14 s. 1519 heter det således: «Arbeider som utelukkende består i endring av et formuesobjekt anses som påkostninger. Dette gjelder selv om endringen ikke innebærer noen standardforbedring eller verdiøkning. Dette er nærmere omtalt i Lignings-ABC 2013/14 s. 822. Følgende momenter vil være sentrale ved denne vurderingen: - om rettighetshaveren har rett til å selge eller hindre salg av kraftverket/andelen - om rettighetshaveren har rett til å pantsette kraftverket/andelen # Lignings-ABC 2013/14 side 861 pkt. 5.1. Det må foretas en helhetsvurdering, hvor et sentralt moment vil være om det forelå en reell tilbakebetalingsplikt på utbetalingstidspunktene. Det er skattyter/selskapet som må fremskaffe det faktiske grunnlaget for utbetalingene, og sannsynliggjøre at disse bygger på en låneavtale. Lignings-ABC 2013/14 s. 960, punkt 2.2.2. Vi anbefaler normalt at en pensjonsavtale åpner for at arbeidsgiver har en avløsningsrett (men ingen plikt). Dersom arbeidsgiver har forpliktet seg til en bestemt regulering av pensjon under utbetaling, for eksempel at pensjonen skal reguleres årlig med endringen i G, vil en slik reguleringsforpliktelse kunne være til hinder for en avløsning. Bok Cesar Millans korte veiviser til en lykkelig hund Cesar Millan pdf Brukshindringer for skattyters samboer, jf Lignings-ABC 2013/14 s. 249 pkt. 9.3.2 og samboers særkullsbarn er ikke omfattet, jf. BFU 104/02. På tross av mer moderne samlivsformer er ikke personkretsen, som er omfattet av brukshindringer, utvidet. Velg arkfane "Lignings-ABC" og klikk på "Lignings-ABC 2013/14". Her vil du finne det som her er omtalt under "Merkostnader". Dråpen 01/14 3 Nr. 1 mars 2014 - 13. årgang redaktør Leif R. Vervik adresse: Eidsvågbakken 1 5105 Eidsvåg Telefon: Finansdepartementet Postboks 8008 Dep 0030 OSLO Deres ref: 18/1310-1 Dato: 1. juni 2018 0 0 f2Q Høring-forslag om opplysningsplikt for formidlingsselskaper mv. Vi viser til Finansdepartementets høringsnotat av 20. mars 2018, og gir med dette Dette er nærmere omtalt i Lignings-ABC 2013/14 s. 8...