Økologisk landbruk E-bok


Økologisk landbruk - Grete Lene Serikstad, Martha Ebbesvik, Britt I.F. Henriksen, Kirsty McKinnon, Mona Ringnes pdf epub

PRIS: GRATIS

INFORMASJON

SPRÅK: NORSK
HISTORIE: 2010-08-16
FORFATTER: Grete Lene Serikstad, Martha Ebbesvik, Britt I.F. Henriksen, Kirsty McKinnon, Mona Ringnes
ISBN: 9788252932508
FORMAT: PDF EPUB MOBI TXT
FILSTØRRELSE: 5,34

FORKLARING:

Boka tar for seg historien til og bakgrunnen for økologisk landbruk, ser på hva som er spesielt for driftsformen, legger vekt på jord og jordliv, plantenes og husdyras ulike roller, husdyrvelferd, bærekraftig produksjon og forbruk. Dette er en av tre bøker som dekker programområdet Vg3 Landbruk.

... NIBIOs kunnskapsutvikling er både disiplinretta innenfor fagfeltene agronomi, husdyrernæring og økonomi, og skjer på mer integrert nivå ved å studere produksjonssystemer og miljøeffekter ... naturfag.no: Økologisk landbruk - hva er det? ... . På NIBIOs temasider om økologisk landbruk finner du informasjon om grunnleggende prinsipper, driftsmåter og ... Regjeringa utarbeidde ein "Nasjonal strategi for økologisk landbruk" i 2018. Målet er å stimulera til økologisk produksjon som er etterspurd i marknaden. Dette vil medverke til auka matmangfald samt utsikt til næringsutvikling og verdiskaping knytt til dei gardane som driv økologisk produksjon. Økologisk landbruk er en egen driftsform eller ... Økologisk landbruk - Nibio ... . Dette vil medverke til auka matmangfald samt utsikt til næringsutvikling og verdiskaping knytt til dei gardane som driv økologisk produksjon. Økologisk landbruk er en egen driftsform eller produksjonsmetode som det er fastsatt detaljerte minstekrav til i regelverket. Det er blant annet satt klare begrensninger for bruken av gjødsel, fôr og plantevernmidler. Det er også forbud mot bruk av genmodifiserte organismer (GMO) og produkter avledet fra slike organismer. Økologisk landbruk. Økologisk landbruk bygger på et helhetssyn som omfatter de økologiske, økonomiske og sosiale sidene ved landbruksproduksjon, både i lokalt og globalt perspektiv. Mennesker har et moralsk ansvar for å drive landbruket på en slik måte at risikoen for negativ innvirkning på naturen, ... Økologisk jordbruk er landbruksproduksjon som tilstreber et selvbærende og vedvarende økologisk system i god balanse, basert mest mulig på lokale og fornybare ressurser. Økologisk landbruk bygger på et helhetssyn som omfatter de økologiske, økonomiske og sosiale sidene ved landbruksproduksjonen, både i lokalt og globalt perspektiv. . Økologisk landbruk er en driftsform eller produksjonsmetode som det er fastsatt detaljerte minstekrav til. Driftsformen innebærer en allsidig drift med bruk av naturlige fornybare ressurser som husdyrgjødsel...