Eierseksjonsloven E-bok


Eierseksjonsloven - Christian Fr. Wyller pdf epub

PRIS: GRATIS

INFORMASJON

SPRÅK: NORSK
HISTORIE: 2020-01-22
FORFATTER: Christian Fr. Wyller
ISBN: 9788215035796
FORMAT: PDF EPUB MOBI TXT
FILSTØRRELSE: 9,81

FORKLARING:

Lovkommentaren inneholder en grundig omtale av loven og dens bestemmelser. Boken vil være nyttig for dommere, advokater og jurister i forvaltning og organisasjoner.Loven regulerer når en eiendom kan seksjoneres, hvordan det gjennomføres, rettsstillingen for leierne i eiendommen og forholdet mellom seksjonseierne etter seksjoneringen.I januar 2018 trådte ny eierseksjonslov i kraft. Den nye eierseksjonsloven bygger i stor grad på tidligere lov. Nye paragrafnummer og mange viktige nye regler har imidlertid gjort det nødvendig med en gjen­nom­gripende revisjon og betydelig nyskriving. Denne gangen har Wyller vært alene om arbeidet, men fått betydelig bistand av Christer Bjørnevik - de to var hen­holdsvis formann og sekretær for eierseksjonsutvalget som utarbeidet NOU 2014: 6, som den nye loven bygger på.

...ameieandelen er pantsatt, kan panthaveren kreve pantekravet innfridd ... Eierseksjoner - hvilke regler gjelder for selveierleiligheter? ... . Panteretten bortfaller hvis panthaveren ikke innen tre måneder etter at panthaveren ble eller burde bli kjent med bruksretten, begjærer tvangsdekning, sender varsel om tvangsdekning eller tar rettslige skritt for å skaffe nødvendig tvangsgrunnlag, og forfølger ... Hvor mange eierseksjoner man kan erverve står i eierseksjonsloven § 23. Det er forskjellige regler i forhold til hvem eieren er, og hva sl ... Ny eierseksjonslov - må sameiets vedtekter endres? - NEF.no ... . Det er forskjellige regler i forhold til hvem eieren er, og hva slags formål eierseksjonen har. Hovedregelen er at ingen kan erverve mer enn to boligseksjoner, bortsett fra fritidsboliger, i sameiet. Lov om eierseksjoner (eierseksjonsloven) Stortinget har vedtatt ny lov om eierseksjoner, jf. Prop. 39 L (2016-2017), Innst. 308 L (2016-2017) og lovvedtak 91 (2016-2017). Lovvedtaket avviker i enkelte tilfeller fra komiteens tilråding i innstillingen. På årsmøtet i sameiet jeg bor, ble det fremlagt nye vedtekter, basert på den nye eierseksjonsloven. I den forbindelse ble det en del diskusjon rundt §49 og §51. § 49.Flertallskrav ved ulike beslutninger på årsmøtet. Særlige begrensninger i årsmøtets myndighetBeslutninger på årsmøtet tas med vanli... Eierseksjonsloven (lov om eierseksjoner) av 16. juni 2017 nr. 65 : med endringer, sist ved lov av 10. april 2019 nr. 13 (i kraft 1. januar 2020) : samt forskrifter Iht. den forrige eierseksjonsloven fra 1997 var det ikke mulig å seksjonere nybygg før det var gitt igangsettelsestiltalelse (IG). For bestående bygg var seksjonering først mulig ved ferdigstillelse....