Ledelse og skjønnsutøvelse E-bok


Ledelse og skjønnsutøvelse -  pdf epub

PRIS: GRATIS

INFORMASJON

SPRÅK: NORSK
HISTORIE: 2017-11-14
FORFATTER:
ISBN: 9788245021776
FORMAT: PDF EPUB MOBI TXT
FILSTØRRELSE: 12,47

FORKLARING:

Denne boka tar for seg temaet ledelse og skjønnsutøvelse og bidrar dermed til å fylle et åpenbart kunnskapshull i den norske ledelseslitteraturen. Spørsmålet som diskuteres er om lederes holdepunkter og handlingsrom for skjønn varierer med den situasjon de utøver skjønnet i. Mens stabile situasjoner kan knyttes til driftsledelse, kan turbulente situasjoner knyttes til endringsledelse. I mer ekstreme tilfeller kan vi snakke om krisesituasjoner og kriseledelse. I dette ligger en antakelse om at ulike situasjoner fordrer ulik ledelse, som igjen aktiverer ulike holdepunkter for skjønn og skaper ulike handlingsrom for skjønn. Videre tar vi opp spørsmålet om effektene av skjønn - det vil si om det skjønn som utøves, kan forstås som godt eller dårlig. Boka er delt inn i fem deler. Etter en innledende diskusjon omkring skjønn som begrep og fenomen, følger 12 kapitler der lederes skjønnsutøvelse i ulike situasjoner analyseres. Avslutningsvis kommer en oppsummering av empirikapitlene og en drøfting av lederskjønn som prosess, betingelser for skjønnsutøvelse og effekter av skjønn. Foruten redaktørene har 18 forskere fra UiT Norges arktiske universitet, Nord universitet, Universitetet i Agder og Universitetet i Bergen bidratt til bokprosjektet.

...ka tar for seg temaet ledelse og skjønnsutøvelse og bidrar dermed til å fylle et åpenbart kunnskapshull i den norske ledelseslitteraturen ... Emne - Nasjonal videreutdanning i barnevernledelse ... ... . Denne boka tar for seg temaet ledelse og skjønnsutøvelse og bidrar dermed til å fylle et åpenbart kunnskapshull i den norske ledelseslitteraturen. Spørsmålet som diskuteres er om lederes holdepunkter og handlingsrom for skjønn varierer med den situasjon de utøver skjønnet i. Mens stabile situasjoner kan knyttes til driftsledelse, kan turbulente situasjoner knyttes til endringsledelse. Kjøp Ledelse og skjønnsut ... Ledelse og skjønnsutøvelse av Ole Johan Andersen (Heftet ... ... . Mens stabile situasjoner kan knyttes til driftsledelse, kan turbulente situasjoner knyttes til endringsledelse. Kjøp Ledelse og skjønnsutøvelse fra Tanum Denne boka tar for seg temaet ledelse og skjønnsutøvelse og bidrar dermed til å fylle et åpenbart kunnskapshull i den norske ledelseslitteraturen. Spørsmålet som diskuteres er om lederes holdepunkter og handlingsrom for skjønn varierer med den situasjon de utøver skjønnet i. Ved å knytte kontekstbegrepet til meningssammenheng vil vi kunne forstå hva praktisk barnevernledelse og skjønnsutøvelse er og hvordan det foregår. Utøvelsen av både ledelse og skjønn vil være vevd inn i normer og kulturelle verdier (Askeland, 2016; Askeland, Blomander & Aasen, 2015; Højberg, 2014). Denne boka tar for seg temaet ledelse og skjønnsutøvelse og bidrar dermed til å fylle et åpenbart kunnskapshull i den norske ledelseslitteraturen. Spørsmålet som diskuteres er om lederes holdepunkter og handlingsrom for skjønn varierer med den situasjon de utøver skjønnet i. Mens stabile situasjoner kan knyttes til driftsledelse, kan turbulente situasjoner knyttes til endringsledelse ... Da boken Ledelse og skjønnsutøvelse - analyse, intuisjon og forhandlinger ble presentert på UiT Norges arktiske universitet ble næringslivslederne Hugo Rystrøm fra ipluss (t.v) og Bård Jørgensen fra Remks Miljøpark AS (t.h) invitert til å kommentere boken av redaktørene Harald Torsteinsen og Turid Moldenæs. En ledelse basert på mål og resultatstyring gir mindre motiverte medarbeidere, økt sykefravær, høyere burnout og dårligere produksjon, mens tillitsbasert ledelse kan gi mer reell kontroll enn tradisjonelle forsøk på å oppnå kontroll. Forslagene til forenklinger i Lov om offentlige anskaffelser setter harde krav til styring, ledelse, organisering og kompetanseutvikling på anskaffelsesområdet. Med et detaljert lovverk og et sterkt kontrollorgan, legges det klare begrensninger på virksomhetenes manøvreringsmuligheter. (2015) Når ledelse gjør forskjell. Ledelse som virkemiddel for å styrke samarbeidet mellom barnevern og barnehage for implementering av tidlig i...