Hva er sosialt arbeid E-bok


Hva er sosialt arbeid - Irene Levin pdf epub

PRIS: GRATIS

INFORMASJON

SPRÅK: NORSK
HISTORIE: 2007-01-26
FORFATTER: Irene Levin
ISBN: 9788215005980
FORMAT: PDF EPUB MOBI TXT
FILSTØRRELSE: 9,53

FORKLARING:

I denne boken viser forfatteren hvordan faget blir til og hvordan det beveger seg i flere spenningsfelt; mellom teori og praksis, mellom hjelp og kontroll, mellom individ og samfunn. Boken viser hvilke utfordringer sosialarbeidere møter og hvordan relasjoner både er et arbeidsredskap og en analyseenhet. I den videre utviklingen av sosialt arbeid fremhever forfatteren kjønnsdimensjonens plass og betydningen av fagets akademisering. Med litteraturliste og register.

...onom er i all hovedsak en som skal hjelpe mennesker som trenger det sosialt ... Sosialt arbeid - Universitetet i Agder ... . Hva så? Vårt anliggende er ikke å belære meningsfeller. Tvert imot er det tid for samling og felles front. Vårt anliggende er å sirkle inn en forståelse av dagens problem: synliggjøre hvordan systembetingelser i samfunnet skrumper inn mulighetsrommet for sosialt arbeid i den betydningen vi legger til grunn. Bachelor i sosialt arbeid blir beskrevet med at «sosialt arbeid bygger på grunnleggende verdier som sosial rettferdighet, respekt, likeverd, medmenneskelighet og solidaritet.» Hva har studiene til felles? Likheten mellom begge studiene er at når ... UiT Norges arktiske universitet - Sosialt arbeid (deltid ... ... .» Hva har studiene til felles? Likheten mellom begge studiene er at når du er ferdig utdannet skal du jobbe med mennesker. sosialt arbeid, og det er også slik at andre enn sosi-alarbeidere utfører oppgaver som kan betegnes som sosialt arbeid. Jeg har valgt å studere kvalifiserings-programmet fordi her har brukerne krav på tett indi-viduell og helhetlig oppfølging, noe som er beteg-nende for sosialt arbeid. kvalifiseringsprogrammet er Nordisk sosialt arbeid formidler kunnskap og nye innfallsvinkler om sosialt arbeid fra et nordisk perspektiv, og setter søkelys på nordisk velferdspolitikk. Tidsskriftet presenterer metodeartikler, forskningsartikler, artikler fra praktisk sosialt arbeid og fra den sosialpolitiske debatten. Hva er sosialt entreprenørskap og hvorfor mener regjeringen det er et viktig satsingsområde? ... For å få flere i arbeid og aktivitet, ønsker regjeringen et mangfold av leverandører og fagmiljøer. Samarbeid om sosialt entreprenørskap - rapport fra tverrdepartemental arbeidsgruppe....