Barnevernets brennpunkt E-bok


Barnevernets brennpunkt -  pdf epub

PRIS: GRATIS

INFORMASJON

SPRÅK: NORSK
HISTORIE: 2014-11-21
FORFATTER:
ISBN: 9788215023526
FORMAT: PDF EPUB MOBI TXT
FILSTØRRELSE: 10,8

FORKLARING:

Beslutningsgrunnlag og beslutninger belyses med teori, empiri og praktiske arbeidsmodelle. Barnevernets innsats for barn, unge og deres familier går via beslutninger. Politiske føringer, juridiske bestemmelser og barnevernsarbeiderens kunnskapssyn har betydning for hvilke avveininger som legges til grunn for beslutningene. Brennpunkt er et begrep fra realfag og blir gjerne brukt om et punkt eller senter, og beslutninger kan ses på som utslagsgivende punkt i barnevernets arbeid. Kapitlene spenner fra teoretiske og normative analyser, via arbeidsmodeller for praksis til empiriske studier. Boka er beregnet for studenter ved bachelor i barnevern og sosialt arbeid, og for studenter på masternivå. Boken er også aktuell for praktikere og andre som er opptatt av barnevernfaglig arbeid. Bokens redaktører: Ingunn T. Ellingsen er sosionom og førsteamanuensis ved institutt for sosialfag ved Universitetet i Stavanger. Hun har erfaring fra barnevernsarbeid både som praktiker og gjennom undervisning og forskning. Reidar S. Østerhaug er cand.polit med hovedfag i sosialpedagogikk og dosent ved institutt for sosialfag ved Universitetet i Stavanger. Han har lang erfaring fra barnevernfaglig undervisning og forskning.

...s til grunn for beslutningene. Beslutningsgrunnlag og beslutninger belyses med teori, empiri og praktiske arbeidsmodelle ... PDF Emnebeskrivelse for Juss I Barnevernfaglig Arbeid, E ... ... . Barnevernets innsats for barn, unge og deres familier går via beslutninger. Politiske føringer, juridiske bestemmelser og barnevernsarbeiderens kunnskapssyn har betydning for hvilke avveininger som legges til grunn for beslutningene. Brennpunkt er et begrep fra realfag og blir gjerne brukt om et punkt ... Bekymringsmelding Det er ofte slik at familier som ønsker hjelp selv tar kontakt med barnevernstjenesten. Det kan o ... Barnevernets brennpunkt - beslutninger og ... ... ... Bekymringsmelding Det er ofte slik at familier som ønsker hjelp selv tar kontakt med barnevernstjenesten. Det kan også være andre, som for eksempel skolen eller naboer, som melder bekymring for et barns omsorgs- eller livssituasjon. Når barnevernet får en bekymringsmelding om et barn, skal de snarest og... I Ellingsen, I.T og Østerhaug, R.S. (red) (2014) Barnevernets brennpunkt. Beslutningsgrunnlag og beslutninger. (kap 3) Oslo: Universitetsforlaget (23 sider). ISBN 9788215023526. Moe, Torill (2015) Når ledelse gjør forskjell. Ledelse som virkemiddel for å styrke samarbeidet Barnevernets brennpunkt. Beslutningsgrunnlag og beslutninger. Oslo: Universitetsforlaget. ISBN 978-82-15-02352-6. (21 s) Kap. 6: Barn og unges medvirkning i barnevernet (115-136) Christiansen, Ø., Thomsen, E. A., & Hellem, V. (2012). Nå vet vi bedre hva vi gjør. Evaluering av hjelpetiltak i barnevernet - med tiltaksplaner som praktisk ... Barnevernets brennpunkt : beslutningsgrunnlag og beslutninger Av Reidar S. Østerhaug, Ingunn T. Ellingsen Forlag Universitetsforl. ISBN 9788215023526 Utgitt 2014, Myk perm. Ikke riktig utgave? Prøv å søke etter flere utgaver. • har avansert forståelse for barnevernets rolle i samfunnet generelt, og spesielt overfor øvrig forvaltning og rettslige aktører. • kan analysere, ... Barnevernets brennpunkt. Beslutningsgrunnlag og beslutninger. Oslo: Universitetsforlaget. (s. 115-136). (22 sider). Barnevernets plikt til å samarbeide med barn og foreldre. Barnevernet skal utøve sin virksomhet med respekt for og så langt som mulig i samarbeid med barnet og barnets foreldre. 0: Tilføyd ved lov 20 apr 2018 nr. 5 (ikr. 1 juli 2018 iflg. res. 8 juni 2018 nr. 839). Barnevernets arbeid. Barnevernets arbeid . I Norge er omsorg for og oppdragelse av barn foreldrenes rett og plikt. Med barn mener vi personer under 18 år. Du har krav på omsorg. Det er i første rekke foreldrenes ansvar. Foreldre kan likevel ha ... Barnevernets undersøkelse (Heftet) av forfatter Bente Nes Aadnesen. Sosialt arbeid. Pris kr 323 (spar kr 66). Se flere bøker fra Bente Nes Aadnesen. Barnevernets brennpunkt : beslutningsgrunnlag og beslutninger ISBN 9788215023526, 2014, Reidar S. Østerhaug, Ingunn T. Ellingsen Fra 150,- Kjøp Selg Barnevernets hovedoppgave er å beskytte de mest utsatte barna fra omsorgssvikt. Blir barnevernet kjent med slike forhold, har barnevernet en lovbestemt plikt til å undersøke hvordan barnet har det, og om nødvendig sette i verk tiltak. Barnets beste. Barnevernets arbeid er en kombinasjon av støtte og kontroll. Alle bøkene er kjøpt nye i perioden 2016-2019. Noen bøker har markeringer, hvilke bøker dette gjelder står i listen under. Pris kan diskuteres dersom kjøper ønsker flere av bøkene. Hentes i Suldal eller sendes pr post dersom kjøper betaler frakt. Bøker: 1. Barnevernets brennpunkt: Beslutningsgrunnlag og beslutninger. 2014, Ingunn T. Ellingsen og Reidar S. Østerhaug. barneverntjenesten, I Ellingsen, I.T og Østerhaug, R.S. (red) (2014) Barnevernets brennpunkt. Beslutningsgrunnlag og beslutninger. (kap 3) Oslo: Universitetsforlaget ( 23 sider). ISBN 9788215023526. Moe, Torill (2015) Når ledelse gjør forskjell. Ledelse som virkemiddel for å styrke Barnevern i Norge utføres av en offentlig etat hvis primæroppgave er å sikre barns og unges oppvekstvilkår. Etaten selv omtales også som «Barnevernet». Barnevernets arbeid har sitt hjemmelsgrunnlag i barnevernloven.. Barnevernet har en rekke ulike tiltak å sette inn ved behov. Dokumantarfilm om Barnevernet. 299 liker dette. Vi er i forprosjektfase til en dokumentarfilm for NRK. Men Barnevernets saksbehandler har sagt at foreldre med min manns diagnose kan være gode omsorgspersoner. Jeg tror helsesøster mener det motsatte. Så da spørs det hvem som vinner til slutt . BV har også sagt at det viktigste er moras tilstand. ... Evidensbasering i barnevernet handler både om å forbedre barnevernets kunnskapsbase og om at barnevernets profesjonsutøvelse er basert på best mulig tilgjengelig kunnskap....