Dyrevelferdsrett E-bok


Dyrevelferdsrett - Vegard Bø Bahus pdf epub

PRIS: GRATIS

INFORMASJON

SPRÅK: NORSK
HISTORIE: 2019-05-31
FORFATTER: Vegard Bø Bahus
ISBN: 9788245026580
FORMAT: PDF EPUB MOBI TXT
FILSTØRRELSE: 8,81

FORKLARING:

Dyrevelferdsrett er et ungt rettsområde som omfatter reglene om hvordan dyr skal håndteres og tas vare på, regler om hjelpeplikten, avlivning, tilsyn og medisinsk behandling av dyr. I tillegg kommer regler om straff og sanksjoner overfor dem som mishandler dyr, eller ikke overholder regelverket, særregler om jakt, hundehold og fiske samt regler om naturmangfold, vern av truede dyrearter og rovdyrforvaltning. Denne boken er en innføringsbok og en lærebok i dyrevelferdsrett og gir oversikt over et nytt og spennende rettsområde. Boken inneholder også et kapittel om dyreetikk og gir en fremstilling av bakgrunnen for prinsippene om god dyrevelferd og dyrs egenverdi. Spørsmålet om dyr bør ha rettslig handleevne, noe som drøftes i mange land, er også problematisert i boken. Dette er en bok som egner seg for alle som jobber med dyr, om det er som jurist, veterinær, dyreverner, gårdbruker eller i politiet. Vegard Bø Bahus (LL.M.) er advokat i Advokatfirmaet Bahus AS og dyreeier med særlig interesse for og kompetanse i dyrevelferdsrett. Bahus har gjennom flere år veiledet studenter innen rettsområdet ved Universitetet i Oslo samt representert klienter i en rekke rettslige tvister om dyrs velferd. I tillegg til sitt virke som advokat underviser Bahus i rettsvitenskap ved Universitetet i Agder og er sensor ved Det juridiske fakultet, Universitetet i Oslo.

...rholder regelverket, … Dyrevelferdsrett er et rettsområde som både kan karakteriseres som spesiell forvaltningsrett og spesiell strafferett ... PDF Dyrevelferdsloven § 37 - DUO ... . En rekke bestemmelser, ... Temaet vil tangere dyreetikk, miljørett, sivilprosess og forvaltningsrett. Bahus jobber sammen med blant andre professor Birgitta Wahlberg ved Åbo Akademi Universitetet og representanter fra Sverige og Danmark om å gi ut en lærebok i nordisk dyrevelferdsrett med arbeidstittelen "Nordic Animal Law" med planlagt utgivelse i 2020. dyrevelferdsrett jussnytt. Advokater tilbyr fri rettshjelp til arresterte demonstranter - Må ha rett til å demonstrere for sine rettigheter ... Dyrevelferdsrett by Fagbokforlaget - Issuu ... . dyrevelferdsrett jussnytt. Advokater tilbyr fri rettshjelp til arresterte demonstranter - Må ha rett til å demonstrere for sine rettigheter, mener britisk advokatfirma. Ber advokatfirmaene og fakultetene se verden gjennom øynene til minoriteter ... dyrevelferdsrett Kjernen i dyrevelferdsretten er reglene som har betydning for dyrenes ve og vel. Trenger du bistand knyttet til veterinærer, Mattilsynet eller har andre spørsmål om dyrehold, kontakt Advokat Vegard Bø Bahus - en av få advokater i Norge med særlig kompetanse innen dyrevelferdsrett. DYREVELFERDSRETT Forfatter: Vegard Bø Bahus Forlag: Fagbokforlaget 2019 Sider: 230 Pris: 549 kroner - Jeg har jobbet en del sammen med veterinærer, gårdbrukere og dyrevernsforeninger og hatt saker for dem. De har fortalt om behovet for å slå opp i en bok, for eksempel i situasjoner om forsvarlig avlivning eller forståelse av hjelpeplikten. Dyrevelferdsrett er et ungt rettsområde som omfatter reglene om hvordan dyr skal håndteres og tas vare på, regler om hjelpeplikten, avlivning, tilsyn og medisinsk behandling av dyr. I tillegg kommer regler om straff og sanksjoner overfor ...