Dugnadsånd og forsvarsverker E-bok


Dugnadsånd og forsvarsverker -  pdf epub

PRIS: GRATIS

INFORMASJON

SPRÅK: NORSK
HISTORIE: 2007-01-26
FORFATTER:
ISBN: 9788215005324
FORMAT: PDF EPUB MOBI TXT
FILSTØRRELSE: 12,66

FORKLARING:

Pppdatert lærebok innen tverretatlig samarbeid for alle som er intereressert i offentlig organisasjon og ledelse, spesielt innen helse- og sosialfagene.Hvordan oppnår vi reelt samarbeid på tvers av etats- og virksomhetsgrenser? Hvorfor er samarbeid så vanskelig? Når er samarbeid nødvendig og når er det urasjonelt? I hvilken grad hindrer lovverket for samarbeid?

..., Ståle og Pedersen, Harald (2017). Håndtering av konflikter og trakassering i arbeidslivet ... PDF Egenevaluering: Hvorfor bør vi evaluere egen praksis og ... ... . Gyldendal akademisk. (360 sider) E-post fagansvarlig: [email protected] . Avdeling for helse og velferd Emneansvarlig: Gunnar Vold Hansen ... I Repstad, P. (red): Dugnadsånd og forsvarsverker: tverretatlig samarbeid i teori og praksis. Oslo: Tano. 361.3 Du Knudsen, H. (2004): Samarbeid på tvers av organisasjonsgrenser. Pris: 430,-. heftet, 2016. Sendes innen 2-5 virkedager. Kjøp boken Introduksjon til samfun ... Dugnadsånd og forsvarsverker. 9788215005324. Heftet - 2004 ... ... . Pris: 430,-. heftet, 2016. Sendes innen 2-5 virkedager. Kjøp boken Introduksjon til samfunnsvitenskapelig metode av Asbjørn Johannessen, Per Arne Tufte, Line Christoffersen (ISBN 9788279353843) hos Adlibris.com. Fri frakt. Vi har mer enn 10 millioner bøker, finn din neste leseopplevelse i dag! Alltid lave priser, fri frakt over 299,- | Adlibris Dugnadsånd og forsvarsverker : tverretatlig samarbeid i teori og praksis . ISBN 9788251831123, 1993, Ingen annonser Kjøp Selg. Barn med developmental coordination disorder (DCD): aktiviteter i dagliglivet . ISBN 9788292603031, 2012 ... Kvalitative metoder i samfunnsfag (2007), Dugnadsånd og forsvarsverker - tverretatlig samarbeid i teori og praksis (2004, red.) og Innføring i religions­sosiologi (2003, med Inger Furseth). I Repstad (red): Dugnadsånd og forsvarsverker - tverretatlig samarbeid i teori og praksis. Universitetsforlaget 2004 • Nyttig kilde for å forstå samarbeid: Title: PowerPoint-presentasjon Author: Ståle Hevrøy Created Date: Her vil du få henvisninger til aktuell litteratur som er aktuell for individuell plan arbeidet. Forfatter Tittel År Sted Trykkeri Andreassen, T.A Brukermedvirkning i Konflikt og konfliktforståelse (Heftet) av forfatter Tor-Johan Ekeland. Sosialt arbeid. Pris kr 428 (spar kr 81). DUGNADSÅND OG FORSVARSVERKER Tverretatlig samarbeid i teori og praksis. TANO. s 238 - 275. Sagatun, Solveig; Nordstoga, Sigrid; Kildedal, Karin; Uggerhøj, Lars (2011). Å bli undersøkt- norske og danske foreldres erfrainger med barnevernundersøkelsen. ISBN: 978-82-15-01789-1. ... Ry Nielsen, JC 2004, Fra nærhet til distanse og tilbake igjen: Om å analysere sin egen organisasjon. i P Rebstad (red.), Dugnadsånd og forsvarsverker: Tverretatlig samarbeid i teori og praksis. 2. udg, Universitetsforlaget, Oslo, s. 234-252. Dugnadsånd og forsvarsverker - tverretatlig samarbeid i teori og praksis. Oslo: Universitetsforlaget, 2. utgave, 2. opplag 2012. (Side 75 - 114) ... Kvalifisering for tverrprofesjonelt samarbeid i helse- og sosialsektoren. Sluttrapport frå CAB-prosjektet. Småskrift 2012 nr. 3. Oslo: ... 1994: Mellom byråkratisk narsissisme og utvikling. En iverksettingsstudie av trygdeetatens nye fylkeskontor. ADH-serien nr. 67/1994. 1993: " Ingen etat kommanderer arbeidsmarkedet. Den problematiske samordningen av attføringsarbeidet". In P. Repstad (red.) Dugnadsånd og forsvarsverker. 9788215005324 Dugnadsånd og forsvarsverker Introduksjon til 2.utgåve Samarbeidets retorikk og realiteter Praktisk nytte av boka? Normstyrt eller interessestyrt? Tendenser i offentlig forvaltning Litteratur 1 Samarbeid på tvers av organisasjonsgrenser 1.1 Den offentlige sektors dilemma: Ressursutnyttelse gjennom koordinering l.l.l Interorganisatorisk koordinering 1.1.2 Noen ... Dugnadsånd og forsvarsverker : tverretatlig samarbeid i teori og praksis. Utgitt: 2019 Sjanger: Samfunn, Sosialt arbeid, Fakta Innleser: Brage Talesyntese. Mer om boka. Forståelse, beskrivelse og forklaring : innføring i metode for helse- og sosialfagene Politikere og utdanningsmyndighetene har ved en rekke anledninger gitt uttrykk for at de to læringsarenaene teori og praksis må bindes tettere sammen, og at praksisopplæringen må styrkes som premissgivende element i utdanningene 1. Dette har senere blitt fulgt opp av blant annet en rekke ulike forskningsprogrammer som har hatt til hensikt å skape større helhet og sammenheng mellom teori ... Pensumliste for Videreutdanning i konfliktarbeid og mekling Totalt pensum (inkludert selvvalgt 250 s) ca. 2000 s. ... Dugnadsånd og forsvarsverker - tverretatlig samarbeid i teori og praksis. (...