Organisering av komplekse prosesser E-bok


Organisering av komplekse prosesser - Lars Andersen pdf epub

PRIS: GRATIS

INFORMASJON

SPRÅK: NORSK
HISTORIE: 2016-05-10
FORFATTER: Lars Andersen
ISBN: 9788245019551
FORMAT: PDF EPUB MOBI TXT
FILSTØRRELSE: 10,65

FORKLARING:

Organisasjonsteorien belyser antakelser som folk flest baserer seg på i dagliglivet i organisasjoner. For å forstå organisasjonsteoriens forutsetninger må vi ta enda et steg: til vitenskapsteorien og filosofien. I første del drøfter boken vitenskapsteorien frem til nåtiden i lys av Immanuel Kants transcendentalfilosofi. Denne filosofiens potensial som utgangspunkt for å utvikle organisasjons- og samfunnsteori er kraftig undervurdert, og ett formål med boken er å bringe den frem i lyset gjennom begrepet trialisme. Boken viser hvordan det transcendentale virkelighetsbildet leder ut over eksisterende perspektiver og til alternative teorier om hvordan moderne komplekse prosesser kan organiseres. I andre del viser boken hvordan en kan gå frem for å håndtere de mest grunnleggende organisatoriske utfordringene moderne virksomheter står overfor. Først viser den hvordan en kan utløse og samordne økt kreativitet i spesialiserte designprosesser i byggenæringen. Fremstillingen illustrerer en empirisk forskningsprosess basert på den transcendentale tilnærmingen. Så viser boken konkret og detaljert hvordan en kan organisere komplekse og spesialiserte byggeprosesser. Prinsippene og de grunnleggende strukturene i den trialistiske tilnærmingen kan overføres til og tilpasses de enkelte næringer og typer virksomheter i privat og offentlig sektor. Lars Andersen er dr.philos. fra Det samfunnsvitenskapelige fakultet ved Universitetet i Oslo og forskningsleder ved Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet NTNU Samfunnsforskning.

...e grafiske prosessmodeller, og c) metoder og analytiske ferdigheter for å analysere og forbedre prosessers ytelse og resultater ... Administrativ organisering 2017 Modeller - NTNU ... . Organisering av komplekse prosesser. Vitenskabsteo, Lars Andersen, emne: filosofi, Organisering av komplekse prosesser. Vitenskabsteoretiske og filosofiske forutsetninger. På norsk. Bogen har fået et stød som påvirker ca. 50 sider midt i bogen. Kosmetisk, ikke af betydning for læsningen. 515 sider. Fagbokforlaget 2016 (g-462-1000) Omstilling i hele eller deler av en sektor, som for eksempel politireformen og NAV ... Organisering av komplekse prosesser - Bøker - CDON.COM ... . 515 sider. Fagbokforlaget 2016 (g-462-1000) Omstilling i hele eller deler av en sektor, som for eksempel politireformen og NAV-reformen. Også dette er komplekse prosesser der det ofte viser seg krevende å få forståelse og tilslutning til omstillingsprosessen på tvers av ulike forvaltningsnivåer eller organisatoriske og geografiske skillelinjer. Organisasjonsteorien belyser antakelser som folk flest baserer seg på i dagliglivet i organisasjoner. For å forstå organisasjonsteoriens forutsetninger må vi ta enda et steg: til vitenskapsteorien og filosofien. I første del drøfter boken vitenskapsteorien frem til nåtiden i lys av Immanuel Kants transcendentalfilosofi. Denne filosofiens potensial som utgangspunkt for å utvikle ... Organisering av store, komplekse prosjekter * Anne Live Vaagaasar & Lena E. Bygballe Handelshøyskolen BI . ... Tegninger hjelper prosjektdeltakerne til å snakke sammen om hvor de er i prosessen, hva de ikke får til, og hva de trenger fra andre for å gjøre sin del av arbeidet. Modellen er utviklet av NESTA. Mer om de ulike fasene finner du på NESTAs nettsted. Mange veier til Rom. Verktøyene vi presenterer er ment som inspirasjon og hjelp på veien. Noen egner seg for komplekse prosesser, andre er enkle metoder du kan teste ut i mindre skala. Organisering av oppgaveløsning ... mellom kommuner og stat gjør naturlig nok prosessene mer komplekse enn vertskommunesamarbeid om andre tjenester. Erfaring viser at det er viktig å avklare nøkkelrollers ansvar og myndighet så tidlig som mulig. Som det fremgår over, ......