Arbeid og psykisk helse E-bok


Arbeid og psykisk helse - Bjørnar Olsen, Pål Nystuen pdf epub

PRIS: GRATIS

INFORMASJON

SPRÅK: NORSK
HISTORIE: 2017-03-07
FORFATTER: Bjørnar Olsen, Pål Nystuen
ISBN: 9788205498310
FORMAT: PDF EPUB MOBI TXT
FILSTØRRELSE: 9,47

FORKLARING:

Angst og depresjon er de viktigste årsakene til arbeidsfravær i Norge. I arbeidslivet kan enkle grep hjelpe de som har det vanskelig. Psykiske plager koster mye. For mye. Angst og depresjon er de viktigste årsakene til arbeidsfravær i Norge, og depresjon alene koster samfunnet nær det dobbelte av hva det offentlige bruker på vei og jernbane. Sykefravær og trygdeutgifter utgjør en del av kostnadene, men den største kostnaden bærer arbeidslivet i form av tapt produktivitet. I tillegg kommer de personlige kostnadene, både hos den syke selv og hos dem som er rundt ham eller henne. Skal vi få bedret den voksne befolkningens psykiske helse, må vi sette inn kreftene også i arbeidslivet. Vi må være der voksne folk er og ønsker å være, og det er i arbeid. Derfor er det også i arbeidslivet vi må forebygge, tilrettelegge og om nødvendig yte hjelp. Det hjelper lite å bygge nye institusjoner og utdanne flere leger og psykologer hvis en ikke har ledere som tar tak, kolleger som støtter, og personalavdelinger som legger til rette.

.... 00:42:53; En av fem sykmeldinger i Norge handler om psykiske lidelser ... Informasjon om psykisk helse og arbeid - Diakonhjemmet Sykehus ... . Å være i jobb er et skritt i riktig retning for veldig mange for å få bedre helse. Men er arbeid rett medisin for alle? Psykisk helse kan beskrives som en opplevelse av å ha det bra, med muligheter til å virkeliggjøre sine talenter, mestre vanlige belastninger i livet, finne glede i arbeid og aktivitet samt delta og bidra i samfunnet.Psykisk helse handler slik om vår til enhver tid opplevelse av trivse ... Arbeidsinkludering og psykisk helse - NAV ... .Psykisk helse handler slik om vår til enhver tid opplevelse av trivsel. Dette er forhold ved menneskelivet som er i bevegelse gjennom livsløpet, og som varierer med tid og ... Søgne kontaktsenter har telefonvakt tirsdager og torsdager 90770573. Annen informasjon på denne nettsiden siden kan inneholde feil. Det kan hende informasjonen ikke gjenspeiler tjenesten som blir gitt under koronasituasjonen. Aktivitetstilbudene. Aktivitetstilbudene er for deg med utfordringer innen psykisk helse eller rus. Fagskoleutdanningen er en fordypning i helse- og oppvekstfag. Utdanningen omfatter forebyggende arbeid, behandling og rehabilitering av alle aldersgrupper og alle grader av psykiske problem og lidelser. Arbeidsliv og psykisk helse". Boka handlar mellom anna om korleis legge til rette for samordning av psykisk helsehjelp med tiltak på arbeidsplassen, der ein ikkje nødvendigvis treng å tenkje på behandling først og integrering etterpå, men der dette vert gjort som parallelle prosessar. Mads Kristian Johansen har vært tilknyttet kompetansesenteret for arbeid og psykisk helse siden høsten 2017 og er nå metodeveileder. Tidligere har Johansen erfaring fra utelivsbransjen som medarbeider og leder. Han har også erfaring fra bank og finans, blant annet som finansrådgiver i Postbanken og som kunderådgiver og leder i Gjensidige. Fra og med høsten 2017 tilbys nye temakurs til virksomheter som ønsker å lære mer om arbeid og psykisk helse. Temakursene er fremdeles samlet under paraplynavnet «Sees i morgen!» - Vi ønsker å gi ledere, tillitsvalgte og verneombud trygghet til å ta tak i psykisk helse og sette dette på dagsorden i egen virksomhet etter endt kurs, sier en engasjert Ursin....