Matematiske sammenhenger E-bok


Matematiske sammenhenger - Bjørg Kristin Selvik, Reinert Rinvold, Marit Johnsen Høines pdf epub

PRIS: GRATIS

INFORMASJON

SPRÅK: NORSK
HISTORIE: 2007-11-21
FORFATTER: Bjørg Kristin Selvik, Reinert Rinvold, Marit Johnsen Høines
ISBN: 9788290898439
FORMAT: PDF EPUB MOBI TXT
FILSTØRRELSE: 11,42

FORKLARING:

Boken er en del av et læreverk på i alt 4 emnehefter, tenkt brukt i allmennlærerutdanningen, Matematikk 1. Med oppsummering etter hvert kapittel og oppgaver. Har litteraturliste og register.

...lever glede over å utforske og leke med tall og former ... Hvorfor er kumlokk runde? Svaret har med matematikk å gjøre. ... . Kunnskapsdepartementet, 2006 s. 42 Styrke barnas nysgjerrighet, matematikkglede og lyst til å utforske matematiske sammenhenger. Kunnskapsdepartementet, 2006 s. 42 Fagområdene er i stor grad de samme som barn senere møter som fag i skolen ... Matematiske kunnskapsområder Tall og tallforståelse er det mest sentrale i skolematematikk, og elevene må tidlig få et godt tallbegrep og varierte regnestrategier. Dette er grunnmuren i det elevene skal mestre i løpe ... Matematiske sammenhenger: Algebra og funksjonslære ... ... . Dette er grunnmuren i det elevene skal mestre i løpet av grunnskolen. Personlig økonomi, måling og statistikk er viktige områder der tall benyttes i realistiske sammenhenger. Kjøp 'Matematiske sammenhenger, statistikk og sannsynlighetsregning' av Knut Ole Lysø fra Norges raskeste nettbokhandel. Vi har følgende formater tilgjengelige: Heftet | 9788290898422 Matematiske sammenhenger er et læreverk som er tenkt brukt i allmennlærerutdanningen, matematikk 1. Stoffet er organisert etter matematiske hovedelementer, serien Matematiske sammenhenger består av elementene Algebra og funksjonslære, Geometri, Tallære og Statistikk og sannsynlighetsregning. ISBN: 978-82-90898-453 Pris: 310,- bruke matematiske begreper reflektert og aktivt i hverdagen bruke bøker, spill, musikk, digitale verktøy, naturmaterialer, leker og utstyr for å inspirere barna til matematisk tenkning styrke barnas nysgjerrighet, matematikkglede og interesse for matematiske sammenhenger med utgangspunkt i barnas uttrykksformer Matematikk kan beskrives som en gruppe relaterte emner der en studerer objekter karakterisert med størrelse, orientering og/eller form, og også relasjoner mellom disse objektene. Det finnes imidlertid ingen allment anerkjent definisjon av matematikk. Faget kan også omtales som en vitenskap som undersøker abstrakte strukturer, deres egenskaper og mønstre. Denne teksten er hentet fra Matematiske sammenhenger: Geometri. Skrevet av Hans Jørgen Brucker og Christoph Kirfel. Utgitt av Caspar forlag as - www.caspar.no KAPITTEL 3 57 Ved senere konstruksjoner er det tilstrekkelig å konstruere et av punktene på halveringslinjen og deretter trekke en rett linje gjen- Matematiske sammenhenger algebra og funksjonslære Bjørg Kristin Selvik, Marit Johnsen Høines, Reinert Rinvold. Heftet Bokmål Matematiske sammenhenger Skip to the end of the images gallery . Skip to the beginning of the images gallery ... I matematikk er en funksjon en relasjon mellom to mengder, slik at det til ethvert element i den første mengden (funksjonsargument, uavhengig variabel, -verdi) blir tilordnet ett element i den andre mengden (funksjonsverdi, avhengig variabel, -verdi).Et eksempel på en slik relasjon er () =. (leses «f av x er lik x i andre») som viser forholdet mellom argumentet og kvadrattall av dette. Tall- og statistikkforståelse er altså viktig, men det er ikke den eneste formen for hverdagsmatematikk. Holder man øynene åpne, kan man se matematiske sammenhenger overalt. Et eksempel er formen på trær. Oppskriften på et tre er en enkel matematisk formel: Lag én gren, og på denne grenen, lag flere små grener. Gjenta. Jo flere matematiske erfaringer og matematiske sammenhenger barn erfarer, jo mer fleksible blir de i sin utforskning og problemløsning og jo mer utvides deres matematiske forståelse. Begrepet matematisk kompetanse omfatter barns ferdigheter og forståelse. Når barn blir eldre og begynner ...