Nysgjerrighet i skolen E-bok


Nysgjerrighet i skolen - Markus Lindholm pdf epub

PRIS: GRATIS

INFORMASJON

SPRÅK: NORSK
HISTORIE:
FORFATTER: Markus Lindholm
ISBN: 9788215036724
FORMAT: PDF EPUB MOBI TXT
FILSTØRRELSE: 12,18

FORKLARING:

...år de slutter på skolen. Skolen skal få nye læreplaner høsten 2020 ... Refleksjoner om skole - Nysgjerrighet, kreativitet ... ... . Nå har Kunnskapsdepartementet besluttet hva som blir det viktigste i hvert fag, de såkalte kjerneelementene (se kjerneelementene nederst i saken).. Lærere og rektorer har i lengre tid gitt tilbakemeldinger om at dagens læreplaner har for mange temaer, og at de ikke får tid nok til å gå i dybden på det viktigste i fagene. På skolen kan elevenes nysgjerrighet stimuleres ved å ta i bruk utf ... Etterlyser mer nysgjerrighet i skolen - forskning.no ... . På skolen kan elevenes nysgjerrighet stimuleres ved å ta i bruk utforskende arbeidsmetoder i skolearbeidet. Utforskende arbeidsmetoder handler om å stille spørsmål, å lure på og å ville finne ut av noe. Nysgjerrighet, av mange oppfattet som en av de viktigste drivkreftene bak vitenskapelige funn og menneskelig utvikling. Nysgjerrighet kan ses som evolusjonsmessig adaptivt. Psykologisk kan nysgjerrighet defineres som et ønske om å utforske, eller tilegne seg kunnskap om et fenomen/objekt eller en opplevelse. Nysgjerrighet er indre motivasjonsdrevet og knyttet til positiv affekt hos det ... I leken kan barn ytre seg, bearbeide erfaringer og inntrykk, og skape mening. Leken krever også de egenskapene næringslivet i økende grad etterspør, som nysgjerrighet, kreativitet og evne til problemløsning. Foto Ole Walter Jacobsen. Hvis skolen skal forberede barn og unge på fremtidens arbeids- og næringsliv, må leken få større plass. Elever jobber individuelt med oppgaver mer enn halvparten av den tiden de er på skolen (Bergem, 2009; Dalland, 2007; Haug, 2006; Imsen, 2003; Klette, 2004, 2007).  1 Kreativitet i skolen 13 Barnehagen skal bidra til at barna kan avslutte barnehagetiden på en god måte og møte skolen med nysgjerrighet og tro på egne evner. Barna skal få bli kjent med hva som skjer i skolen før de begynner der (Kunnskapsdepartementet, 2016). Dette fordrer at barnehage og skole samarbeider om å bidra til en trygg og god overgang for barna/elevene. skole som ligger på sørsiden av Sognefjorden i Vik kommune. Leikanger ... i vanlige tester, slik som nysgjerrighet, kreativitet og samarbeidsevne. Et annet kjennetegn er at skolen ...