Arbeidsrett E-bok


Arbeidsrett - Ingeborg Moen Borgerud, Mona Næss, Ragnhild Nordaas pdf epub

PRIS: GRATIS

INFORMASJON

SPRÅK: NORSK
HISTORIE: 2019-03-22
FORFATTER: Ingeborg Moen Borgerud, Mona Næss, Ragnhild Nordaas
ISBN: 9788215022154
FORMAT: PDF EPUB MOBI TXT
FILSTØRRELSE: 3,73

FORKLARING:

Et fremtredende trekk ved dagens arbeidsliv er hyppige omstillinger. Dette gjelder også i offentlig sektor, hvor endringer i tilknytningsform og organisasjonsstruktur, geografisk flytting, konkurranseutsetting og overføring av oppgaver mellom forvaltningsnivåer har stått sentralt. I noen tilfeller har omstillingen ført til overtallighet og nedbemanninger.Som følge av endringene oppstår det en rekke arbeidsrettslige spørsmål, for eksempel følgende: - Når er en overføring av oppgaver fra staten til kommunene en virksomhetsoverdragelse? - Er den personen som utfører arbeidet, å anse som arbeidstaker eller selvstendig konsulent? - Når er det adgang til midlertidig ansettelse og innleie? - Hvem er arbeidsgiver for ansatte i kommune og stat? - Hvilke endringer plikter de ansatte å finne seg i? - Hvilke krav stiller lov om statsansatte til oppsigelse på grunn av virksomhetens forhold? - Hvordan skal en nedbemanningsprosess gjennomføres? - Hvilke stillinger har en oppsagt arbeidstaker fortrinnsrett til? Forfatterne tar utgangspunkt i arbeidsmiljølovens regler og beskriver deretter de særreglene som gjelder for arbeidstakere i statlige og kommunale stillinger. Boken er en pedagogisk og samlet fremstilling av sentrale arbeidsrettslige spørsmål som kan dukke opp ved ulike former for omstilling i offentlig sektor. Boken retter seg mot ledere, ansatte i personalfunksjoner og tillitsvalgte i offentlig sektor samt advokater og andre med interesse for arbeidsrettslige spørsmål.

...rett. Advokatfirmaet Elden DA driver utstrakt rådgivning og konflikthåndtering knyttet til arbeidstvister ... Arbeidsrett - Osloadvokatene hjelper deg ved oppsigelse ... ... . Vår faggruppe for arbeidsrett er sammensatt av advokater som er spesialisert på området. Les mer. Vi bistår både fagforeninger, privatpersoner og bedrifter i arbeidsrettslige spørsmål. Antall brukere: Kostnad pr. bruker: Abonnementspris* 1: 4119,-4119,-2: 3509,-7018,-3-4: 3089,-9267,- (3 stk.) 5-6: 2579,-12895,- (5 stk.) 7-9: 2169,-15183,- (7 stk.) 11. juli 2018 / Arbeidsrett, Oppsigelse og avskj ... Arbeidsrett - Alt du trenger å vite | Arbeidsrettsadvokater.no ... .) 5-6: 2579,-12895,- (5 stk.) 7-9: 2169,-15183,- (7 stk.) 11. juli 2018 / Arbeidsrett, Oppsigelse og avskjed. Drøftelsesmøte før oppsigelse og avskjed. Drøftelsesmøte etter arbeidsmiljøloven: En arbeidsgiver som vurderer å foreta oppsigelse eller avskjed av en arbeidstaker, plikter å gjennomføre et formelt drøftelsesmøte før det tas en endelig beslutning om avslutnig av […] Arbeidsrett. Vi har Norges ledende fagmiljø innen arbeidsrett. Vår arbeidslivsavdeling er blant landets største og har betydelig kunnskap innen kollektiv og individuell arbeidsrett både nasjonalt og internasjonalt. Arbeidsrett krever grundige forberedelser og god gjennomføring. En grundig prosess er viktig for et best mulig resultat - med minst mulig støy og uro. Omstilling og nedbemanning er krevende prosesser hvor det kan være avgjørende å ha kyndig bistand innenfor arbeidsrett. Arbeidsrett. JUS gjennomfører 4-6 kurs innenfor dette fagområdet. Størst er de årlige kursene i arbeidsrett som går hver vinter og vår. Vi tilbyr også et fast kurs i EU/EØS-basert arbeidsrett, i Brussel. Dersom du har innspill til temaer eller foredragsholdere hører vi gjerne fra deg, kontakt prosjektleder Eric Jonson Roe på [email protected] Arbeidsrett - Individuell arbeidsrett. Vi tilbyr kurs i arbeidsrett - individuell arbeidsrett. Arbeidsrettslinja består av LO-skolen Arbeidsliv + 5 videregående moduler, som skal gi en helhetlig kompetanse i faget gjennom en blanding av teoretisk og praktisk tilnærming. I arbeidsrett - den kollektive del, behandles den norske kollektive arbeidsretten, men med hensyn til den internasjonale reguleringen på området. De vesentligste arbeidsvilkår for svært mange arbeidstakere i Norge vil være fastsatt ved tariffavtaleregulering. Systemet med tariffoppgjør spiller en vesentlig samfunnsøkonomisk rolle. Osloadvokatene hjelper deg med arbeidsrett - blant annet oppsigelse, permittering , sluttpakke, skader og sykdom. Arbeidsmiljøloven om oppsigelse. For at en oppsigelse av en arbeidstaker skal være gyldig må visse krav i arbeidsmiljøloven være oppfylt. Disse kravene er regulert kapittel 15 i arbeidsmiljøloven. Kort innføring i arbeidsrett. Innholdsfortegnelse. 1. Arbeidsavtale; 2. Midlertidig ansettelse; 3. Ringehjelp; 6. Sykdom; 7. Avslutning av arbeidsforhold; 8. Attest; De mest sentrale bestemmelsene i forbindelse med et arbeidsforhold finnes i arbeidsmiljøloven av 17. juni 2005 og ferieloven av 29. april 1988. Hvorfor Arbeidsrett 2? Dette kurset bygger videre på Arbeidsrett I, og her får du blant annet grundig innføring i juridiske forhold ved omstillingsprosesser, inkludert spesielle regler innen offentlig forvaltning for stillingsvern og arbeidsgivers styringsrett. Grunnleggende arbeidsrett Få innsikt i rammebetingelsene for personaladministrasjon i privat-, kommunal- og statlig sektor av arbeidslivet, slik de er utformet i lover, forskrifter og kollektive avtaler. Arbeidsrett 2019 Oppsigelse ved høyt sykefravær Arbeidstakere som er helt eller delvis borte fra arbeidet på grunn av ulykke eller sykdom (sykemeldt), kan ikke sies opp på grunn av dette de første 12 månedene av sykefraværet, jfr. arbeidsmiljøloven § 15-8. Opptakskrav. Opptakskrav er generell studiekompetanse eller realkompetanse. Du må også være ansatt i en av AAFs medlemsorganisasjoner (aaf.no). Søkna...