Samene E-bok


Samene - Odd Mathis Hætta pdf epub

PRIS: GRATIS

INFORMASJON

SPRÅK: NORSK
HISTORIE: 2007-08-29
FORFATTER: Odd Mathis Hætta
ISBN: 9788276344288
FORMAT: PDF EPUB MOBI TXT
FILSTØRRELSE: 12,45

FORKLARING:

Samene er Nordkalottens urfolk. Denne boka gir en oversikt og innføring i samisk historie, kultur og samfunn.Den første delen omfatter samenes historie fra de eldste tider fram til vår tid. Den andre delen behandler sentrale samiske kulturelementer som språk, førkristen religion, samisk folketro og samenes skikker og sedvaner. Siste del er en bred oversikt over samisk samtid, med vekt på etterkrigshistorie, endringer i reindriften, i utnytting av utmarksressurser og endringer i bosettingen. Framveksten av samisk litteratur, organisasjoner og internasjonalt samarbeid har fått fyldig plass i boka. Forskning om samer og endring i samenes natursyn er også behandlet grundig.Det er særlig studenter ved høyskolene, lærere i grunnskolen og den videregående skole og folk i forvaltningen som har behov for en oversiktlig og ajourført innføring om samiske forhold. Også journalister og andre mediefolk kan bruke boka som idébok og oppslagsverk. Man kan lese de enkelte kapitler uten å ha lest de foregående.

...Nordkalotten og fjordstrøkene i Nord-Norge ... En samisk stat aldri på sakslista - NRK Sápmi - samiske ... ... .Tradisjonelle samiske leveveier inkluderer reindrift og kombinasjon av småbruk og fiske, men utøves i dag kun av et mindretall.Samene ansees som en urbefolkning av norske myndigheter. De gamle samene var et fangst- og jegerfolk.Dette bekreftes blant annet av arkeologiske utgravninger og av den eldste litterære kilden vi har til samenes historie, nemlig Tacitus' beskrivelse av fenni i hans verk Germania fra 98 e.Kr.. Et av de eldste jordfunnene som man g ... Hva vet du om samene? - Ung.no ... .Kr.. Et av de eldste jordfunnene som man går ut fra at er samisk, er gjort på Kjelmøya i Sør-Varanger.Det dreier seg tydeligvis om en sesongboplass for ... Samene i dag. Også i dag eksisterer det mange myter om samer. De færreste bor i lavvo (sametelt) og de tradisjonelle samiske leveveiene som reindrift, småbruk og fiske utøves i dag kun av et mindretall. Faktisk finner man den største konsentrasjonen av samer i Oslo. Samene er Nordens urfolk og bosatt i fire stater: Norge, Sverige, Finland og Russland. Området strekker seg fra Kolahalvøya i nordøst til Engerdal i Sør-Norge. På samisk heter dette området Sápmi. Samene er den folkegruppa som har bodd lengst i nord og utgjør mellom 60 000 og 80 000 mennesker. Omtrent halvparten av dem bor i Norge. Samisk kultur, ornamentikk, byggeskikk og gravskikker utvikles rundt Kristi fødsel. Samene var viktige aktører i vikingti...