Panterett for praktikere E-bok


Panterett for praktikere - Ole Dag Rike, Erik Råd Herlofsen pdf epub

PRIS: GRATIS

INFORMASJON

SPRÅK: NORSK
HISTORIE: 2007-08-29
FORFATTER: Ole Dag Rike, Erik Råd Herlofsen
ISBN: 9788276347319
FORMAT: PDF EPUB MOBI TXT
FILSTØRRELSE: 8,69

FORKLARING:

Panterett for praktikere gir en enkel, praktisk og oversiktlig innføring i grunnleggende panterettslige spørsmål. Det gis en generell fremstilling av panteretten med gjennomgang av hovedtema som: hvordan panterett oppstår, hvilke gjenstander det kan tas pant i, hvilke rådighetsbegrensninger som gjelder når det er tatt pant i et formuesgode, prioritetsspørsmål og bortfall av panterett. Det er lagt hovedvekt på relevante emner for det praktiske arbeid med panterettslige spørsmål. Målgruppen er de som arbeider med innkreving av pengekrav og i første rekke offentlig ansatte. Spørsmål som knytter seg til utleggspant, har følgelig fått en relativt sentral plass i fremstillingen. Det blir også lagt vekt på fremstilling av spørsmål som er sentrale for å foreta vurdering av mulighetene for å få dekning via pantet, som reglene om prioritet, og bortfall av panterett. Revisjonene i denne nye utgaven tar for seg de lovendringene som har kommet siden den forrige utgaven.

...in Papirfly - Astrid Granly Papirfly - Liv Gulbrandsen Papirfly - Tore-Jarl Bielenberg 9788276347319 Panterett for praktikere Forord Forordet til første utgave (2002) Til andre utgave Kapittel 1 Innledning 1 ... Sundhedspædagogik for praktikere - Bøker - CDON.COM ... . Lov av 8. februar 1980 nr. 2 om pant 2. Definisjon av panterett, sentrale begreper m.m. 3. Ulike rettsgrunnlag for panterett (stiftelsesmåter) 4. Sentrale rettslige spørsmål Kapittel 2 Avtalepant - generelle begrensninger i pantsettelsesadgangen Kapittel 3 Avtalepant i ... En felles panterett for EU omtales her på s. 15, avsnitt 47 og 48, under overskriften «Eurorealkredit». Kommisjonen påpeker her at det er et komplekst område, ettersom en felles realkreditt for Europ ... Panterett for praktikere - Ole Dag Rike, Erik Råd ... ... ... En felles panterett for EU omtales her på s. 15, avsnitt 47 og 48, under overskriften «Eurorealkredit». Kommisjonen påpeker her at det er et komplekst område, ettersom en felles realkreditt for Europa i en eller annen form, ... men praktikere (notarer og bankforeninger) ... Gösta Walin: Panträtt.Institutet för rättsvetenskaplig forskning [CXLI], Norstedts Juridikförlag, Stockholm 1991. 380 s. Til tross for den generelle tittelen tar ikke boken sikte på å fremstille svensk panterett i sin fulle bredde. Marthinussen, Hans Fredrik, "Eurohypotek en felles panterett for Europa?", Tidsskrift for Eiendomsrett, 2009 s. 132-147 Rosén, Karl, "Lov om finansiell sikkerhetsstillelse - en innføring", Tidsskrift for Forretningsjus, 2004 s. 160-185 Kjøp Rettslige problemstillinger med løsningsforslag I fra Bokklubber Rettslige problemstillinger med løsningsforslag er et hjelpemiddel i arbeidet med å skrive juridiske besvarelser. Det gis en kort innføring i juridisk metode og oppgaveteknikk. Hovedvekten er lagt på praktiske oppgaver med løsninger. Panterett for praktikere Boken gir en enkel, praktisk og oversiktlig innføring i grunnleggende panterettslige spørsmål. Det gis en generell fremstilling av panteretten: ... Alle bøkene er i god stand og de fleste er som nye. Sender mot porto eller hentes Kristiansand sentrum. Vipps Se bilder og spør meg om du leter etter en bok. Mange flere pensumbøker selges enn de som ligger her på Finn.no Læreren i etikkens motlys innføring i yrkesetisk tenkning og praksis Av Trygve Bergem 3. utgave 2014 ISBN/EAN: 9788205464834 Kr 200 Vurdering for læring i klasserommet ... Panterett for praktikere. Erik Råd Herlofsen og Ole Dag Rike. Legg i ønskeliste. Rettslige problemstillinger med løsningsforslag I. Trygve Bjerkås, Kim-Robert Danielsen og Ole Dag Rike. Panterett for praktikere Boken gir en enkel, praktisk og oversiktlig innføring i grunnleggende panterettslige spørsmål. Det gis en generell fremstilling av panteretten: ......