Profesjon, kjønn og etnisitet E-bok


Profesjon, kjønn og etnisitet -  pdf epub

PRIS: GRATIS

INFORMASJON

SPRÅK: NORSK
HISTORIE: 2011-07-29
FORFATTER:
ISBN: 9788202349424
FORMAT: PDF EPUB MOBI TXT
FILSTØRRELSE: 9,28

FORKLARING:

Gjennom ulike empiriske diskusjoner om profesjonsutøvelse og profesjonell samhandling synliggjør denne boka forbindelseslinjene mellom kjønn og etnisitet i helse- og sosialfaglige profesjoner. Hvilke rådende kjønnsmodeller eksisterer i velferdsstatens profesjoner, og har disse blitt utfordret av økt globalisering og arbeidsinnvandring? Med den norske velferdsstatens ambisjoner om inkludering og velferd for alle som utgangspunkt, problematiserer boka hvordan subtile former for eksklusjon og sosial differensiering foregår innen profesjoner og profesjonsutdanninger. Profesjonsutøvere er sentrale i velferdsstaten som formidlere av velferd, og profesjonsutdanninger er viktige arenaer for integrering.Profesjon, kjønn og etnisitet anlegger et nysgjerrig blikk på profesjoner og profesjonsutdanninger som kulturelle praksiser. De ti ulike bidragene i boka representerer en flerfaglig og flermetodisk bredde, basert på studier hentet fra sosial- og helsefaglige profesjoner og profesjonsutdanninger. Boka har et overordnet kulturanalytisk perspektiv og vil kaste lys over kulturelle tradisjoner og dilemmaer som er nedfelt i profesjonell praksis og utdanning og som det sjelden reflekteres over. Boka egner seg for studenter innen sosial- og helsefaglige profesjoner, samfunnsvitenskapelige fag og forskere som er interessert i kulturanalytiske problemstillinger knyttet til norske profesjoner og profesjonsutdanninger.

...ir deg gode priser på etnisitet. Produktet er meget populært ... Forfatter Jonas Debesay. Bøker, lydbøker, biografi og ... ... . • Profesjon og skjønn • Profesjon og makt, identitet, flerkultur, læring, ... -Hvem er juristene (klasse, kjønn, etnisitet)? -Juristenes rolle/omdømme i Norge -Endret sammensetning i forvaltningen • Lukkingsstrategier ... kjønn endrer advokatbransjen, dommeryrket . 2. Historisk kontekst. Det er mangfold innen erfaringsbakgrunn, utdanning, profesjon og yrke som oppfattes å gi høyest merverdi til virksomheten. På systemnivå handler mangfold mest om like muligheter, å ... Profesjon, kjønn og etnisitet - Norli ... . På systemnivå handler mangfold mest om like muligheter, å hente opp rollemodeller og rette opp urimeligheter. Men å monopolisere mangfold til å kun handle om kjønn, etnisitet og alder blir også for snevert. Forskningsområdet etnisitet, kjønn og likestilling retter oppmerksomheten på samspillet mellom disse (og andre) kategorier i menneskers liv og i det samfunn og den kulturen de lever i. Vi forsker på utdanning, arbeidsliv og frivillige organisasjoner, familieliv og reproduksjon, velferdstjenester, integrering og politikk....