Psykososialt læringsmiljø E-bok


Psykososialt læringsmiljø - Mirjam Harkestad Olsen, Jorun Buli-Holmberg pdf epub

PRIS: GRATIS

INFORMASJON

SPRÅK: NORSK
HISTORIE: 2019-05-20
FORFATTER: Mirjam Harkestad Olsen, Jorun Buli-Holmberg
ISBN: 9788202598136
FORMAT: PDF EPUB MOBI TXT
FILSTØRRELSE: 7,98

FORKLARING:

I denne boken legges det vekt på det psykososiale miljøet, som er et svært aktuelt begrep i skolepolitikken. Kapitlene kretser rundt opplæringslovens kapittel 9A, som sier at skolen aktivt og systematisk skal jobbe for å fremme et godt psykososialt skolemiljø, der den enkelte elev kan oppleve trygghet og sosial tilhørighet. Fem ulike perspektiver ved psykososialt miljø drøftes gjennom følgende spørsmål:• Hva er psykososialt miljø og hvordan blir begrepet tatt i bruk i ulike styringsdokumenter? • Hvordan opplever elever seg selv i relasjon til jevnaldrende og hvordan kan lærere bistå elevene i deres psykososiale utvikling? • Hva kan vi lære av fortellinger fra minoritetsspråklige elever, der fortellingene er analysert ut fra teorier om inkludering og marginalisering? • Hva er betydningen av lærerstøtte når elever har vært utsatt for mobbing? • Hvordan kan læreren tilrettelegge for et godt psykososialt miljø?Boken er aktuell for studenter innenfor pedagogiske og spesialpedagogiske studieretninger. Den er også aktuell for forskere med interesse for spørsmål knyttet til skolemiljø og for lærere og lærerutdannere som arbeider med å utvikle gode og inkluderende skolemiljøer.

...trivselsundersøkelse to ganger i året. Å jobbe for et godt læringsmiljø, trivsel og trygghet er et kontinuerlig arbeid ... PDF Plan for Et Godt Psykososialt Barnehagemiljø ... . Trygt og godt psykososialt læringsmiljø PALS er skolens felles plattform for satsingen på et trygt og godt læringsmiljø under stikkordene ansvar, omsorg og respekt. Vi vet hvor viktig et godt psykososialt miljø er som utgangspunkt for et godt læringsmiljø og er opptatt av at alle voksne, alle barn og alle foreldre i nærmiljøet skal bry seg om alt som foregår på og rundt skolen vår. PSYKOSOSIALT LÆRINGSMILJØ: Opplæringsloven § 9a-1 generelle krav: "Alle elever i grunnskoler og i videregående skole ... PDF Å skape og opprettholde et godt psykososialt skolemiljø ... . PSYKOSOSIALT LÆRINGSMILJØ: Opplæringsloven § 9a-1 generelle krav: "Alle elever i grunnskoler og i videregående skoler har rett til eit godt fysisk og psykososialt miljø som fremjer helse, trivsel og læring". Opplæringsloven § 9a - 3:" Skolen skal aktivt og systematisk arbeide for å fremme et godt Psykososialt miljø Plan for å sikre elevene et godt psykososialt læringsmiljø ved Sandviksbukta skole 1 Formål Bærum kommune forplikter seg til å arbeide for at barn og unge ikke skal bli utsatt for krenkende ord og handlinger som mobbing (inklusiv utestengning), vold, diskriminering eller rasisme på skolen og på skoleveien....