Schizofreni E-bok


Schizofreni -  pdf epub

PRIS: GRATIS

INFORMASJON

SPRÅK: NORSK
HISTORIE: 2016-11-01
FORFATTER:
ISBN: 9788282172295
FORMAT: PDF EPUB MOBI TXT
FILSTØRRELSE: 9,67

FORKLARING:

Schizofreni representerer i mange henseende en av de største utfordringene innen vårt helsevesen. Det er en lidelse som rammer unge mennesker og er antakeligvis den sykdomsgruppen som koster samfunnet mest. Årsaksforholdene ved schizofreni er sammensatte og komplekse. Vi må derfor belage oss på å bygge sten på sten, hvor man bare ved å ta et langsiktig perspektiv vil oppdage at kunnskapsmengden øker. Det er lettere å se fremskritt i behandlingstiltak enn i årsaksforståelse. Vi gir pasientene langt bedre behandling nå enn for 20-30 år siden. Norske forskere har levert noen viktige bidrag i forhold til schizofreni. Mange som arbeider i dette feltet har følt et behov for å få en bok på norsk som gir et overblikk over det som skjer i forhold til behandling og forskning, både her i landet og internasjonalt. Denne boken er et forsøk på å imøtekomme dette behovet. Boken vil være til nytte for både klinikere og forskere. Den vil også kunne anvendes i utdanning av psykologer, leger og annet helsepersonell. Denne 5. utgaven har gjennomgått betydelige revisjoner i forhold til de fire første utgavene. Den inneholder også tre nye kapitler.

.... Hvert år får 600-800 nordmenn en schizofreni-diagnose ... Schizofreni - en oversikt - Schizofreniskolen.no ... . Hva skjer når skillet mellom fantasi og virkelighet blir borte? Er schizofrene farligere enn andre, spør programleder: Helene Sandvig. Debatten raser om tilregneligheten til Anders Behring Breivik - og om han lider av paranoid scnizofreni eller ikke. Schizofreni er kjennetegnet ved vesentlige forstyrrelser av tenkning, oppfattelse og følelsesliv som vanskeliggjør samvær med andre, og evnen til å Schizofreni-tilstandene er blant de mest gåtefulle psykiske lidelsene, og fagfeltet mangler en samlet og omforent forståelse og en effektiv behandling. For hovedpersonene er imidlertid forståelsen av selve ... schizofreni - Store medisinske leksikon ... . For hovedpersonene er imidlertid forståelsen av selve psykoseopplevelsen svært viktig. - Schizofreni vil si at pasienten hadde alvorlige vrangforestillinger eller hallusinasjoner, og et stort fall i funksjonsnivå, forklarer Torgalsbøen. Noen av pasientene mente for eksempel at de hadde fått operert inn et implantat i ryggen for at de skulle overvåkes, eller at foreldrene hadde planer om å forgifte dem. Schizofreni er forbundet med helseskadelig atferd, som tobakksrøyking, dårlig kosthold, lite fysisk aktivitet og mangel på personlig hygiene. En del av pasientene har i tillegg et alvorlig rusmiddelproblem. Mange av pasientene vil også få betydelig vektøkning på grunn av medikamentell behandling. Schizofreni er en diagnose som reduserer livskvaliteten. Personer med denne diagnosen er utsatt for plager som påvirker helsen. Hvordan kan sykepleiere arbeide helsefremmende for personer med schizofreni i bolig? Livsstilssykdommer og søvnproblemer påvirker evnen til å mestre utfordringer i hverdagen. Tiltak fungerer, men ikke uten hindringer. Schizofreni kan forekomme sammen med ASF (komorbiditet). Det er imidlertid ikke sikre holdepunkter for hyppigere forekomst enn i befolkningen ellers, som er på ca 1 %. Derimot er det holdepunkter for at andre typer psykoser, for eksempel affektive psykoser (ved stemningslidelser) kan oppstå noe hyppigere hos personer med ASF. Schizofreni rammer ofte i begynnelsen av 20-årene. Dette er en kritisk fase i utviklingen av mennesker hvor man løsriver seg fra foreldre, starter med studier/jobb og får seg kjæreste. Derfor får schizofreni ofte store konsekvenser for personen og familien som blir berørt. Schizofreni. Schizofreni er anslått å ramme omlag 1 % av verdens befolkning, og det synes å være små geografiske forskjeller i forekomst. I Norge rammes 600-800 mennesker hvert år. Man regner i tillegg med mørketall og underdiagnostisering. Lidelsen forårsaker store personlige belastninger for pasienten. Schizofreni og schizofreniliknende tilstander kjennetegnes ved fundamentale og karakteristiske endringer i tenkning og persepsjon som fører til vrangforestillinger og hallusinasjoner, samt inadekvat eller avflatet affekt. schizofreni.no has been informing visitors about topics such as Schizofren and Skitzofreni. Join thousands of satisfied visitors who discovered Schizofren and Skitzofreni....