Samspillet i byggeprosessen E-bok


Samspillet i byggeprosessen - Geir K. Hansen pdf epub

PRIS: GRATIS

INFORMASJON

SPRÅK: NORSK
HISTORIE: 2019-09-19
FORFATTER: Geir K. Hansen
ISBN: 9788245021165
FORMAT: PDF EPUB MOBI TXT
FILSTØRRELSE: 10,64

FORKLARING:

Bygge-, anleggs- og eiendomsnæringen er Norges største næring på land, og har stor betydning for verdiskapingen i samfunnet. Næringen bidrar til bygg, anlegg og eiendom som danner rammer for ulike brukere, organisasjoner og institusjoner, og har stor betydning både for dem som deltar i prosessen, og for dem som skal ta i bruk og leve med de bygde omgivelsene. Som resten av samfunnet, er sektoren i stor endring, pga. spørsmål knyttet til blant annet lovverk, økonomi, klima, miljø og ressurser, teknologiutvikling og nye brukerbehov. Dette har ført til økt grad av spesialisering og fragmentering av oppgaver, roller og ansvar.Denne boken gir en innføring i byggeprosessen fra idé til bygget er i bruk, og ser på helhet, samspill og gjennomføring av prosessen i et verdiskapingsperspektiv. Framstillingen tar utgangspunkt i byggebransjens etablerte struktur, arbeidsmåter og organisasjonsformer, såkalt «best practice». Samspillet i byggeprosessen tar sikte på å gi leserne et grunnlag for å forstå sammenhengene og framgangsmåtene i byggebransjen, slik at alle involverte parter i et byggeprosjekt kan bidra til økt verdi for både dem som planlegger, prosjekterer og bygger, for dem som skal bruke byggene og anleggene, og for samfunnet som helhet.Boken henvender seg først og fremst til studenter innen fagområdene arkitektur, bygg- og anleggsfag, eiendomsfag og andre relevante utdanninger. Boken egner seg også godt som oppslagsverk for ulike aktører innen bygg- og anleggsbransjen, som konsulenter, entreprenører, store og små byggherrer, brukere og andre spesielt interesserte.Geir K. Hansen er professor ved Institutt for arkitektur og planlegging, Fakultet for arkitektur og design, NTNU. Hansen er utdannet sivilarkitekt fra Norges Tekniske Høgskole, og har lang erfaring både fra universitets- og forskningssektoren, samt variert praksis som arkitekt. Han har således både praktisk og teoretisk innsikt i de fleste sidene av byggeprosessen fra idé til bygg i bruk. Hansens nøkkelkvalifikasjoner er knyttet til programmering og evaluering av bygninger i bruk, brukskvalitet, byggeprosess og prosjekteringsledelse, bygningers tilpasningsdyktighet, arkitektur og verdiskaping. Hansen har også deltatt i flere forskningsprosjekter relatert til bygg- og anleggssektoren.

... for dem som skal ta i bruk og leve med de ... 3. Relasjonene og samspillet barna imellom ... ... Kjøp Samspillet i byggeprosessen fra Bokklubber Bygge-, anleggs- og eiendomsnæringen er Norges største næring på land, og har stor betydning for verdiskapingen i samfunnet. Næringen bidrar til bygg, anlegg og eiendom som danner rammer for ulike brukere, organisasjoner og institusjoner, og har stor betydning både for dem som deltar i prosessen, og for dem som skal ta i bruk og leve med ... Samspillet i byggeprosessen. Geir K. Ha ... SamspilletSamspillet - NTNU ... ... Samspillet i byggeprosessen. Geir K. Hansen. Bygge-, anleggs- og eiendomsnæringen er Norges største næring på land, og har stor betydning for verdiskapingen i samfunnet. Næringen bidrar til bygg, anlegg og eiendom som danner rammer for ulike brukere, ... Industrialisering, standardisering, og kvalitet i byggeprosessen. Byggeprosessmiljøet i SINTEF arbeider i dag med å bygge opp forskningsaktiviteter på temaer som industrialisering, standardisering, og kvalitet i byggeprosessen. Noen sentrale stikkord er digitalisering, teknologiutnyttelse, samspill, ledelse og læring i et livsløpsperspektiv. Ny håndbok om samspillet i byggeprosessen Boken inneholder bl.a. bidrag fra våre egne forskere tilknyttet Prosjekt Norge som Bjørn Andersen og Ole Jonny Klakegg. Konseptet med integrert prosjektlevering (IPD) har utviklet seg som et resultat av behovet for store ekspert-team av mennesker til å samarbeide for å levere ekstremt komplekse prosjekter. Temaene blir belyst med eksempler fra flere prosjekter hvor sammenhengen mellom de ulike rammefaktorene og utviklingen av prosjektene blir diskutert. Det legges vekt på samspillet i byggeprosessen mellom aktørene på privat og offentlig side, og hvordan ulike aktørers målsettinger, oppgaver og ansvar innvirker på prosjektene. I en samspillsentreprise kontraheres en samspillsgruppe bestående av de viktigste prosjekterende og utførende. Samspillsgruppen har i samarbeid ansvaret for prosjekteringen frem mot en omforent målpris. Byggeprosessen gir steg for steg veiledning om hvordan du på en god måte bestiller og følger opp et bygg- og anleggsprosjekt. Generell anskaffelsesfaglig veiledning finner du i anskaffelsesprosessen steg for steg.; Under hva skal du kjøpe/ bygg- anlegg og eiendom finner du temabasert informasjon. Samspillet i bygge-prosessen (SiB). SiB-prosjektet skal bidra til en økt produktivitet ved forbedring av indre effektivitet i byggeprosessen.SiB skal bidra til markedsutvikling for BA-næringen gjennom forbedring av ytre effektivitet. 3. Relasjonene og samspillet barna imellom Barnehagen skal være et trygt og utfordrende sted for barna. Barnehagen skal være et trygt og utfordrende sted der barna kan prøve ut ulike sider ved samspill, fellesskap og vennskap. Barna skal få støtte i å mestre motgang, håndtere utfordringer og bli kjent med egne og andres følelser. Samspillet mellom kunden og produksjonssiden pilotprosjektet Jessheim trafikkstasjon by Donatella De Paoli, Samspillet I. Byggeprosessen 68 Pages, Published 1999 ISBN-13: 978-82-91860-28-2, ISBN: 82-91860-28-9 Read the latest magazines about Samspillets and discover magazines on Yumpu.com Byggeprosessen fra A til Å Å bygge hus er en prosess som begynner lenge før gravemaskinen tar sitt første jafs på tomta. I denne artikkelen oppsummerer vi gangen i byggeprosessen, slik den normalt fortoner seg fra planleggingen starter og til du stolt står der med den blanke husnøkkelen i hånden. Teoretisk analyse av byggeprosesser "informasjonsflyt i byggeprosessen - med fokus på samspillet mellom arkitekt og konstruktør", har det blitt mulig å kombinere fagområdene konstruksjonsteknikk og bygningsplanlegging. Gjennom oppgaven har jeg fått mye hjelp og støtte...