Kjøpsloven E-bok


Kjøpsloven -  pdf epub

PRIS: GRATIS

INFORMASJON

SPRÅK: NORSK
HISTORIE: 2014-11-26
FORFATTER:
ISBN: 9788245083453
FORMAT: PDF EPUB MOBI TXT
FILSTØRRELSE: 11,12

FORKLARING:

Fagbokforlaget utgir særtrykk av enkeltlover fra Norges Lover i samarbeid med Lovsamlingsfondet, Det juridiske fakultet, UiO og Lovdata. Særtrykkene inneholder både faglige og historiske noter og oppdateres fortløpende ved lovendringer. De faglige notene er utarbeidet av jurister som er eksperter på det aktuelle fagområdet og helt nødvendige for den som skal orientere seg i lovverket. Særtrykkene er også tilgjengelig som abonnement. For mer informasjon, se fagbokforlaget.no/saertrykk

...d en gang feilen eller mangelen blir oppdaget ... Finn.no: Dine rettigheter ved private bruktkjøp - DinSide ... . Dersom det ikke klages umiddelbart, så vil dette svekke sjansene for å få gjennomslag. Forbrukerkjøpsloven Om varen har feil eller mangler har du klagerett etter kjøpsloven. Vilkårene for klageretten er at du legger frem klagen innen rimelig tid etter du har oppdaget feilen/mangelen. Etter forbrukerkjøpsloven kan du for eksempel kreve prisavslag, utbetring, erstatning eller heving av kjøpet om mangelen er vesentlig. Kjøpsloven gjennomfører FN-konvensjonen 1 ... Økonomi: Dine rettigheter etter Kjøpsloven - DinSide ... . Kjøpsloven gjennomfører FN-konvensjonen 1980 om internasjonale løsørekjøp ("CISG") til norsk rett. Sondringen mellom direkte og indirekte tap har imidlertid intet motstykke i CISG, og konvensjonen og kilder tilknyttet denne får ikke rettskildemessig betydning . Kjøpsloven § 85 tredje ledd bestemmer at kjøperen så snart det er rimelig anledning til det, må underrette det aktuelle salgsleddet hva han krever. Bestemmelsen gjelder også for krav grunnet på kjøpsloven § 84 annet ledd. Dette gjøres ved at kjøper skriver følgende i et eget felt i kontrakten: «Kjøper fraskriver seg retten til å gjøre mangel gjeldende etter kjøpsloven § 19». 60.000 bruktbilkjøpere tar en ... Angrerett på kjøp av varer (angrerettloven) Denne informasjonen gjelder kun ved kjøp av varer. For kjøp av tjenester gjelder andre regler. Angrerettloven gir alle som har kjøpt en vare en mulighet til å komme ut av et impulsivt kjøp, uten at de behøver å begrunne overfor selgeren hvorfor de vil gå fra kjøpsavtalen. Loven gjelder... Kreditor (den av kjøper eller selger som har krav) kan dessuten etter at hevingen er gjennomført fortsatt kreve erstattet det mertap han er påført som følge kontraktsbruddet, jf. eks. kjøpsloven § 40 og 30 første ledd. Hovedregelen for kjøpers hevingsrett ved mangler er kjøpsloven § 39: "§ 39. Heving. Denne reklamasjonsretten er for næringskjøp regulert av Kjøpsloven. Reklamasjonsfristen er normalt to år, men den kan være både kortere eller lenger om noe annet er avtalt ved kjøp. Vanlig praksis er et års reklamasjonsrett på PC ved næringskjøp i Norge....