Møter med sårbare sinn E-bok


Møter med sårbare sinn - Helen J. Christie, Leif Gunnar Engedal, Per Haave, Einar Johnsen pdf epub

PRIS: GRATIS

INFORMASJON

SPRÅK: NORSK
HISTORIE: 2020-05-08
FORFATTER: Helen J. Christie, Leif Gunnar Engedal, Per Haave, Einar Johnsen
ISBN: 9788282172417
FORMAT: PDF EPUB MOBI TXT
FILSTØRRELSE: 4,33

FORKLARING:

Gordon Johnsen (1905-1983) er en sentral skikkelse i norsk psykiatri. Modum Bads Nerve sanatorium var hans livsverk. Her ønsket han å skape et moderne sykehus for behandling av sinnets lidelser. Gordon Johnsen var sterkt engasjert i arbeidet med å forebygge psykisk lidelse og fremme livskvalitet og helse. Hans menneskesyn la føringer for utvikling og synliggjøring av psykoterapeutisk holdning, teori og praksis, og han var en drivende kraft for innføring av psykoterapi i spesialist.utdannelsen for psykiatere. På tross av sitt kristne perspektiv på legegjerningen, rettet Johnsen kritiske blikk mot de mentalhygieniske virkningene av kristen troserfaring og praksis. Samtidig førte hans initiativ, gjennomføringsevne og etiske tenking til utviklingen av Kirkens familierådgiving, og la til rette for Institutt for sjelesorg, og for sjelesorgfaglig utdannelse av kirkelige ansatte. Boken om Gordon Johnsen og Modum Bads Nervesanatorium gir ny innsikt i en viktig epoke i psykiatriens historie, og formidler et dedikert liv i møte med sårbare sinn. Boken om livet til Gordon Johnsen er spennende lesning. Det er nesten utrolig å se hva han fikk til, både som lege og institusjonsbygger. For leseren er historien om hans liv også en beretning om utviklingen av norsk og internasjonal psykiatri, fra 20.årene og helt fram til 70.årene. Gordon Johnsen var lege, psykiater, psykoterapeut, forsker, sjelesørger, opplysningsmenneske. Uredd, og med en enorm arbeidskapasitet, var han villig til å bryte grenser i sin omsorg for de svakeste. Denne boken vil være av stor interesse, både for de som kjenner psykiateren Gordon Johnsen, og for de som kjenner sjelesørgeren. Den vil også være interessant for pasienter og pårørende. For ansatte i psykiatrien er dette en viktig innføring i psykiatriens historie, fram til våre dager. Gjennom Gordon Johnsens liv og tanker ser vi at de ideologiske spenningene i faget, og mellom fag og spiritualitet, ikke er nye.

... vil gi oss en innføring i hvordan man forstår, møter og utforsker sinne og aggresjon i EFT ... Sinne - Følelseskompasset ... . Mye sinne og aggresjon kan være sekundære eller avvisende følelser som beskytter klienten mot mer sårbare temaer som skam, frykt og sorg. Sinne hos barn er veldig vanlig. Det kan komme til uttrykk gjennom raserianfall, spark og til og med psykiske symptomer. Hvis dette ikke blir kontrollert, kan sinne være ødeleggende. Det er derfor det er så viktig å lære barna hvordan de skal håndtere følelser på en su ... Møter med sårbare sinn - norli.no ... . Det er derfor det er så viktig å lære barna hvordan de skal håndtere følelser på en sunn måte. Sinne er en følelese som er vanlig i alderen 2- 4 år. Med begrepene dikotomier, différance, utvisking og overskridelse foregår en dekonstruksjon som bidrar til drøftingene om subjektet. Subjektet «den utviklingshemmede» blir drøftet i møter med dobbel betydning. Blant annet i møte som motsats til avvisning, i møte med historien, i samarbeidsmøter og i møte med et ansvar for den Andre. 3 Retter sinnet mot foreldrene Derfor reagerer heller ikke tenåringer som man regner med. De er sure fordi hele situasjonen er ubehagelig, og de forstår ikke selv hvorfor de reagerer som de gjør. - Da er det naturlig å rette sinnet mot de som er ansvarlige: nemlig foreldrene, sier hun. Barneverntjenesten har hatt ukentlig møter og vurdert hvilke barn/ unge som er særlig sårbare og som bør få et ekstra tilbud knyttet til å være i barnehage og på skole. Det har vært telefonkontakt med aktuelle familier i denne perioden samt de personer som utfører oppdrag for barneverntjenesten....