Tvangsfullbyrdelsesloven E-bok


Tvangsfullbyrdelsesloven - Thor Falkanger, Hans Flock, Thorleif Waaler pdf epub

PRIS: GRATIS

INFORMASJON

SPRÅK: NORSK
HISTORIE: 2018-07-02
FORFATTER: Thor Falkanger, Hans Flock, Thorleif Waaler
ISBN: 9788215027531
FORMAT: PDF EPUB MOBI TXT
FILSTØRRELSE: 10,70

FORKLARING:

Tvangsfullbyrdelsesloven angir hvordan man skal få gjennomført det man har fått dom eller annet tvangsgrunnlag for. Kommentarutgaven dekker både reglene for å tvangsfullbyrde pengekrav og andre krav, som for eksempel handleplikter.Første utgave av denne boken kom i 1992, andre utgave i 1995, tredje utgave i 2002 og fjerde utgave i 2008. På bakgrunn av senere års lovendringer og ny rettspraksis, særlig fra Høyesterett, er det nå behov for en femte revidert utgave. Reglene om midlertidig sikring (midlertidig forføyning og arrest) sto tidligere i tvangsfullbyrdelsesloven og er kommentert i de tidligere utgavene av boken. Disse reglene, som nå er flyttet til tvisteloven, er ikke kommentert i denne utgaven. Siktemålet er fortsatt at kommentarene skal kunne være en veileder for alle de ulike brukere som anvender loven. Thor Falkanger er professor emeritus ved Det juridiske fakultet i Oslo. Hans Flock er tidligere dommer i Høyesterett. Tingrettsdommer Thorleif Waaler var lovrådgiver i Justisdepartementets lovavdeling under utarbeidelsen av loven. Vibeke Irene Løvold har arbeidet mange år i Justisdepartementets lovavdeling og har siden 2010 vært lagdommer i Borgarting lagmannsrett. Christopher Haugli Sørensen har bakgrunn som dommerfullmektig i Oslo byfogdembete og har vært utreder i Høyesterett siden 2010.

...angsfullbyrdelsesloven er fortsatt relativt ny ... Varsel om utkastelse (etter tvangsfullbyrdelsesloven § 4 ... ... . Ot.prp.nr. 65 (1990-1991) er omfattende og gir uttrykk for mange av de vurderingene som ble gjort i forbindelse med forslaget til tvangsfullbyrdelsesloven. Innst. O. nr 72 (1991-1992) viser at komiteen gav tilslutning til de største delene av innholdet i regjeringens proposisjon. Leietaker oppfyller ikke bestemmelsene i avtalen, se tvangsfullbyrdelsesloven § 13-2, 3. ledd bokstav d. Okkupasjon eller ulovlig bes ... Tvangsfullbyrdelse - Wikipedia ... . ledd bokstav d. Okkupasjon eller ulovlig besittelse, se tvangsfullbyrdelsesloven § 13-2, 3. ledd bokstav e (c). Slik går du frem. Det følger av tvangsfullbyrdelsesloven § 4-18 at varsel om utkastelse skal sendes skriftlig til leietakeren. Kjøp 'Tvangsfullbyrdelsesloven, (lov om tvangsfullbyrdelse) av 26. juni, med endringer, sist ved lov av 15. juni 2018 nr. 37 (i kraft 1. juli 2018), samt forskrifter' av Norge fra Norges raskeste nettbokhandel. Vi har følgende formater tilgjengelige: Heftet, Spiral, Spiral | 9788202638962 Det er tvangsfullbyrdelsesloven av 1992 som angir reglene om hvordan man skal gå frem for å få gjennomført det man har dom eller annet tvangsgrunnlag for. Opprinnelig omhandlet loven både den egentlige tvangsfullbyrdelse og reglene om midlertidig sikring. Den nye tvangsfullbyrdelsesloven vi fikk med virkning fra 1.1.1993 er imidlertid taus på dette området. Det naturlige er imidlertid å bruke samme prinsipp som tidligere. Betingede krav og omstridte krav må også regnes med i oppgjøret. Tvangsfullbyrdelsesloven angir hvordan man skal få gjennomført det man har fått dom eller annet tvangsgrunnlag for. Kommentarutgaven dekker både reglene for å tvangsfullbyrde pengekrav og andre krav, som for eksempel handleplikter.Første utgave av denne boken kom i 1992, andre utgave i 1995, tredje utgave i 2002 og fjerde utgave i 2008....