Folketrygdloven med kommentarer E-bok


Folketrygdloven med kommentarer -  pdf epub

PRIS: GRATIS

INFORMASJON

SPRÅK: NORSK
HISTORIE: 2019-06-03
FORFATTER:
ISBN: 9788205517592
FORMAT: PDF EPUB MOBI TXT
FILSTØRRELSE: 6,41

FORKLARING:

Folketrygdloven er blant de største, viktigste og mest komplekse lovene i vårt samfunn. Formålet med denne boka er å gi hjelp til dem som vil trenge dypere inn i folketrygdens bestemmelser, samt å gi supplerende informasjon som er av betydning ved fastleggingen av gjeldende rett. Boka er à jour med lovgivningen som den lyder per 1. januar 2019, og gir svar på de viktigste problemstillingene i norsk trygderett. Boka er skrevet av 13 personer som hver på sine felt er blant de fremste trygdeekspertene i Norge. Aksel Bjørnvall, Biørn Bogstad, Eva Espeland, Morten Gaarder, Gudrun Holgersen, Ingunn Ikdahl, Karl Arvid Jomark, Jørn R. Knudsen, Mona Martinsen, Runar Narvland, Elin Sarai, Vegard Skaug og Aslak Syse har sitt daglige arbeid i de viktigste institusjonene i Norge som arbeider med trygdespørsmål. Boka er redigert av Runar Narvland, som nylig har avviklet sitt virke som juridisk kyndig rettsmedlem i Trygderetten. Han har skrevet en innledning som gir en innføring i hovedprinsippene og grunnstrukturen i folketrygdloven, og han har søkt å gi boka et mest mulig enhetlig preg og en høyest mulig faglig standard.

...ste og mest komplekse lovene i vårt samfunn ... Best pris på Folketrygdloven med kommentarer (Innbundet ... ... . Formålet med denne boka er å gi hjelp til dem som vil trenge dypere inn i ... Narvland - Folketrygdloven med kommentarer Published on Jun 14, 2019 Folketrygdloven er blant de største, viktigste og mest komplekse lovene i vårt samfunn. Folketrygdloven med kommentarer ebok. 1039,-Folketrygdloven er blant de største, viktigste og mest komplekse lovene i vårt samfunn. Formålet med denne boka er å gi hjelp ti ... Narvland - Folketrygdloven med kommentarer by Gyldendal ... ... . Formålet med denne boka er å gi hjelp til dem som vil trenge dypere inn i folketrygdens bestemmelser, samt å gi supplerende informasjon som er av betydning ved fastleggingen av gjeldende rett. Se også nedenfor under «Generelle kommentarer - Frist». Hvis det er avkrevd egenandel fra bruker og denne er betalt, har det ingen betydning hvem som har betalt egenandelen. Det medfører at også egenandeler som er betalt av andre enn bruker, for eksempel forsikringsselskap mv. kan regnes med i oppsamlingen for å nå egenandelstaket. Kommentarer til kapittel I § 1 ... Privatpraktiserende jordmor som har avtale om direkte oppgjør med Helfo kan sende manuelle krav og skal da skrive enkeltregninger på blankett HELFO 05-12.00 og i tillegg benytte samleregning HELFO 05-04.12 inntil videre. ... jf. folketrygdloven § 22-14. Kjøp Folketrygdloven med kommentarer fra Bokklubber Folketrygdloven er blant de største, viktigste og mest komplekse lovene i vårt samfunn. Formålet med denne boka er å gi hjelp til dem som vil trenge dypere inn i folketrygdens bestemmelser, samt å gi supplerende informasjon som er av betydning ved fastleggingen av gjeldende rett. Helseforskningsloven med kommentarer Sigmund Simonsen Boken henvender seg til jurister og andre som skal anvende helseforskningsloven, og vil være et nyttig og godt hjelpemiddel. NS 8406 Hans-Jørgen Arvesen , Karl Marthinussen , Heikki Giverholt En praktisk veileder med ... Se beste pris på Folketrygdloven med kommentarer. Sammenlign priser. Les tester og omtaler før du kjøper. Specs: Innbundet, Runar Narvland, Bokmål,... Folketrygdloven er blant de største, viktigste og mest komplekse lovene i vårt samfunn. Formålet med denne boka er å gi hjelp til dem som vil trenge dypere inn i folketrygdens bestemmelser, samt å gi supplerende informasjon som er av betydning ved fastleggingen av gjeldende rett. Helse- og omsorgsdepartementet har med hjemmel i folketrygdloven § 5-3 fjerde ledd gitt forskrifter om egenandelstak 1 og egenandelstak 2 . Kommentarene i dette rundskrivet skal være til støtte ved anvendelsen av forskriftene om egenandelstak 1 og egenandelstak 2 samt egenandelsregisterforskriften (forskrift 18.12.2009 nr. 1639 om behandling av helseopplysninger i Egenandelsregisteret). Nedenfor følger særskilte kommentarer til takstene som utløses hyppigst ved nevropsykologiske utredninger, underoverskrift «Takst 31» Helse- og omsorgsdepartementet har med hjemmel i folketrygdloven § 5-7 femte ledd gitt forskrift om stønad til dekning av utgifter til undersøkelse og behandling hos psykolog (heretter omtalt som forskriften). Dersom jordmor er ansatt hos lege med rett til refusjon, kan legen fremme krav om godtgjørelse etter Forskrift om stønad til dekning av utgifter til undersøkelse og behandling hos lege, fastsatt med hjemmel i folketrygdloven § 5-4 fjerde ledd. Folketrygdloven med -kommentarer. Gyldendal Norsk Forlag AS, 2. utgave, Oslo 2007. 1062 sider. Asbjørn Kjønstad (red) Som redaktøren Asbjørn Kjønstad selv innleder med, er folketrygdloven blant de største, viktigste og mest komplekse lovene i vår velferdsstat. Folketrygdens formål er å gi økonomisk trygghet ved å sikre inntekt og kompensere for særlige utgifter ved arbeidsløshet, svangerskap og fødsel, aleneomsorg for barn, sykdom og skade, uførhet, alderdom og dødsfall. Folketrygdloven med kommentarer. Asbjørn Kjønstad (Redaktør) Boken er an...