Eiendom og eierskap E-bok


Eiendom og eierskap -  pdf epub

PRIS: GRATIS

INFORMASJON

SPRÅK: NORSK
HISTORIE: 2017-12-21
FORFATTER:
ISBN: 9788215029184
FORMAT: PDF EPUB MOBI TXT
FILSTØRRELSE: 6,49

FORKLARING:

Boken viser fast eiendoms betydning i samfunnet, for næringsvirksomhet og husholdningenes økonomi, og i byutvikling. Til sammen speiler bidragene de ulike, men sentrale rollene fast eiendom spiller i samfunnsutviklingen.Formålet med boken er å belyse spørsmål rundt temaet eiendom. Det forsøker forfatterne ved å presentere ulike perspektiver på hvordan fast eiendom er med på å legge premisser for samfunnsutviklingen: Del I: Eiendom som idé og samfunnsfenomen Del II: Eiendom og verdiskaping Del III: Eiendom og samfunnsbygging Boken henvender seg til studenter og praktikere som trenger å sette seg inn i hvordan fast eiendom på sentrale felt av samfunnsutviklingen legger forutsetninger for verdiskaping, utvikling av fysiske omgivelser og menneskers hverdag. Bokens redaktører er Øystein R. Kristoffersen og August E. Røsnes. I tillegg inneholder den også bidrag fra Erling Annaniassen, Rolf Barlindhaug, Anne Sofie Bjørkholt, Mathilde Fasting, Ola Honningdal Grytten, Erling Dokk Holm og Jon Olav Mjølhus. «Boken behandler eiendom og eiendomsrett i et teoretisk/filosofisk/historisk perspektiv for deretter å akademisk dykke ned i de mer spesifikke aspektene ved eierskap, verdiutvikling og utvikling av eiendom. Dette er viktige temaer som ellers er lite behandlet i litteraturen og forfattere fortjener ros for sine bestrebelser på å analysere den ofte meget konkrete eiendomsbransjen i et bredere akademisk perspektiv.» Christian Ringnes, eiendomsinvestor

...orettslag Her finnes statens eierberetning 2018 og andre relevante dokumenter om statlig eierskap ... PLG Eiendom - Profesjonell eiendomsaktør i Midt-Norge med ... ... . 3. februar 2020 Ny eierskapsmelding presentert for styreledere og administrerende direktører i selskaper med statlig eierandel Kjøp 'Eiendom og eierskap, om forståelsen av fast eiendom og dens betydning i verdiskaping og samfunnsbygging' av Øystein Ringen Kristoffersen fra Norges raskeste nettbokhandel. Vi har følgende formater tilgjengelige: Heftet | 9788215029184 Drammen Eiendom KF forvalter Dr ... Egenerklæring om eierskap - Bokmål | Kartverket ... . Vi har følgende formater tilgjengelige: Heftet | 9788215029184 Drammen Eiendom KF forvalter Drammen kommunes eiendommer (formålsbygg). Sikring av riktig vedlikehold og rehabilitering av bygningsmassen er en hovedoppgave for foretaket. Drammen Eiendom KF har ansvar for renholdstjenester i kommunale bygg. Gevinst ved salg (eller annen realisasjon) av bolig og fast eiendom er i utgangspunktet skattepliktig. Det er imidlertid omfattende unntak fra skatteplikten ved salg av egen bolig-/fritidseiendom, der krav til eier- og botid/brukstid er oppfylt. Ved salg av andel i boligselskap (borettslag og boligaksjeselskap), gjelder de samme reglene som for salg av eiendom forøvrig. Bruker du boenheten som egen bolig, kan gevinst ved salg være skattefritt såfremt kravene til bo- og eiertid er oppfylt. Og skal loven følges eier du den delen du har betalt for, og det er den andelen du skal kjøpes ut med dersom dere skulle flytte fra hverandre igjen. Dette gjelder også ved ekteskap, det såkalte "skjevdelingsprinsippet" gjelder, slik at du ved skilsmisse eier den andel du kan dokumentere at du eide ved ekteskapsinngåelse. Eiendom & Norske Hus AS - en bygg-entrepenør fra Tromsø med lokalt eierskap. Har du tomt har vi hus eller hytte. Enten kan du velge i Nordbohus rikholdige sortiment eller så tegner og prosjekterer vi drømmehuset ditt. Kontakt oss gjerne på tlf 4000 1921. Vår service-avdeling som foretar renoveringer, tilbygg etc. Statens direkte eierskap er betydelig både i antall selskaper og verdier. Verdien av statens eierandeler i selskapene hvor statens mål som eier er høyest mulig avkastning over tid var ved utgangen av 2018 beregnet til 833 milliarder kroner. Av dette utgjorde 698 milliarder kroner statens aksjer på Oslo Børs. Profesjonell eiendomsaktør i Midt-Norge med fokus på eiendomsutvikling og langsiktig eierskap. Byråden for finans, eiendom og eierskap innstiller til byrådet å fatte følgende vedtak: 1. Bergen kommune slutter seg til forslaget om en endring i § 1-10 i tvangsfullbyrdelsesloven som innebærer at det ikke er «til hinder for elektronisk kommunikasjon dersom meddelelsen er sendt på betryggende måte». Fremre Eiendom skal være den naturlige, foretrukne og langsiktige samarbeidspartneren innenfor investering, utvikling, utleie og forvaltning av næringseiendom. Fremre Eiendom sitt primære virksomhetsområde er Bergen og omegn, samt strategiske lokasjoner på vestlandet forøvrig. Fremre Eiendom eies 50/50 av Gjølanger Bruk og Aakvik Holding. Eierskap og styring. ... Bane NOR Eiendom AS og Bane NOR Driftseiendom AS. Eiendommer som betjener samme type formål skal plasseres i samme datterselskap. Datterselskapene har ingen medarbeidere og hjemlene til eiendomsmassen holdes i statsforetaket. Innskuddskapital og utbytte. Det er en klar positiv sammenheng mellom industrielt eierskap og de ansattes interesser: Begge parter har interesse i at det arbeides for en langsiktig styrking av konkurransekraft og vekstevne. ... fiskeri, eiendom, industri og distr...